Порушення показників онтогенезу у першому поколінні пшениці озимої при дії азиду натрію

Ключові слова: пшениця озима, мутагенез, супермутаген, азид натрію.

Анотація

Використання та дослідження нових супермутагенів з метою індукції спадкових змін у злакових культур є актуальним для підвищення стабільності агроценозів колосових культур за продуктивністю та якістю. Мета. Метою було показати вірогідні депресивні наслідки при дії мутагену азиду натрію для першої генерації сортів рослин пшениці озимої м’якої по показниках схожості, виживання, стерильності, параметрів структури врожайності для встановлення задовільного протоколу дії окремих концентрацій мутагену для отримання необхідної кількості рослинного матеріалу. Методи: Насіння 8 сортів пшениці озимої Балатон, Боровиця, Зелений Гай, Золото України, Каланча, Нива Одеська, Полянка, Почайна обробляли розчином хімічного мутагену азиду натрію у концентраціях 0,01%, 0,025%, 0,05%, 0,1%. У поколінні M1 була оцінена схожість, виживання, фертильність зерен пилку, проводили аналіз ознак структури врожайності. Результати. Встановлено, що дія азиду натрію суттєво сильніша с точку зору прояву мутагенної депресії ніж у раніше досліджених хімічних мутагенів. Як правило, зі зростанням концентрації мутагену показники онтогенезу та структури врожайності лінійно знижуються, але можливі варіанти для деяких сортів при дії концентрації азиду натрію 0,01%. Також використання азиду натрію навіть в помірних концентраціях призводить до суттєвої затримки настання окремих фенофаз, без залежності від вихідної форми в характері дії. Азид натрію у концентрації 0,01% був визначений за дією як напівлетальний. Особливості протікання онтогенезу під впливом даного чиннику здатні мати генотип-специфічний характер. Серед параметрів структури за відтворенням мутагенної депресії виділилися як найбільш достовірні висота рослини, МТЗ, вага зерна з головного колосу. Ознаки вага зерно з рослини в цілому варіює у відповідності з підвищенням концентрацій в цілому, але іноді її реакція відрізняється в межах окремого генотипу. Висновки. Азид натрію як мутаген показав доволі високу для хімічного супермутагена ушкоджувальну здатність за проявом депресії по моніторинговим показникам. Надійними параметрами для встановлення факту мутагенної депресії в залежності від концентрації та генотипу є схожість та виживання, зростання стерильність пилку, висота рослини, вага зерна з головного колосу, маса тисячі зерен. Генотип-мутагенна взаємодія в плані прояву депресії визначається в двох ефектах – підвищення загибелі після періоду перезимівлі у деяких сортів та більш низької варіативності у показника ваги зерна з рослини. Фактори генотип та концентрація мутагену при дії даного супермутагену завжди статистично вагомі для модельних показників.

Посилання

1. Abaza G., Awaad A., Attia M., Abdellateif S., Gomaa A., Abaza S., Mansour E. (2020). Inducing potential mutants in bread wheat using different doses of certain physical and chemical mutagens. Plant Breeding and Biotechnology, 8(3), 252-264. doi: 10.9787/ PBB.2020.8.3.252
2. Abdelsalam N., Kandil E., Al-Msari M., Al-Jaddadi M., Ali H., Salem M., Elshikh M. (2019). Effect of foliar application of NPK nanoparticle fertilization on yield and genotoxicity in wheat (Triticum aestivum L.). Science of The Total Environment, 653, 1128–1139. doi: 10.1016/j. scitotenv.2018.11.023.
3. Han B., Gu J., Zhao L., Guo H., Xie Y., Zhao S., Song X., Han L., Liu L. (2016). Factors affecting the radiosensitivity of hexaploidy wheat to γ-irradiation: Radiosensitivity of hexaploidy wheat (Triticum aestivum L.). PLOS ONE, 11(10): e0165187. doi:10.1371/journal. pone.0161700
4. Hasan N., Choudhary S., Laskar N., Sharma N. (2022). Comparative study of cadmium nitrate and lead nitrate [Cd(NO3)2 and Pb(NO3)2] stress in cytophysiological parameters of Capsicum annuum L. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 63, 627–641. doi: 10.1007/s13580-021-00417-z
5. Hase Y., Satoh K., Seito H., Oono, Y. (2020). Genetic consequences of acute/chronic gamma and carbon ion irradiation of Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 2020, 11, 336. doi: 10.3389/fpls.2020.00336
6. Li F., Shimizu A., Nishio T., Tsutsumi N., Kato H. (2019). Comparison and characterization of mutations induced by gamma ray and carbon-ion irradiation in rice (Oryza sativa L.) using whole genome resequencing. G3 Genes Genomes Genetic, 9, 3743–3751. doi: 10.1534/ g3.119.400555
7. Mamenko Т. P., Yakymchuk R. A. (2019). Regulation of physiological processes in winter wheat by growth regulators in conditions of powdery mildew infection. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(3), 331–336. doi: 10.15421/021951
8. Nazarenko M., Gorschar V., Lykholat Yu., Kovalenko I. (2020). Winter wheat mutations by plant height and structure caused by chemical supermutagens. Scientific Papers. Series A. Agronomy, LXIII(1), 443–449.
9. Shu Q.Y., Forster B.P., Nakagava H., Plant mutation breeding and biotechnology. CABI publishing, Vienna, 2013. Р. 611.
10. Spencer-Lopes M.M., Forster B.P., Jankuloski L. Manual on mutation breeding. Third edition. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 2018. Р. 672.
11. Udage A. (2021). Introduction to plant mutation breeding: different approaches and mutagenic agents. Journal of Agricultural Sciences – Sri Lanka. 16, 466. doi: 10.4038/jas.v16i03.9472
12. Von Well E., Fossey A., Booyse M. (2018). Efficiency of energy conversion and growth of gamma irradiated embryos and young seedlings of Triticum monococcum L. cultivar Einkorn. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 11, 75–82. doi:10.1016/j. jrras.2017.09.004
13. Wu J., Zhang J., Lan F., Fan W., Li W. (2019). Morphological, cytological, and molecular variations induced by gamma rays in ground-grown chrysanthemum ‘Pinkling’. Canadian Journal of Plant Science, 2019, 100, 68–77. doi: 10.1139/cjps-2019-006
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО