Значення біопрепаратів у підвищенні рентабельності вирощування ячменю озимого в умовах Південного Степу України

Ключові слова: ячмінь озимий, сорт, біопрепарати, позакореневе підживлення, економічна ефективність, умовно чистий прибуток, рівень рентабельності, вартість урожаю, собівартість вирощування

Анотація

Мета. Визначити основні показники економічної ефективності вирощування ячменю озимого, встановити вплив на її складові сортових особливостей та ресурсоощадного живлення з використанням сучасних біопрепаратів для позакореневих підживлень посіву рослин у основні періоди вегетації. Методи. Дослідження з чотирма сортами ячменю озимого проводили в навчально науково практичному центрі Миколаївського національного аграрного університеті на чорноземі південному. Дослід двофакторний, фактор А-сорт: 1. Достойний (стандарт); 2. Валькірія; 3.Оскар; 4. Ясон. Фактор В – позакореневі підживлення: 1. Контроль (обробка водою); 2. Азотофіт; 3. Мікофренд; 4. Меланоріз; 5. Органік баланс. Агротехніка вирощування ячменю озимого була загальноприйнятою, окрім факторів, що взято на вивчення. Усі елементи технології та визначення проводили відповідно методичних зональних рекомендацій та ДСТУ. Результати. Проаналізовано вплив добору сорту й проведення позакореневих підживлень взятими на дослідження біопрепаратами на складові чинники економічної ефективності. Встановлено, що вартість вирощеного зерна ячменю озимого істотно змінювалася і коливалась залежно від сорту, біопрепарату, фази його використання та кількості підживлень. Аналогічно за впливу зазначених заходів змінювалися й показники умовно чистого прибутку, рівня рентабельності та собівартості. Проте із залученням для підживлення біопрепаратів перші два чинники економічної ефективності збільшувалися, а собівартість вирощування одиниці продукції, навпаки, знижувалася. Найсприятливіші економічні показники забезпечувало вирощування сортів Валькірія та Оскар, а із біопрепаратів – використання Органік балансу і Азотофіту. Висновки. Встановлено, що ресурсоощадна оптимізація живлення ячменю озимого позитивно позначалась на всіх чинниках, які характеризують економічну ефективність і рентабельність вирощування цієї культури. Вони залежали і змінювалися за впливу сорту, дібраного для позакореневої обробки біопрепарату та кількості підживлень.

