Світові тенденції інтеграції штучного інтелекту в бухгалтерському обліку

Ключові слова: автоматизація, штучний інтелект, бухгалтерія, інформація, автоматизація, фінанси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та оцінці перспективного розвитку штучного інтелекту та технологій в сфері бухгалтерського обліку та аудиту в світовому просторі. Метою статті є аналітичний огляд сучасного стану впровадження в сферу бухгалтерського обліку та аудиту механізмів штучного інтелекту, технологій, програмного забезпечення в світовому просторі, оцінка перспектив та можливостей їх розвитку на найближчі роки. Методи спостереження, порівняння, узагальнення та аналізу використані при дослідженні процесів застосування сучасних технологій в бухгалтерському обліку. Завданням наукової роботи є дослідження тенденцій та напрямів автоматизації сфери бухгалтерського обліку та аудиту за допомогою технології штучного інтелекту. Наводяться відповідні вартісні оцінки сьогодення та прогнозні розрахунки оцінювання штучного інтелекту на ринку бухгалтерських послуг, відповідно визначені основні тенденції та темпи зростання даних технології. Дослідження дає комплексний огляд масштабності охоплення автоматизації бухгалтерських процедур, та обґрунтовує доцільність заміни роботизованої обробки баз даних на відміну від ручного опрацювання. Розглянуто можливості розвитку бухгалтерської спеціальності, відкриття нових завдань та поглиблення участі обліковців в аналітичних процесах управлінської діяльності. Окремо зазначені передумови та поштовхи у розвитку механізмів штучного інтелекту та програмного забезпечення, виділено фактори впливу та оцінено їх результати. Визначено основні перешкоди на шляху комплексного задіяння технологій штучного інтелекту, такі як відтворення природної мови, порозуміння з людиною. Обґрунтовано важливість технології NLP, що дозволяє машині розуміти та відтворювати людську мову, автоматизовано обробляти великі обсяги голосових та текстових даних в режимі реального часу, допомагає автоматизувати введення даних, складання фінансової звітності, управління рахунками та іншими розрахунковими документами. Виділено основні світові тренди в використанні програмних забезпечень, таких як Botkeeper, Mordor Intelligence, Copilot, Turbo Tax Live та Quick Books Live, Azure OpenAI Service та OpenAI GPT-4/ChatGPT, Mailchimp. В статті акцентовано увагу на популярності вировистання в Україні систми BAS. Проаналізовано світові тенденції в розвитку штучного інтелекту, досліджено прогнозовані доходи за період 2015–2025 рр. від ринку технологій за сегментами. В статті розкрито механізм та сферу використання наведених продуктів штучного інтелекту, показано на прикладах функціональні можливості та впровадження в світовий ринок. Визначені світові лідери за темпами розвитку технологій штучного інтелекту в сфері бухгалтерського обліку, такі як Xero Limited, Intuit Inc., Sage Group, Epicor Software Corporation. Окремо зазначені перспективи розвитку даних технології, показані прогнозні розрахунки.

Посилання

1. Gryshova, I., Balian, A., Antonik, I., Miniailo, V., Nehodenko, V., Nyzhnychenko, Y. (2024). Artificial intelligence in climate smart in agricultural: toward a sustainable farming future. Access to science, business, innovation in the digital economy, ACCESS Press, 5(1), 125-140, DOI: https://doi.org/10.46656/access.2024.5.1(8).
2. Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W. and Zetzsche, Dirk Andreas, FinTech: Finance, Technology and Regulation – Introduction (June 21, 2023), Chapter 1, UNSW Law Research Paper No. 23-28 Cambridge University Press 2023, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4486054 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4486054.
3. Arner, Douglas W. and Buckley, Ross P. and Didenko, Anton N. and Zetzsche, Dirk Andreas, Ukraine, Sanctions and Central Bank Digital Currencies: The Weaponization of Digital Finance and the End of Global Monetary Hegemony? (June 2022). UNSW Law Research Paper No. 22-19, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2022/36, Asia Global Institute, Asia Global Papers No. 7 (Jan. 2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4133531 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4133531
4. Fernandez, Ana, Artificial Intelligence in Financial Services (April 5, 2019). Banco de Espana Article 3/19, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3366846 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3366846.
5. Agnieszka Butor-Keler, Michał Polasik. The role of regulatory sandboxes in the development of innovations on the financial services market: the case of the United Kingdom. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 2020. DOI: https://doi.org/10.12775/EiP.2020.041.
6. Правдюк Н. Л., Обнявко М. В., Василина А. В. Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України. Ефективна економіка. 2022. № 11. http://repository.vsau.org/getfile.php/32314.pdf.
7. Аналіз тенденцій упровадження цифровізації та диджіталізації в бухгалтерський облік (український кейс) / М. Петченко та ін. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2023. Т. 1. № 48. С. 105–113. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3951
8. Panasyuk, V., Burdenyuk, T., & Muzhevych, N. (2021). Peculiarities of digital accounting transformation. Galician Economic Journal, 1(68), 70-76.
9. Гнатьєва Т.М., Яковенко А.О., Котик Н.М. Використання технології штучного інтелекту для потреб обліку сільськогосподарських підприємств. Економічний вісник Причорномор’я. 2023. № 4. С. 16-28. URL: https://www.ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/50/43.
10. Кравчук А.О., Трандафір І.В. Оптимізація роботи аудиторського бізнесу за використання CRM-системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції. Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: 28 травня 2019 р. / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний 13 технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Х.: «Стильна типографія», 2019. С. 89-92.
11. Гришова І. Ю., Балян І. В. Провайдинг вибухових технологій штучного інтелекту в аграрній сфері: імплементація досвіду Китаю. Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали ХVІІ міжнародної наукової конференції, 14 грудня 2023 р., м.Київ.–Львів–Торунь: Liha-Pres, 2023. – 243-247 с. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-347-0-61
12. Яковенко А. О., Нижниченко Я. Є. Драйвери інноваційного провайдингу штучного інтелекту в Китаї та світі. Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали ХVІІ міжнародної наукової конференції, 14 грудня 2023 р., м. Київ.–Львів–Торунь: Liha-Pres, 2023. – 276-279 с. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-347-0-69.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
ЕКОНОМІКА