ПУБЛІКАЦІЯ САДІВНИЧОЇ СТАТТІ В SCOPUS: НАВІЩО ТА ЯК?

Ключові слова: Scopus, садівництво, рукопис наукової статті, хижі журнали, рецензування.

Анотація

Стаття присвячена проблемі публікації результатів досліджень українських вчених-садівників в англомовних журналах, що індексуються в базі даних Scopus. Сьогодні, такі публікації є невід’ємною складовою успіху науково-педагогічного працівника, необхідні для присвоєння вчених звань та наукових ступенів. При цьому, в українському науковому просторі процес публікації в рецензованих закордонних журналах часто оточений негативом та неправдивою інформацією щодо його складності та високої вартості. Саме тому, метою даної статті є підвищення наукової грамотності українських науковців-садівників, в особливості молодих вчених, та їх стимулювання до публікації англомовних наукових статей шляхом наочного висвітлення процесів добору журналу для подачі, підготовки рукопису та процесу рецензування. Розглянуто процес пошуку журналу для публікації з урахуванням відповідності тематики проведених досліджень напряму журналу. Розглянуто основні типи наукових журналів за типом доступу до статей, наведено орієнтовний перелік видань, в яких можлива публікація результатів українських досліджень в галузі садівництва. Підкреслено недоліки публікації у недоброчесних (так званих «хижих») журналах, надано поради, як їх розпізнати до подання рукопису статті. Покроково наведено нюанси підготовки рукопису для подачі у журнал, що індексуються Scopus. Головні відмінності, порівняно з фаховими науковими виданнями України, полягають у написанні розділу «Матеріали і методи», який в закордонних виданнях описується ширше, а також у описі результатів досліджень та їх обговорення, адже в більшості закордонних журналів це – два окремих розділи. Вказано вимоги світової наукової спільноти до формування складу авторів публікації, надано поради щодо перекладу рукопису статті на англійську мову. Висвітлено типовий процес рецензування рукописів в журналах, що індексуються Scopus, надано поради щодо роботи з редакційною колегією та рецензентами для пришвидшення процесу публікації та покращення якості статті. В цілому, дана стаття була підготовлена зі сподіванням, що вона полегшить українським вченим обмін науковою інформацією та буде сприяти подальшій інтеграції української науки у світову.

Посилання

1. Beall J. Predatory publishers are corrupting open access. Nature. 2012. Vol. 489. P. 179. https://doi.org/ 10.1038/489179a
2. Bondarenko P. Physiological basics of sweet cherry productivity depending on rootstocks, interstems and plant density. Open Agriculture. 2019. Vol. 4(1). P. 67–274. https://doi.org/10.1515/opag-2019-0025
3. Defining the Role of Authors and Contributors. ICMJE: International Committee of Medical Journal Editors : веб- сайт. URL: https://www.icmje.org/recommendations/ browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-ofauthors- and-contributors.html
4. Demir S. Predatory journals: Who publishes in them and why? Journal of Informetrics. 2018. Vol. 12(4). P. 1296–1311. https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.10.008
5. Hladchenko M. Implications of Publication Requirements for the Research Output of Ukrainian Academics in Scopus in 1999–2019. Journal of Data and Information Science. 2022. Vol. 7(3). P. 71–93. https://doi.org/ 10.2478/jdis-2022-0016
6. Hladchenko M., Westerheijden D. The self-concept of Ukrainian doctoral students: Means–ends decoupling at the state level. Higher Education Quarterly. 2018. Vol. 73. P. 182–197. https://doi.org/10.1111/hequ.12182
7. Janik K., Mittelberger C., Moser M. Lights Out. The Chloroplast Under Attack During Phytoplasma Infection? Annual Plant Reviews online. 2020. Vol. 3(3). P. 399–426. https://doi.org/10.1002/9781119312994.apr0747
8. Journal rankings. Scimago Journal & Country Rank : веб-сайт. URL: https://www.scimagojr.com/journalrank. php
9. Kurt S. Why do authors publish in predatory journals? Learned Publishing. 2018. Vol. 31(2). P. 141–147. https://doi.org/10.1002/leap.1150
10. Marina T., Sterligov I. Prevalence of potentially predatory publishing in Scopus on the country level. Scientometrics. 2021. Vol. 126. P. 5019–5077. https:// doi.org/10.1007/s11192-021-03899-x
11. Melnyk, O., Drozd, O., Melnyk, I. Storage and Quality of Apples ‘Reinette Simirenko’, Depending on the Dose of Post-Harvest Treatment with Ethylene Inhibitor 1-MCP. Journal of Horticultural Research. 2018. Vol. 26(2). P. 95–102. https://doi.org/10.2478/ johr-2018-0020
12. Nazarovets S. Analysis of publications by authors of Ukrainian institutes in Scopus-delisted titles. Learned Publishing. 2022. Vol. 35. P. 499–515. https://doi.org/ 10.1002/leap.1464
13. Nobes A. A beginner’s guide to avoiding ‘predatory’ journals (using your critical thinking skills). AuthorAID: A global network of researchers. URL: https://www. authoraid.info/en/news/details/1310
14. Pavliuk L., Udovychenko K., Riaba I., Bublyk M. Variability of some isolates of Prunus necrotic ringspot virus and Prune dwarf virus infecting sour and sweet cherry in Ukraine. Acta Agriculturae Slovenica. 2021. Vol. 117(1). P. 1–9. http://dx.doi.org/10.14720/ aas.2021.117.1.1844
15. da Silva J. Citations and Gamed Metrics: Academic Integrity Lost. Academic Questions. 2021. Vol. 34(1). P. 97–100. http://dx.doi.org/10.51845/34s.1.18
16. Solomon D., Björk B. Publication fees in open access publishing: Sources of funding and factors influencing choice of journal. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2011. Vol. 63(1). P. 98–107. https://doi.org/10.1002/asi.21660
17. Think. Check. Submit : веб-сайт. URL: https:// thinkchecksubmit.org/journals/ukrainian
18. Vadhera A. et al. Open Access Articles Garner Increased Social Media Attention and Citation Rates Compared With Subscription Access Research Articles: An Altmetrics-Based Analysis. The American Journal of Sports Medicine. 2022. Vol. 50(13). P. 3690–3697. https://doi.org/10.1177/03635465221124885
19. Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Майстер- класи ORCID для науковців. Державна науково-технічна бібліотека України : веб-сайт. URL: https://dntb. gov.ua/news/використання-постійних-ідентифікат-2
20. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2021 р. № 322. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0646-21#n2
21. Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/44-2022-%D0%BF#Text
Опубліковано
2023-04-28
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО