Головна

Журнал «Аграрні інновації» – рецензований  науковий журнал.

Журнал засновано у квітні 2020 року.

Засновник: Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 25456-115396ПР від 03.02.2023 року.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

ISSN: 2709-4405 (Print)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б зі спеціальностей 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3); зі спеціальностей 051 «Економіка», 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» відповідно до Наказу МОН України від 25.10.2023 № 1309 (додаток 4).

Реєстрація суб’єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення No 1553 від 09.05.2024 року. Ідентифікатор медіа R30-04609.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Програмні цілі: публiкацiя наукових статей, у яких розглядаються результати досліджень теоретичного і практичного характеру з питань аграрних наук і продовольства, оглядових і дискусійних статей. 

Метою журналу «Аграрні інновації» є висвітлення  результатів наукових пошуків дослідників у галузі аграрних наук і продовольства.

УВАГА! Кожен бажаючий може оформити передплату на періодичне видання «Аграрні інновації».
Передплата будь-якого номеру журналу становить 200 грн./випуск. За більш детальною інформацією та оформленням передплати, просимо звертатися до редакції.