Посилання

1. Клочан І. В., Мірошник В. О., Горковський О. П. Підвищення економічної ефективності виробництва зерна в аграрних підприємствах Миколаївськоїобласті. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 4. N 2. C. 76-86.
2. Gamayunova V., Kuvshinova A. Formation of the main indicators of grain quality of winter barley varieties depending on biopreparations for growing under the conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Ecological Engineering & Environmental Technology. 2021. 22(4). Р. 86-92.
3. Kovalenko O., Gamajunova V., Neroda R., Smirnova I., Khonenko L. Advances in Nutrition of Sunflower on the Southern Steppe of Ukraine. Springer International Publishing Switzerland. Soils Under Stress. 2021. P. 215-223. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8_21.
4. Gamayunova V. V., Fedorchuk M. I., Panfilova A. V., Nagirnij V. V. Economic efficiency of elements of the technology for growing winter grain crops in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Tauride Scientific Bulletin. 2019. 110 (1). Р.40-47.
5. Sydiakina O. V., Dvoretskyi V.F. Quality of spring wheat grain depending on nutritional background. Global Science and education in the modern realities: conferee proceedings august. 2020. 1. Р. 151-154.
6. Kozlova O. P., Bazalii V. V., Domarackyi Y. O., Domarackyi O. O. Influence growth stimulants and biofungicides on architectonics of various morphobiotypes sunflower. AIC Technology and Technology. 2019. 2(111). Р. 24-28.
7. Наумович П. Г. Агропромисловий комплекс Миколаївщини тримає позиції потужного учасника ринку в державі. Агропівдень. 2018. URL: http://agroyug.com.ua/archives/18760.
8. Lekar S., Shumeiko D., Lagodiienko V., Nemchenko V. Construction of Bayesian Networks in Public Administration of the Economy. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. N10(04). P. 1379-1384.
9. Panchenko T., Losinskiy M., Gamayunova V., Tsentilo L., Kharhula V., Fedoruk V., Pokotylo I., Gorodetskiy O. Change of yield and boking gvalities of winter wheat groin depending on the year of growing and predecessor in the central forestry of Ukraine. Plant Archives journal. India, 2019. vol.19. № 1. P.1107-1112.
10. Hamajunova V., Hlushko T., Honenko L. Preservation of soil fertility as a basis for improving the efficiency of management in the southern Steppe of Ukraine. Scientific development and achievements-Sciemcee. London, 2018. Volume 4. P. 13-27.
11. Hanhur V., Marenych M., Korotkova I., Gamayunova V., Oleksandr L., Marinich L., Olepir R. Dynamics of nutrients in the soil and spring barley yield depending on the rates of mineral fertilizers. International Journal of Botany Studies. India, 2021. Volume 6. Issue 5. P. 1298-1306.
12. Huang H., Ullah F., Zhou D.-X., Yi M., Zhao Y. Mechanisms of ROS Regulation of Plant Development and Stress Responsws. Front. Plant Sci. 2019. doi:10.3389/fpls.2019.00800.
13. Panfilova A. V., Gamayunova V. V. Productivity of spring barley varieties depending on nutritional optimization in the Southern Steppe of Ukraine. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. 14(3). Р. 310-315.
14. Gamayunova V. V., Smirnova I. V. Cost-effectiveness of growing winter wheat varieties depending on nutritional optimization. Scientific horizons. 2018. 1(64). 10-14.
15. Кривенко A. I. Економічна ефективність елементів технології вирощування пшениці озимої у сівозмінах Південного Степу України. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 2(78). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2019.02.015
16. Гнатюк Т. О. Економічна ефективність вирощування жита озимого за різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни. Ефективна економіка. 2016. № 12. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5353
17. Гамаюнова В. В., Гаро І. М. Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від впливу елементів технології в умовах Лісостепу України. Вісник аграрної науки Причорноморʼя. Миколаїв, 2021. Bип. 3. C. 38-46. DOI:10.31521/2313-092X/2021-3(111)-5.
18. Гамаюнова В. В., Панфілова А. В., Аверчев О. В. Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах південного Степу України. Таврійський науковий вісник: сільськогосподарські науки. Херсон, 2018. Випуск 103. С. 16-22.
19. Pozniak V. V. Cost-effectiveness of winter wheat cultivation using retardant chlormecvate-chloride depending on sowing standards and soil fertilization level. Tauride Scientific Bulletin. 2019. 1(109). 95-102.
20. Pehov V. A. Production of grain and formation of efficiency 21 of agricultural enterprises. AIC economy. 2016. 8. Р.110-120.
21. Gamayunova V. V., Moskva I. S., Averchev O. V. Economic efficiency of spring ridge cultivation due to nutritional n optimization in the Southern Steppe of Ukraine. Tauride Scientific Bulletin. 2018. 104. С. 27-34.
22. Gamayunova V. V., Kasatkina T. O., Baklanova T. V. Agroeconomic Assessment of Utilization Biologics in the Cultivation of Spring Barley in the Conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Agrology. 2021. Volume 4. P.65-70.
