ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ

Ключові слова: строк сівби, густота рослин, групи стиглості, урожайність, площа листкової поверхні, фото- синтетичний потенціал.

Анотація

Мета статті – проаналізувати вплив елементів технології на площу листкової поверхні, визначити фото- синтетичний потенціал посівів сої сортів різних груп стиглості та розрахувати кореляційно-регресійні моделі їх впливу на урожайність насіння в умовах зрошення. Методи. Польові, лабораторні, статистичні. До польових належали розбивка дослідної ділянки та польові роботи. Лабораторний метод застосовували для аналізу рослин. Статистичним методом обчислювали результати досліджень. Результати. Сорти сої суттєво різнилися за показником «площа листкової поверхні». У скоростиглих сортів: Монарх, Арніка площа листкової поверхні становила 26,9–34,3 тис. м2/га, у ранньостиглих сортів Писанка, Софія – 34,0–38,5 тис. м2/га, у середньоранніх сортів Святогор, Еврідіка площа листкової поверхні становила 43,2–48,1 тис. м2/га. Існує сильна позитивна залежність між площею листкової поверхні у фазу максимальної її прояву та урожайності насіння сої за різних строків сівби. Коефіцієнти кореляції знаходились в межах r=0,822-0,855 за всіх строків сівби. Екстраполяція площі листкової поверхні за межі експериментальних даних (максимальна площа у дослідах 49,7 тис. м2/га) дозволяє прогнозувати урожайність насіння сої понад 4,5 т/га. Розрахунки кореляційно-регресійних моделей залежності фотосинтетичного потенціалу та урожайності насіння сої за різних строків сівби показало, що існує сильна позитивна залежність між цими показниками. За всіх строків сівби спостерігалась сильна кореляція урожайності фото- синтетичним потенціалом у сукупності досліджуваних сортів. Коефіцієнти кореляції знаходились в межах r=0,744–0,889, що вказує на необхідність підвищувати технологічними заходами площу листкової поверхні сої. Кореляційно-регресійні залежності урожайності насіння сої та фотосинтетичного потенціалу за різної щільності ценозу носили однозначний характер. За різних варіантів густоти посіву спостерігалась середня залежність фотосинтетичного потенціалу та урожайності насіння. Висновки. Впродовж 2019–2021 років всі елементи технології, що досліджуються, значно впливали на фотосинтетичні показники сортів сої різних груп стиглості. Густота рослин 700 тис. росл./га є найбільш універсальною для різних сортових ресурсів та строків сівби. Отримані експериментальні дані свідчать про ефективність застосування таких елементів технології, як строки сівби та густота рослин задля розкриття потенціалу сортових ресурсів сої.

