Редакцiйна колегiя

Головний редактор:

Вожегова Раїса Анатоліївна – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0002-3895-5633
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37089878800
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1922276

Члени редакційної колегії:

Антощенкова Віталіна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри Глобальної економіки, Державний біотехнологічний університет, orcid.org/0000-0002-3963-6263
https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-1844-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215964786  

Афанасьєва Оксана Геннадіївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фітопатології, Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0002-2724-2080
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57874120400 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTS-4706-2023  

Барсукова Олена Анатоліївна – кандидат географічних наук, доцент, Одеський державний екологічний університет, orcid.org/0000-0002-9054-142X 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40841455

Бойченко Еліна Борисівна – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій, агроекологічних і економічних досліджень, Інститут кліматично орієнтованого сільського  господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0003-1121-7160
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211626286& https://www.webofscience.com/wos/author/record/15777588  

Вольвач Оксана Василівна – кандидат географічних наук, доцент, Одеський державний екологічний університет, orcid.org/0000-0002-6650-758X 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40645538

Височанська Марія Ярославівна – доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0003-2116-9991
https://www.webofscience.com/wos/author/record/17596589

Грановська Людмила Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу зрошуваного землеробства та декарбонізації агроекосистем, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0001-7021-3093
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204458521
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8694809

Гришова Інна Юріївна – доктор економічних наук, професор, помічник директора з міжнародної діяльності, Інститут кліматично орієнтованого сільського  господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0001-6276-7619
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56912353700
https://www.webofscience.com/wos/author/record/22730560  

Гуторов Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу геоіформаційних технологій, агроекологічних і економічних досліджень, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0003-0688-9413
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2461512

Домарацький Євгеній Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства, Миколаївський національний аграрний університет, orcid.org/0000-0003-3912-1611
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199169322
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1950522

Єгорова Тетяна Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, головний науковий співробітник, Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0003-2148-7738

Заєць Сергій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0001-7853-7922
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5952919

Ковальова Ірина Анатоліївна – доктор сільськогосподарських наук, директор. Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0002-1117-9750
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36166847000  
https://www.webofscience.com/wos/author/record/24415488  

Косенко Надія Павлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, orcid.org/0000-0002-0877-6116
https://www.webofscience.com/wos/author/record/V-3529-2017  

Лавриненко Юрій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0001-9442-8793
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205327956
https://www.webofscience.com/wos/author/record/10669715

Ломовських Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри глобальної економіки, Державний біотехнологічний університет, orcid.org/0000-0002-0760-0215
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210345589
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABD-7118-2020

Ма Сянфей (Ma Xiangfei) – доктор філософії, професор, Ханчжоуський університет Діянзі (Hangzhou Dianzi University), Ханчжоу, Китай, orcid.org/0000-0001-7517-9816
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57930156700 https://www.webofscience.com/wos/author/record/10898240  

Петрзак Стефан (Pietrzak Stefan) – доктор наук, професор, завідувач відділу якості води, Технологічний та природничий інститут (Рашин, Польща), orcid.org/0000-0002-2838-7038
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603572694

Пілярська Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, завідувач відділу маркетингу та міжнародної діяльності, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0001-8649-0618
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57989469600
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32660776

Стригун Олександр Олексійович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників, Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України, orcid.org/0000-0001-7315-1473
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29277754

Хандакар Рафік Іслам (Khandakar Rafiq Islam) – доктор наук, старший науковий співробітник, доцент, Державний університет Огайо, (Огайо, США), orcid.org/0000-0001-9332-5493
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102263550
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1751329

Чугай Ангеліна Володимирівна – доктор технічних наук, професор, декан природоохоронного факультету, Одеський державний екологічний університет, orcid.org/0000-0002-8091-8430
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217734295
https://www.webofscience.com/wos/author/record/HMO-5899-2023

Шебаніна Олена Вячеславівна – доктор економіних наук, професор, декан факультету менеджменту. Миколаївський національний аграрний університет, orcid.org/0000-0001-7663-5991
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224223381
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26510

Яковенко Роман Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри плодівництва і виноградарства, Уманський національний університет садівництва, orcid.org/0000-0001-7263-7092
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194274614
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABC-1289-2022