23. Panfilova A., Mohylnitska A., Gamayunova V., Fedorchuk M., Drobitko A. Tyshenko S. Modeling the impact of weather ang climatic condition and nutrition variants on the yield of spring barley varieties (Hordeum vulgare L.). Agronomy Research 2020. 18(s2). 1388-1403. doi.org./10.15 159/AR 20.159.
24. Гамаюнова В. В., Панфілова А. В., Кувшинова А. О., Касаткіна Т. О., Бакланова Т. В., Нагірний В. В. Збільшення зерновиробництва в зоні Степу України за рахунок вирощування ячменю та оптимізації його живлення. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2020. № 2 (87). С. 15-23. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-15-23.
25. Заєць С. О., Рудік О. Л., Онуфран Л. І. Взаємозв’язки між урожайністю ячменю озимого та вмістом основних елементів живлення залежно від строків сівби і поліфункціональних препаратів. Аграрні інновації. 2022. № 14. С. 30-35.
26. Hawkesford M. J., Griffiths S. Exploiting genetic variation in nitrogen use efficiency for cereal crop improvement. Current opinion in plant biology. 2019. 49. Р. 35-42. doi: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2019.05.003.
27. Guerrini L., Napoli M., Mancini M., Masella P., Cappelli A., Parenti A., Orlandini S. Wheat grain composition, dough rheology and bread quality as affected by nitrogen and sulfur fertilization and seeding density. Agronomy. 2020. 10(2). 233. doi: https://doi.org/10.3390/agronomy10020233.
28. Lopushniak V., Hrytsuliak H., Gamayunova V., Polutrenko M., Kotsyubynska Y. Α. Dynamics of Macro Elements Content in EutricPodzoluvisols for Separation of Wastewater under Jerusalem Artichokes. Journal of Ecological Engineering. 2022. 23(4). P. 33–42.
29. Sydiakina О., Gamayunova V. Productivity of spring wheat depending on food backgrounds in the Southern Steppe of Ukraine. Scientific Horizons. 2020. 08(93). P. 104-111. doi: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-104-111.
30. Panfilova A., Gamajunova V., Potryvaieva N. The impact of nutrition optimization on crop yield and grain quality of spring barley varieties (Hordeum vulgare L.). Agraarteadus. Journal of Agricultural Science. 2021. 1. XXXII. P. 111-116.
31. Vozhehova R. A., Kryvenko A. I. Influence of biopreparations on winter wheat productivity and economic-energy efficiency of technologies of its cultivation in conditions of the South of Ukraine. Herald of Agricultural Science of the Black Sea Region. 2019. 1(101). Р. 39-46.
32. Sydiakina O. V., Pavlenko S. H. Efficiency of application of microelements in the nutritional system of sunflower plants. Taurian Scientific Bulletin. 2021. 118. Р.152-158. doi: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.19.
33. Ярчук І. І., Маслійов С. В., Божко В. Ю., Позняк В. В., Кравченко К. О. Ефективність застосування препаратів Антистрес та Mapc-Elbi на посівах ячменю озимого. Таврійський науковий вісник. 2016. № 96. С. 135-140.
34. Гамаюнова В., Кувшинова А. Фотосинтетична діяльність ячменю озимого залежно від особливостей сорту та біопрепаратів. Аграрні інновації. 2023. № 18. С. 156-162.
35. Орловський М. Й., Тимощук Т. М., Конопчук О. В., Войцехівський В. І., Дідур І. М. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність пшениціозимої в умовах Західного Полісся України. Наукові горизонти. 2019. 11(84). С. 77-85. doi: https:// doi.org/10/33249/2663-2144-2919-84-11-77-85.
36. Вожегова Р. А., Нетіс І. Т., Онуфран Л. І., Сахацький Г. І., Шарата Н. Г. Зміна клімату та аридизація Південного Степу України. Аграрні інновації. 2021. № 7. 16-20.
37. Балюк С. А., Носко Б. С., Воротинцева Л. І. Регулювання родючості ґрунтів та ефективності добрив в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки. 2018. № 4 (781). Р. 5-12.
38. Федорчук М. І., Нагірний В. В. Зимостійкість сортів озимого ячменю за лабільних параметрів клімату на півдні України. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2018. Випуск 104. С. 108-115.
39. Мунтян Л. В. Економічна ефективність вирощування пшениці озимої різних сортів залежно від норм висіву насіння та удобрення в умовах рисових сівозмін. Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 93-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2016_96_16
40. Черенков А. В., Рибка В. С., Шевченко М. С. Економіка виробництва зерна в зоні Степу України (з основами організації і технології виробництва) : монографія. Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. 300 с.
41. Gamajunova V., Kuvshinova A. Economic efficiency of growing winter barley in the Southern Steppe zone of Ukraine under the influence of variety and biological preparations. Scientific Horizons. 26(11). 2023. 39–48. https://doi.org/10.48077/scihor11.2023.39
42. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство). Херсон: Грінь Д.С., 2014. 448 с.
43. Дідора В. Г., Смаглій О. Ф., Ермантраут Е. Р. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2013. 264 с.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО