Цілі та проблематика

Програмні цілі: публікація наукових статей, у яких розглядаються результати наукових досліджень з теоретичного та практичного характеру з питань аграрних наук та продовольства, оглядових і дискусійних статей. 

Метою журналу «Аграрні інновації» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі аграрних наук та продовольства.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі аграрних наук та продовольства;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців у сфері теорії та практики досліджень з питань аграрних наук та продовольства;

– сприяти розширенню зв'язків Інституту зрошуваного землеробства Нацiональної академii аграрних наук України з науковими та освітніми спільнотами.