Якість насіння салату посівного за передпосівної обробки витяжками з органічних добрив

Ключові слова: біогумус, муха чорна львинка, перегній, салат, насіння

Анотація

Мета. Вивчення особливостей формування посівних якостей насіння овочевої культури за передпосівного обробітку витяжками з органічних добрив. Методи. Лабораторний дослід, дисперсійний та кореляційно-регресійний аналіз. Результати. В умовах лабораторного досліду вивчали особливості формування посівних якостей насіння салату посівного (Lactuca sativa Var. Secalina) сорту Кучерявець одеський за передпосівного обробітку витяжками з органічних добрив. Насіння салату намочували витяжками з органічних добрив, які готували у співвідношенні 1:20 (на 1 частину органічного добрива 20 частин води). В якості органічних добрив використовували: біогумус № 1 – продукт переробки зерна ячменю з використанням мухи чорна львинка Hermetia illucens; продукт переробки цією мухою суміші зерна ячменю з відходами овочів (біогумус № 2); ВВГ – двохрічний перегній відходів вирощування грибів та перегній великої рогатої худоби (ВРХ). На дослідних варіантах спостерігали підвищення лабораторної схожості насіння на 10,0–18,5% у порівнянні з контролем (НСР0,95 = 3,5), стимуляцію ростових процесів, яка проявилася у достовірному збільшенні лінійних розмірів 15-ти денних проростків, що перевищували контрольні варіанти на 9,0–25,3%. Найбільший ростовий ефект (+25,3%) відзначено при обробці насіння салату витяжкою з перегною великої рогатої худоби, але накопичення сирої біомаси в більшій мірі відбувалося при обробці витяжкою з біогумусу № 2 (+55,1%) та ВВГ (+48,7%). На розвиток первинної кореневої системи салату Кучерявець одеський витяжки з органічних добрив впливу не мали. Висновки. Використання витяжок з органічних добрив, отриманих при вирощування мухи чорна львинка Hermetia illucens, вирощуванні грибів та великої рогатої худоби для передпосівної обробки насіння салату Кучерявець одеський сприяло підвищенню лабораторної схожості, стимуляції росту проростків і накопиченню їх сирої та сухої біомаси.

Посилання

1. Молчанова О. Д., Маркіна Т. Ю., Баркар В. П., Трібунцова О. Б. Переробка відходів рослинного походження личинками мухи чорна львинка (Hermetia illucens L.). Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2021. № 3 (111). С. 66–74. DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-3(111)
2. Ходорчук В. Я., Бурикіна С. І., Скрильник Є. В. Властивості біогумусу, отриманого за допомогою пупарій Hermetia Illucens. Аграрна наука: стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 24-25 листопада 2023 р.). Одеса: ОДАУ, Агробіотехнологічний факультет, 2023.
3. Довідник з насінництва овочевих і баштанних культур / За ред. О.Я. Жук, В.П. Роєнка. Київ : Аграрна наука, 2002. 89 с.
4. Рудь В. П. Ринок зеленних овочевих культур в Україні. Інтелект. 2021. № 4. С. 23 –31. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-4.5
5. Лещук Н. В., Добір сортів салату (Lactuca sativa L.) для конвеєрного вирощування у відкритому ґрунті. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2006. № 3. С. 89–97.
6. Лещук Н. В. Методологічні засади формування урожаю та якості товарної продукції і насіння салату посівного (Lactuca sativa L.): дис. на зд. наук. ст. доктора с.-г. наук за спеціальності 06.01.06 – овочівництво. Умань, 2021.587 с.
7. Улянич О. І., Кецкало В. В. Ефективність передпосівної обробки насіння салату посівного головчастого регуляторами росту. Наукові доповіді НУБіП. 2011. № 4 (26). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_4/11uoi.pdf
8. Баган А. В., Юрченко С. О., Шакалій С. М. Формування посівних якостей зернобобових культур залежно від стимулятора росту Foliar Concentrate. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 113. С. 3–9. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.1
9. Geetha S., Karpagam Th., Badrinarayanan V. Chapter effect of organic fertilizers on seed germination and seedling vigour of fenugreek. In book: Physical, Chemical and Biological Sciences : Emerging Trends and Milestones in 2020. P. 12-20. Publisher: Virudhunagar Hindu Nadars’Senthikumara Nadar College (Autonomous). 2022.
10. Aboul-EL-Hassan S., Emam M. S. A., Gag EL-Moula M. H. Effect of sowing date and some organic extracts on organic production of sweet corn. Acta agriculture Slovenica. 2020. 116 (1): 11–21. DOI: https://doi.org/10.14720/aas.2020.116.11547
11. Abdulgani Nabooji, Veeranna H. K., Sadashiv V. Nadukeri, Santosh, Shilpa M. E., Shilpa H. D. Organic seed production: Concept and practices. The Pharma Innovation Journal. 2022. SP-11(10): 1070-1074
12. Godiewska K., Ronga D., Michalak I. Plant extracts – importance in Sustainable agriculture. Italian Journal of Agronomy. 2021. DOI: https://doi.org/10.4081/ija.2021.1851
13. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ-4138-2002. [Чинний від 01-01-2004]. К.: Держспоживстандарт України, 2003. 173 с.
14. Панасюк О., Панасюк Р. Вплив удобрення на показники життєздатності насіння сої. Вісник Львівського НАУ. Серія : Агрономія. 2018. № 22(2). С. 57–59.
15. Yang Y., Zhao X. L, Xia L. Q. Development and validation of a Viviparous-1 STS marker for pre-harvest sprouting tolerance in Chinese wheats. Theor. Appl. Genet. 2008. 115. P. 971–980.
16. Xia L. Q., Ganal M. W., Shewry P. R., He Z. H., Yang Y., Röder M. S. Exploiting the diversity of Viviparous-1 gene associated with pre-harvest sprouting tolerance in European wheat varieties. Euphytica. 2008. Vol. 159. P. 411–417.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО