ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ ЛІНІЙ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП ФАО В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ

Ключові слова: гібрид, лінія – батьківський компонент, урожайність, умовно чистий прибуток, рентабельність, собівартість, собівартість.

Анотація

Мета. З’ясувати економічну оцінку вирощування ліній–батьківських компонентів та гібридів кукурудзи різних груп ФАО при вирощуванні в умовах Центрального Лісостепу України. Методи. Двофакторний польовий дослід, методи математичної статистики, економічні розрахунки. Результати. За результатами аналізу економічних показників вирощування ліній-батьківських компонентів гібридів кукурудзи встановлено, що найбільша вартість валової продукції з 1 га була одержана на посівах лінії-батьківського компоненту АВ–30Б за густоти 70 тис. росл./га – 129,34 грн/га. В цьому варіанті також була встановлена найменша собівартість однієї тонни зерна – 10,01 тис. грн/т. Вартість валової продукції з 1 га за різної густоти була максимальною у лінії-батьківського компоненту АВ-30Б і склала за варіантами досліду від 110,23 до 118,88 тис. грн/га, дещо меншою у батьків- ського компоненту ОР-32А – 107,69–117,63 тис. грн/га, менше у батьківського ОР-28А – 100,98–111,53 тис. грн/ га, найменшою вартість валової продукції була у лінії ОР-26А – 90,08–99,54 тис. грн/га. Враховуючи виробничі витрати на вирощування кукурудзи слід відмітити, що найбільше прибутковим та найменше затратним агрозаходом виявився такий фактор як густота рослин. За рахунок підвищення врожайності зерна кукурудзи і зниження технологічних витрат чистий прибуток складає 90,08–118,88 тис. гривень з гектара. Результати розрахунків економічної ефективності вирощування гібридів кукурудзи свідчать про те, що вартість валової продукції гібридів культури коливалась в широкому спектрі: від 43,00 тис. грн/га у гібриду Зедан 26 за густоти рослин 70 тис. росл./га до 60,96 тис. грн/га у гібриду Зедан 32 за густоти рослин 80 тис. рослин/га. Висновки. Враховуючи виробничі витрати на вирощування ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи слід відмітити, що найбільше прибутковим та найменше затратним агрозаходом виявився такий фактор як густота рослин. За рахунок підвищення врожайності зерна ліній кукурудзи і зниження технологічних витрат, чистий прибуток буде складати 90,08 – 117,63 тис. гривень з гектара. Найбільший умовно чистий прибуток та рентабельність у батьківського компоненту АВ-30Б за густоти 80 тис. рослин/га – 118,88 тис. грн/га та 255% відповідно. Найбільший умовно чистий прибуток та рентабельність у батьківського компоненту ОР-26А за густоти рослин 100 тис. росл./га – 99,54 тис. грн/га та 232% відповідно. Найбільший умовно чистий прибуток та рентабельність у лінії АВ-20Б був за густоти рослин 90 тис. росл./ га – 110,32 тис. грн/га та 249% відповідно. Найбільший умовно чистий прибуток та рентабельність у лінії ОР-28А за густоти рослин 90 тис. росл./га – 111,53 тис. грн/га та 251% відповідно. Найбільший умовно чистий прибуток та рентабельність у лінії ОР-32А за густоти рослин 80 тис. росл./га – 117,63 тис. грн/га та 252% відповідно. Вартість валової продукції гібридів культури коливалась від 43,00 тис. грн/га у гібриду Зедан 26 за густоти рослин 70 тис. росл./га до 60,96 тис. грн/га у гібриду Зедан 32 за густоти рослин 80 тис. рослин/га. Найнижчою собівартість продукції була у гібриду Зедан 32 за густоти 80 тис. рослин/га – 1,29 тис. грн/т. Максимальне значення умовно чистого прибутку – 41,26 тис. грн/га, спостерігалось у середньостиглого гібриду Зедан 32 за густоти 80 тис. росл./га. Показник рівня рентабельності був максимальний – 197, 209% за густоти 90 та 80 тис. росл./га у середньостиглого гібриду Зедан 32.

Посилання

1. Грідін О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку сфер виробництва, переробки та реалізації зерна: український та загальносвітовий контекст. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 3(14). С. 54–62. URL: http://www.easterneuropeebm. in.ua/14-2018-ukr.
2. Семенда Д. К., Семенда О. В., Семенда О. В. Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи. Агросвіт. 2020. № 3. С. 43–49.
3. Черемісіна С. Г. Стан та перспективи розвитку експорту зернових культур з України до країн Африки. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 33–43.
4. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Дем’янчук В.В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 34–45.
5. Грідін О. В. Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 1. С. 21–27.
6. Вожегова Р. А., Забара П. П. Економічна оцінка вирощування ліній батьківських компонентів та гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах південного степу України. Аграрні інновації. 2021. № 10. С. 115–121. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.10.18.
7. Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Забара П. П. Селекційні надбання та їх роль в стабілізації виробництва зерна кукурудзи в Україні. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 72. С. 160–174. http://doi.org/10.32848/0135-2369.2019.72.21. 8. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Olena Piliarska, Yurii Lavrynenko, Nataliya Halchenko, Pavlo Lykhovyd. Grain corn product yield and gross value depending on the hybrids and application of biopreparations in the irrigated conditions. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21, Issue 4. С.611–619.
9. Ушкаренко В. О., Нікішенко В. Л., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів: монографія. Херсон: Айлант, 2009. 372 с.
10. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство). Херсон: Грінь Д.С., 2014. 448 с.
Опубліковано
2023-08-30
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО