Головна

Журнал «Аграрні інновації» – рецензований  науковий журнал.

Журнал засновано у квітні 2020 року.

Засновник: Інститут зрошуваного землеробства Нацiональної академii аграрних наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 25456-115396ПР від 03.02.2023 року.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

ISSN: 2709-4405 (Print)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих та аграрних наук (спеціальності 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Програмні цілі: публiкацiя наукових статей, у яких розглядаються результати досліджень теоретичного і практичного характеру з питань аграрних наук і продовольства, оглядових і дискусійних статей. 

Метою журналу «Аграрні інновації» є висвітлення  результатів наукових пошуків дослідників у галузі аграрних наук і продовольства.

УВАГА! Кожен бажаючий може оформити передплату на періодичне видання «Аграрні інновації».
Передплата будь-якого номеру журналу становить 200 грн./випуск. За більш детальною інформацією та оформленням передплати, просимо звертатися до редакції.