Редакцiйна колегiя

Головний редактор:

Вожегова Раїса Анатоліївна – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Відповідальний секретар:

Грановська Людмила Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу зрошуваного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Члени редакційної колегії:

Лавриненко Юрій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник відділу селекції, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Базалій Валерій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Херсонський державний аграрний університет.

Вожегов Сергій Гервасьович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут рису Національної академії аграрних наук України.

Жуйков Олександр Геннадійович – доктор сільськогоспордарських наук, професор, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет".

Балашова Галина Станіславівна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології, овочевих культур та картоплі, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Біляєва Ірина Миколаївна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу маркетингу, трансферу інновацій та економічних досліджень, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Коковіхін Сергій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Марковська Олена Євгенівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та захисту рослин, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет".

Сидоренко Сергій Григорович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії екології лісу, Український ордена «Знак пошани» науково-дослiдний iнститут лiсового господарства та агролiсомелiорацiї iм. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України.

Лиховид Павло Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Мельник Андрій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства, Сумський національний аграрний університет.

Стефан Петрзак – доктор наук, професор, завідувач відділу якості води, Технологічний та природничий інститут (м. Рашин, Польща).

Писаренко Павло Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділ зрошуваного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Гашимов Агамир Джалалович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук Азербайджана, генеральний директор Азербайджанського науково-виробничого об’єднання гідротехніки та меліорації (Азербайджан).

Малярчук Микола Петрович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Кюрчев Володимир Миколайович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН, ректор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

Пілярська Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Власов Вячеслав Всеволодович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, завідувач лабораторією ампелоекологічного картографування, ННЦ Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН.

Яковенко Роман Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства, Уманський національний університет садівництва.

Вдовиченко Юрій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, член-корекспондент Національної академії аграрних наук, Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – ННСГЦ з вівчарства.

Khandakar Rafiq Islam – доктор філософії, старший науковий співробітник, професор, Державний університет Огайо (Огайо, США).