Посилання

1. Гангур В. В., Єремко Л. С., Саєнко В. О. Динаміка формування листкової поверхні чини посівної та продуктивність її фотосинтетичної діяльності залежно від рівня мінерального живлення. Аграрні інновації. 2021. № 8. С. 23–28. https://doi.org/10.32848/agrar. innov.2021.8.3
2. Ткачук О. П., Дідур І. М., Мазур О. В. Адаптивність, стійкість і продуктивність середньо ранньостиглих сортів сої. Аграрні інновації. 2022. № 16. С. 70–79. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.16.12
3. Srinivasan V., Kumar P., Long S. P. Decreasing, not increasing, leaf area will raise crop yields under global atmospheric change. Global change biology. 2017. Vol. 23, Iss. 4. P. 1626–1635.
4. Wu Y., Gong W., Wang Y., Yong T., Yang F., Liu W., Yang, W. Leaf area and photosynthesis of newly emerged trifoliolate leaves are regulated by mature leaves in soybean. Journal of Plant Research. 2018. Vol. 131. P. 671–680.
5. Gong W. Z., Jiang C. D., Wu Y. S., Chen H. H., Liu W. Y., Yang W. Y. Tolerance vs. avoidance: Two strategies of soybean (Glycine max) seedlings in response to shade in intercropping. Photosynthetica. 2015. Vol. 53. P. 259–268.
6. Tagliapietra E.L., Streck N.A., da Rocha T.S.M., Richter G.L., da Silva M.R., Cera J.C., Zanon A.J. Optimum leaf area index to reach soybean yield potential in subtropical environment. Agronomy Journal. 2018. Vol. 110, Iss. 3. P. 932–938.
7. Yang F., Fan Y., Wu X., Cheng Y., Liu Q., Feng L., Chen J., Wang Z., Wang X., Yong T., Liu W., Du J., Shu K., Yang, W. Auxin-to-gibberellin ratio as a signal for light intensity and quality in regulating soybean growth and matter partitioning. Front. Plant. Sci. 2018a. Vol. 9. 56. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00056
8. Wu Y., Gong W., Yang, W. Shade inhibits leaf size by controlling cell proliferation and enlargement in soybean. Sci. Rep. 2017. Vol. 7. 9259. https://doi.org/10.1038/s41598-017-10026-5
9. Yang F., Huang S., Gao R., Liu W., Yong T., Wang X., Wu X., Yang W. Growth of soybean seedlings in relay strip intercropping systems in relation to light quantity and red:far-red ratio. Field Crop Res. 2014. Vol. 155. P. 245–253. https://doi.org/10.1016/j. fcr.2013.08.011
10. Yang F., Liao D., Wu X., Gao R., Fan Y., Raza M.A., Wang X., Yong T., Liu W., Liu J., Du J., Shu K., Yang W. Effect of aboveground and belowground interactions on the intercrop yields in maize-soybean relay intercropping systems. Field Crop Res. 2017. Vol. 203. P. 16–23. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.12.007
11. Kong D.-X., Li Y.-Q., Wang M.-L., Bai M., Zou R., Tang H., Wu H. Effects of light intensity on leaf photosynthetic characteristics, chloroplast structure, and alkaloid content of Mahonia bodinieri (Gagnep.) Laferr. Acta Physiol. Plant. 2016. Vol. 38. Р. 120. https://doi.org/10.1007/s11738-016-2147-1
12. Wu Y., Gong W., Wang Y., Yong T., Yang F., Liu W., Wu X., Du J., Shu K., Liu J., Liu C., Yang W. Leaf area and photosynthesis of newly emerged trifoliolate leaves are regulated by mature leaves in soybean. J. Plant. Res. 2018. Vol. 131. P. 671–680. https://doi.org/10.1007/s10265-018-1027-8
13. Yang F., Feng L., Liu Q., Wu X., Fan Y., Raza M.A., Cheng Y., Chen J., Wang X., Yong T., Liu W., Liu J., Du J., Shu K., Yang W. Effect of interactions between light intensity and red-to- far-red ratio on the photosynthesis of soybean leaves under shade condition. Environ. Exp. Bot. 2018b. Vol. 150. P. 79–87. https://doi.org/10.1016/j. envexpbot.2018.03.008
14. Yang F., Wang X., Liao D., Lu F., Gao R., Liu W., Yong T., Wu X., Du J., Liu J., Yang W. Yield response to different planting geometries in maize–soybean relay strip intercropping systems. Agron. J. 2015. Vol. 107. Р. 296. https://doi.org/10.2134/agronj14.0263
15. Wu Y., Gong W., Yang F., Wang X., Yong T., Yang, W. Responses to shade and subsequent recovery of soya bean in maize-soya bean relay strip intercropping. Plant Prod. Sci. 2016. Vol. 15. P. 1–9. https://doi.org/10.1080 /1343943X.2015.1128095
16. Su B.Y., Song Y.X., Song C., Cui L., Yong T.W., Yang W.Y. Growth and photosynthetic responses of soybean seedlings to maize shading in relay intercropping system in Southwest China. Photosynthetica. 2014. Vol. 52. P. 332–340. https://doi.org/10.1007/ s11099-014-0036-7
17. Slewinski T. L., Braun, D. M. Current perspectives on the regulation of whole-plant carbohydrate partitioning. Plant Science. 2010. Vol. 178, Issue 4. P. 341–349. doi.org/10.1016/j.plantsci.2010.01.010
18. Rijkers T., Pons T.L., Bongers F. The effect of tree height and light availability on photosynthetic leaf traits of four neotropical species differing in shade tolerance. Funct. Ecol. 2010. Vol. 14. P. 77–86. https://doi. org/10.1046/j.1365-2435.2000.00395.x
19. Yao X., Li C., Li S., Zhu Q., Zhang H., Wang H., Yu C., Martin S.K.St., Xie F. Effect of shade on leaf photosynthetic capacity, light-intercepting, electron transfer and energy distribution of soybeans. Plant Growth Regul. 2017. Vol. 83. P. 409–416. https://doi.org/10.1007/s10725-017-0307-y
20. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Клубук В.В., Боровик В.О. Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умо- вах зрошення півдня України. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 180 с.
21. Ушкаренко В.О., Нікішенко В.Л., Голобородько С.П., Коковіхін С.В. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві. Херсон: Айлант, 2008. 270 с.
22. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Малярчук М. П. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 285 с.
23. Lamichhane J. R., Constantin J., Schoving C., Maury P., Debaeke P., Aubertot J.N., Dürr C. Analysis of soybean germination, emergence, and prediction of a possible northward establishment of the crop under climate change. European Journal of Agronomy. 2020. Vol. 113. 125972. https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.125972
24. Grabovskyi M., Mostypan O., Fedoruk,Y., Kozak L., Ostrenko M. Formation of grain yield and quality indicators of soybeans under the influence of fungicidal protection. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26, Iss. 2. P. 66–76. https://doi.org/10.48077/scihor.26(2).2023.66-76
25. Bastidas A. M., Setiyono T. D., Dobermann A., Cassman K. G., Elmore R.W., Graef G. L., Specht J. E. Soybean sowing date: The vegetative, reproductive, and agronomic impacts. Crop Science. 2008. Vol. 48, Iss. 2. P. 727–740. https://doi.org/10.2135/ cropsci2006.05.0292
26. Didora V., Romantschuk L., Kliuchevych M., Vyshnivskyi P., Matviichuk N. Varietal features of elements of organic soybean cultivation technology. Scientific Horizons. 2022. Vol. 25, Iss. 12. P. 60–68. https://doi.org/10.48077/scihor.25(12).2022.60-68
Опубліковано
2023-07-04
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО