Обгрунтування моніторингу південноамериканської томатної молі (Tuta absolutaMeyr.) феромонними пастками у Степу України

Ключові слова: південноамериканська томатнаміль, Tuta absoluta Meyr., карантинні заходи захистутоматів, моніторинг, феромони, феромонний моніторинг, фітосанітарна діагностика, феромонні пастки,шкідливі організми

Анотація

Інноваційність дослідження полягає в обґрунтуванні сучасної стратегії моніторингу південноамериканської томатної молі Tuta absoluta Meyr. Висвітлено особливості біології та екології фітофага, який з’явився у регіоні досліджень в 2010 році. В 2012 році виявлено поширення шкідника на площі 79 га. в Херсонській області, а в останні роки відмічено на томатах у Миколаївській та Запорізькій областях Фітофаг виявлено на Півдні України, що свідчить про важливість розробки та впровадження у виробництво моніторингу молі із застосуванням сучасних феромонних пасток. Характерно, що у 2018 році Держпродспоживслужби (підпорядковуються Міністерству аграрної політики та продовольства) зафіксувала 18 випадків виявлення шкідників в імпортних плодах та овочах, які завозять в Україну із Туреччини, Іспанії, Єгипту та Марокко. Шкідник також поширюється з розсадою, пакувальним матеріалом, ґрунтом і тарою. Так, за даними Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва, (Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) станом на 01.12.2018 площа заселення томатної молі на території України становила 829,92 га. Метою дослідження було дослідити періоди найбільшого поширення шкідника, щоб вчасно відреагувати та вжити правильних заходів щодо захисту томатів і збереження якості врожаю. Для розробки карантинних заходів, вивчено особливості морфології та екології шкідника. За загальноприйнятою методикою проведено огляд, в першу чергу, ділянок томатів на ступінь їх пошкоджень шкідником. Визначена ступінь, пошкодження у верхніх і середніх ярусах формування генеративних органів. Особливу увагу за рівнем зосередження на цих частинах із використанням феромонного моніторингу: пастки «Дельта» та сучасного феромона.

Посилання

1. Кулієшов А. В., Білик М. О. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: навч. посібник. Харків: Еспада, 2008. 512 с.
2. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 397 від 16.07.2019 р. «Про внесення змін до Переліку регульованих шкідливих організмів». Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z087919#Text
3. Небезпечний карантинний шкідник томатів – південноамериканська томатна міль. Посилання: h t t p s : / / d p s s - k s . g o v. u a / n o v i n i / n e b e z p e c h n i j - karantinnij-shkidnik-tomativ-pivdennoamerikanskatomatna-mil
4. Клечковський Ю.Е. та ін. Південноамериканська томатна міль: фітосанітарний моніторинг та захист томатів в умовах Одеської області. Карантин і захист рослин. 2015. № 6. С. 12–14.
5. Прищепа Л.І., Войтка Д. В. Біологічний контроль томатної молі. Захист і карантин рослин. 2013. № 4. С. 39–42.
6. Захист рослин. Терміни та визначення відповідно до ДСТУ 4756:2007 [Чинний з 2007-04-04]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008.
7. Федорчук М.І., Миколайчук В.Г. Методичні рекомендації з методики використання феромонних пасток для моніторингу комах-шкідників сільськогосподарських культур для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання, Миколаївський національний аграрний університет, 2008.
8. Гордієнко О.В., Лагерєва М.В. Сезонна динаміка популяції південноамериканської томатної молі Tuta absoluta Meyr. в захищених культурах томатів на території Полтавської області.
9. Кулешов А.В., Білик М.О., Довган С.В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: навч. посіб. [2-ге вид.] Харків: Espada, 2011.
10. Томатна міль: подбай зараз, бо завтра буде пізно. Червень 2020 рік.
11. Zink F.A., et al. A real-time PCR assay for rapid identification of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Frida A. Zink et al. Journal of Economic Entomology. 2020. Vol. 113, Issue 3. P. 1479–1485.
12. Biondi A., et al. Ecology, worldwide spread, and management of the invasive South American tomato pinworm, Tuta absoluta: past, present, and future. Biondi A. et al. Annual Review of Entomology. 2018. Vol. 63. P. 239–258.
13. Epanchin-Niell R. S. Economics of invasive species policy and management. Biological Invasions. 2017.
14. Zhang Gui-fen et al. First report of the South American tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), in China / Zhang Gui-fen et al. Journal of Integrative Agriculture. 2020. Vol. 19, Issue 7. P. 1912–1917.
15. Simberloff D., et al. Impacts of biological invasions: what’s what and the way forward / Simberloff D. et al. Trends in Ecology and Evolution. 2013. Vol. 28.
16. Ramzi Mansour et al. Occurrence, biology, natural enemies and management of Tuta absoluta in Africa / Ramzi Mansour et al. Entomologia Generalis. 2018. Vol. 38, Issue 2. P. 83–112.
17. Pimentel D., Zuniga R., Morrison D. Update on the environmental and economic costs associated with alien invasive species in the United States. Ecological Economics. 2005. Vol. 52. P. 273–288.
18. Pheromone Traps for Monitoring Insect Pests. Alabama Cooperative Extension System. March 2013, Anr-1431.
19. Roda A. L., Brambila J., Barria J., Euceda X., Korytkowski C. Efficiency of Trapping Systems for Detecting Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Economic Entomology, Volume 108, Issue 6, December 2015, Pages 2648–2654.
20. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (c). Pest Monitoring: Proper use of Pheromone Traps. February 13, 2021.
Опубліковано
2023-09-27
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО