СТУПІНЬ ФЕНОТИПОВОГО ДОМІНУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ F1 ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЮ

Ключові слова: ячмінь ярий, успадкування, урожайність, цінні господарські ознаки, добір.

Анотація

Визначення закономірності успадкування кількісних ознак є основою для успішної селекції рослин. Мета роботи полягає в установлення показників фенотипового домінування кількісних ознак в системі діалельних схрещувань сортів ячменю ярого голозерного в умовах Північного Лісостепу України. Методи. Проведено дослідження зі створення та вивчення гібридних популяцій F1 7 сортів ярого голозерного ячменю в системі діалельних схрещувань. Гібриди та батьківські форми аналізували за довжиною стебла, загальною кущистістю, продуктивною кущистістю, довжиною колоса основного стебла, кількістю зерен з колосу, масою зерна з колосу, масою зерен з рослини, масою 1000 зерен. Визначали успадкування продуктивності та її структурних елементів у F1 гібридів ячменю ярого голозерного за показником ступеня фенотипового домінування (hp) ознак. Результати. Результати досліджень вказують, що характер успадкування довжини стебла та елементів продуктивності ячменю ярого голозерного досить складний і проявляється в різних взаємодіях генотип-середовище. Виділені комбінації схрещування з проявом позитивного домінування та гетерозису за 2 роки досліджень, що можуть становити практичну селекційну цінність для комбінування ознак продуктивності в гібридних популяціях ячменю ярого голозерного. Висновки. При селекції на стійкість до вилягання методом гібридизації можливе використання в якості компоненту схрещування низькорослого сорту Натаір. Істотне зростання крупності зерна встановлено в комбінаціях схрещування з сортом Козацький, що може вказувати на його донорські властивості в селекції на підвищення крупності зерна. Виділено комбінацію Alamo / Roseland з стабільним за роками рівнем гетерозису за масою зерна з колоса, й позитивним домінування та наддомінуванням за кількістю зерен у колосі.

Посилання

1. Han Y-y, Wang K-y, Liu Z-q, Pan S-h, Zhao X-y, Zhang Q, Wang S-f. Research on Hybrid Crop Breeding Information Management System Based on Combining Ability Analysis. Sustainability. 2020, 12(12):4938. https://doi.org/10.3390/su12124938.
2. Fawzia Bouchetat, Abdelkader Aissat. Evaluation of the genetic determinism of an F1 generation of barley resulting from a complete diallel cross between autochthones and introduced cultivars, Heliyon. 2019, Vol. 5, Issue 11, e02744, https://doi.org/10.1016/j. heliyon.2019.e02744.
3. Akgun N., Topal A. Regression analysis of grain weight per plant in barley crosses. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2011, Vol. 17, (No 6), P. 773–776.
4. Dyulgerov N., Dyulgerova B. Variability, heritability, and correlations among grain yield and related traits in hulless barley accessions. Trakia Journal of Sciences. 2020, Vol. 18, № 4, P. 285–293. doi: 10.15547/ tjs.2020.04.002
5. Yadav S.K., Singh A.K., Pandey P., Singh, S. Genetic variability and direct selection criterion for seed yield in segregating generations of Barley (Hordeum vulgare L.). American Journal of Plant Sciences. 2015, 6, P. 1543–1549. http://dx.doi.org/10.4236/ ajps.2015.69153
6. Васько Н.І., Солонечний П.М., Солонечна О.В. Ступінь домінантності у F1 ячменю від схрещування з голозерними сортами. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019 р., м. Київ), 2019. С. 18–21.
7. Aghamiri S., Mostafavi K., Mohammadi A. Genetic study of agronomic traits in barley based diallel cross analysis. Adv. Environ. Biol. 2012, 6, P. 62–68.
8. Varzaru S., Ciulca S. Analysis of gene effects for grains traits in winter barley. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology. 2013, Vol. 17(2), P. 299–302.
9. Компанець К.В., Козаченко М.Р. Успадкування продуктивності та її структурних елементів у F1 гібридів ячменю ярого. Генетичні ресурси рослин. 2017, № 20. С. 43–55.
10. Zymogliad O.V., Kozachenko M.R., Vasko N.I., Solonechnyi P.M., Vazhenina O.E., Naumov O.G. Performance inheritance and combining ability of spring barley accessions. Селекція і насінництво. 2021, Вип. 119. С. 106–116. doi: https://doi. org/10.30835/2413-7510.2021.237026
11. Johnson G.F., Whittington W.J. Inheritance of yield components and yield in relation to evidence for heterosis in F1 barley hybrids. Euphytica. 1978, 27, P. 587–591. https://doi.org/10.1007/BF00043186
12. Лисенко, А.А., Гудзенко В.М. Комбінаційна здатність та успадкування пов’язаних з урожайністю ознак в F1 ячменю озимого в умовах Лісостепу України. Plant Varieties Studying and Protection. 2023. 18 (4), P. 251–261. https://doi. org/10.21498/2518-1017.18.4.2022.273986
13. Eshghi R., Akhundova E. Genetic analysis of grain yield and some agronomic traits in hulless barley. African Journal of Agricultural Research. 2009, Vol. 4(12), P. 1464–1474.
14. Eshghi, R., E. Akhundova. Inheritance of some important agronomic traits in hulless barley. Int. J. Agric. Biol. 2010, 12, P. 73–76.
15. Beil G. M., Atkins R. E. Inheritance of quantitative characters in grain sorgum. Iowa State Journal. 1965, Vol. 39. 3 p.
16. Griffing B. Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques. Genetics. 1950, Vol. 35. P. 303–321.
17. Кузьменко Є.А., Хоменко С.О., Федоренко М.В. Ступінь фенотипового домінування ознак продуктивності у гібридів першого покоління пшениці твердої ярої. Миронівський вісник. 2018, Вип. 7, С. 54–67.
Опубліковано
2023-08-30
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО