Особливості розмноження деяких сортів Lavandula angustifolia на Півдні України

Ключові слова: Lavandula angustifolia, сорт, вегетативне розмноження, насіннєве розмноження

Анотація

Мета роботи. Метою досліджень є підбір ефективних способів розмноження лаванди вузьколистої відповідно до біологічних особливостей того чи іншого сорту в умовах Степу Південного. Методи. Експериментальна частина роботи проводилася на базі Державного підприємства «Дослідне господарство Новокаховське»» ІКОСГ НААН. Ґрунти чорноземи легкосуглинкуваті з потужністю гумусового шару 76 см та вмістом гумусу в орному шарі 1,33%. Роки проведення досліджень 2019-2021. Матеріалом для досліджень слугували 6 сортів Lavandula angustifolia колекції ДП «Дослідне господарство «Новокаховське». Сорти розмножували вегетативним та насіннєвим способом. При вегетативному розмноженні здерев’янілими живцями для кращого укорінення використовували стимулятор ризогенезу «Корневін». Відбирали по 100 вирівняних живців кожного сорту. Живці обпудрювали препаратом і висаджували в холодні відкриті парники. При насіннєвому розмноженні – по 100 штук насінин кожного сорту і висівали в 3-кратній повторності в 3-х варіантах в сезонні плівкові теплиці, холодні відкриті парники та під агроволокно. В міру підсихання ґрунту проводили зрошування. Результати досліджень. При розмноженні 6-ти сортів лаванди вегетативним шляхом (живцюванням здерев’янілих пагонів) впродовж трьох років частка укорінених живців коливалося в межах 13-83%. Максимальні показники приживлюваності живців відмічені у сорту Синева Надії. Низькі показники укорінення від 13 до 24% мали сорти Вікторія, Рожевий Фламінго, Зміючка. З метою підбору ефективного способу розмноження 6 сортів лаванди проведено дослідження з розмноження насіннєвим способом. Ґрунтова схожість насіння коливалась в межах 43-70%. Кращі результати отримані у всіх сортів при висіванні насіння у сезонну теплицю та під агроволокно. В цих варіантах сходи дружніші, ніж за висівання насіння у холодні парники. Найвищі показники ґрунтової схожості отримано у сортів Лідія, Вікторія і Берегиня. Найнижчі – у сорту Рожевий Фламінго. Згідно фенологічних спостережень за сіянцями встановлено, що нетипових рослин у посівах сортів Вікторія, Лідія, Синева Надії та Берегиня за роками досліджень не було виявлено, або їх було в межах норми – 1–2 рослини. А у сорту Рожевий Фламінго відмічені 20% рослин з не типовими морфологічними ознаками. Висновки. Встановлено, що в умовах Херсонської області сорти лаванди Лідія, Синева Надії і Берегиня можна розмножувати як вегетативно, так і насіннєвим способом, висіваючи під зиму. Сорти Вікторія та Зміючка краще розмножувати насіннєвим способом. Сорт Рожевий Фламінго варто розмножувати вегетативно, не зважаючи на низькі показники приживлюваності живців, так, як за насіннєвого способу розмноження спостерігали значну частку не типових рослин (20%).

Посилання

1. Морозов О. В., Морозов В. В., Безніцька Н. В., Воротинцева Л. І., Біднина І. О. Особливості регіональних змін клімату в сухостеповій зоні України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : Управління водними ресурсами в умовах змін клімату, присвяченої Всесвітньому дню води, (21 березня 2017 р.). Київ, 2017. С. 191-193.
2. Вожегова Р. А., Лиховид П. В., Біляєва І. М., Бойценюк Х. І. Сортовий склад ефіроолійних культур, придатних для вирощування на півдні України. Аграрні інновації. Херсон, 2021. Вип. 9. С. 57-60. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.9.9.
3. Дудченко В. В., Стеценко І. І. Продуктивність лавандину та економічна ефективність його вирощування за різних елементів технології. Наукові доповіді НУБіП України. 2023. № 4/104. http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi4(104).2023.004
4. Călin Jianu, Georgeta Pop, Alexandra T. Gruia, Florin George Horhat. Сhemical composition and antimicrobial activity of essential oils of lavender (Lavandula angustifolia) and lavandin (lavandula x intermedia) grown in Western Romania. International Journal of Agriculture & Biology. 2013. № 15. Рр. 772-776.
5. Katarzyna Pokajewicz et al. Chemical Composition of the Essential Oil of the New Cultivars of Lavandula angustifolia Mill. Bred in Ukraine. Molecules. 2021. № 26(18). Р. 5681. https:// doi.org/10.3390/molecules26185681
6. Pokajewicz K., Białoń M., Svydenko L., Hudz N., Balwierz R., Marciniak D., Wieczorek P. P. Comparative evaluation of the essential oil of the new ukrainian lavandula angustifolia and lavandula x intermedia cultivars grown on the same plots. Molecules. 2022. № 27(7). https://doi:10.3390/molecules27072152
7. Directorate Agricultural Information Services, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Pretoria, Republic of South Africa. A report on Essential oil crops: Production guidelines for lavender. 2009. Accessed 13.08.2018. http://www.nda.agric.za/docs/brochures/essoilslavender.pdf
8. Ileana Miclea, Raluca Chifor. Germination, in vitro Propagation and Acclimatization in Lavandula Angustifolia. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. 2018. № 75(2). DOI:10.15835/buasvmcn-asb:2018.0017
9. Agnieszka Dobrowolska, Agnieszka Zawadzińska. The Influence of Stratification on Seedling Emergence and Growth of Narrow-Leaved Lavender and its Cultivars. International Journal of Plant & Soil Science 2014. № 3(8):948-958. Article no. IJPSS.2014.8.002
10. Рудник-Іващенко О. І., Кременчук Р. І. Біологічні особливості рослин лаванди за насіннєвого способу розмноження у Лісостеповій зоні України. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 4 (74). С. 1-14.
11. Pryvedenіuk N. et al. Influence of mineral fertilizers and planting density on the growth, development and yield of narrow-leaved lavender (Lavandula angustifolia Mill). Agriculture and Forestry. 2023. Vol. 69. No. 2. P. 165-180. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.69.2.13
12. Юрченко С. О., Баган А. В. Вплив стимуляторів росту на укорінення лаванди вузьколистої для садово-паркового вирощування. Аграрні інновації. Одеса, 2022. № 15. С. 73-77. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.15.11
13. Манушкіна Т. М. Фізіологічні особливості розвитку ізольованих меристем лаванди в культурі in vitro. Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 81. С. 108-115.
14. Colţun M. Step-by-step creation of a lavender plantation. Journal of botany. 2016. Vol. VIII, no. 2. P. 76-80.
15. Свиденко Л. В., Глущенко Л. А., Вергун О. М., Гудзь Н. І., Марковська О. Є. Оцінка впливу погодних умов на господарсько-цінні ознаки Lavandula angustifolia L. в умовах Херсонської області. Агроекологічний журнал. 2022. № 3. С. 84-93. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266413
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО