СКЛАДОВІ ТА НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ

Ключові слова: продовольча безпека, фізична доступність продовольства, економічна доступність продовольства, продовольча незалежність, економічна безпека, агропромислове виробництво.

Анотація

Мета. Метою проведених досліджень було визначення складових та напрямків управління продовольчою безпекою в структурі економічної безпеки держави. Результати. До пріоритетних завдань державних органів управління можна віднести своєчасне прогнозування та виявлення загроз продовольчій безпеці, зменшення негативних наслідків завдяки стратегічним запасам продовольства. Необхідно організувати сукупну систему спостережень, збору, обробки, систематизації інформації про якість та безпеку харчових продуктів, виробництво, управління запасами і постачання продовольства, споживання продовольства населенням (можливо це справа державної аналітичної агенції). Завдяки використанню сучасних засобів комунікації (Інтернет, мобільний зв’язок тощо), можна створити державні інформаційні ресурси у сфері забезпечення продовольчої безпеки. Обов’язковою є організація оповіщення виробників та надання консультаційних послуг державними органами та дорадчими службами про державні програми підтримки галузі (схем реалізації), механізми регулювання ринків сільськогосподарської продукції. Проведені дослідження допомогли визначити перевірений напрямок вирішення продовольчої проблеми – підвищення виробництва продуктів харчування двома шляхами: перший - екстенсивний – розширення орних, пасовищних та інших угідь, другий – інтенсивний – підвищення біологічної продуктивності існуючих угідь. В країнах, що розвиваються, інтенсифікація сільського господарства пов'язана з біотехнологіями, використанням високоврожайних сортів (так звана «зелена революція») та нових методів обробітку ґрунту, подальшим розвитком механізації, меліорації. Висновки. Першорядною функцією держави є гарантування продовольчої безпеки кожної країни, адже лише під контролем державних органів можливе стале виробництво продуктів харчування, відкритість отримання та використання за рахунок особистого виробництва та імпорту. Держава може подбати про запаси продовольства, шляхом використання систем підтримки виробників основних продуктів харчування, регулювання експорту і тарифної політики. Важливим критерієм соціально-орієнтованої економіки країни є ступінь дотримання продовольчої безпеки. Від рівня продовольчої безпеки в прямо пропорційній залежності знаходяться економічний розвиток країни, темпи зростання валового внутрішнього продукту, якість життя населення, тривалість життя і його зростання.

Посилання

1. Corteva Agriscience оголошує цілі сталого розвитку на 2030 рік. Corteva Agriscience. URL: https://www. corteva.com.ua/news-and-events/corteva-announcessustainability- goals-for-2030.html (дата звернення: 27.05.2023).
2. Онегіна В. М., Антощенкова В. В. Основи глобальної продовольчої безпеки. «Духовність особистості: методологія, теорія і практика». 2022. Volume 1 С. 140–149. DOI: https://doi. org/10.33216/2220-6310-2022-103-1-6-140-149
3. Міністерство закордонних справ України. Загроза продовольчій безпеці світу. URL: https://mfa.gov.ua/ zagroza-prodovolchij-bezpeci-svitu/ (дата звернення: 5.06.2023).
4. Flash appeal Ukraine, humanitarian programme cycle, March – May 2022, URL: https://reliefweb.int/report/ ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru (дата звернення: 27.05.2023).
5. Мех Л. М., Рублевська Л. Ю. Роль України в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. The latest implementation of technologies in education. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Munich, Germany 2022. Pp. 89–93.
6. Україна годує 400 млн людей у світі. URL: https://agronews.ua/news/ ukrayina-goduye-400-mlnlyudej- u-sviti/ (дата звернення: 25.05.2023).
7. Антощенкова В. В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвиткусільськогосподарських підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ, 2021. No2. Том. 1. С. 161–170.
8. The Global Food Security Index. URL: https://impact. economist.com/sustainability/project/food-securityindex/ (дата звернення: 25.05.2023).
9. Антощенкова В. Основні елементи ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства як основа економічної та продовольчої безпеки. Економічний аналіз. 2020. Том 30. No 3. С. 291–298.
10. Сурілова О. О. Продовольча безпека в умовах пандемії. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». МОН України, НУ «ОЮА». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 28. С. 117–123.
11. Заходим М. Продовольча безпека та її місце у структурі економічної безпеки держави. Інноваційна економіка. 2022. №1. С. 31–37. doi:https://doi. org/10.37332/2309-1533.2022.1.4
12. Sharman N., Wallace C.A., Jespersen L. Terminology and the understanding of culture, climate, and behavioural change–Impact of organisational and human factors on food safety management. Trends in Food Science & Technology. 2019. Volume 96. Рр. 13–20.
Опубліковано
2023-07-05
Розділ
ЕКОНОМІКА