Адаптивність, стійкість і продуктивність середньоранньостиглих сортів сої

Ключові слова: соя, сорти, урожайність, технологічність, екологічність.

Анотація

Велике різноманіття середньо ранньостиглих сортів сої, що придатні до вирощування в Україні та належать до найбільш урожайної групи, вимагає вибору опти- мальних за параметрами урожайності, технологічності та екологічності. Метою досліджень було проаналізувати сортовий склад середньо ранньостиглих сортів сої за показниками висоти рослин та прикріплення нижніх бобів, стійкості до вилягання, осипання, посухостійкості, стійкості до хвороб, урожайністю насіння та вмістом у ньому білка і жиру. Дослідження проводили опрацю- ванням матеріалів Державного реєстру сортів рослин України, придатних для вирощування у 2021 році. Із п’яти груп сортів сої за скоростиглістю, які придатні для вирощування в Україні – ультра скоростиглих, ран- ньостиглих, середньо ранньостиглих, середньостиглих та середньо пізньостиглих, саме група середньо ранньостиглих сортів з тривалістю вегетаційного періоду 106-125 діб, є найбільш чисельною за даними Державного реєстру сортів рослин України, придатних до вирощу- вання, станом на 2021 рік. Сортів цієї групи стиглості – 160. Найвищу урожайність насіння серед усіх середньо ранньостиглих сортів сої, за даними Державного реєстру сортів рослин, придатних для використання у 2021 році, мали сорти Подяка, Езра, Стайн 07Ж22, Саска, Сяйво, Сіпрес, Мальвіна, СВХ15Т1С1, ЕС Композитор, Турізас, Еліна. Найбільший вміст білка мали сорти РЖТ Сфорза, ДШ401, ЕС Башелор, Таурус, НС Діяна, ДШ863, Ленка, жиру – Шарм, Валюта, Браун, Спринт, Еверест, СГ Анзер. Значна частина середньо ранньостиглих сортів сої відзначаються високими балами посухостійкості, стійкості до хвороб, вилягання та осипання насіння, що становили 8 і більше та вказували на сприятливі параметри механізованого збирання та стійкої вегетації.

Посилання

1. Кренців Я., Медведєва Л., Гайденко О. Сорти сої: обираємо кращий. Агробізнес сьогодні. URL: h t t p : / / a g r o - b u s i n e s s . c o m . u a / a h r a r n i - k u l t u r y / item/19517-sorty-soi-obyraiemo-krashchyi.html (дата звернення 21.12.2021).
2. Технологія вирощування сої на прикладі господарств різних регіонів. Суперагроном. URL: https://superagronom.com/articles/447-tehnnologiyaviroschuvannya- soyi-na-prikladi-gospodarstv-riznihregioniv (дата звернення 21.12.2021).
3. Нетіс В.І. Формування елементів продуктивності сої за різних заходів вирощування. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2018. Вип. 99. С. 100-107.
4. Шелкопляс Т. Сто бобів для сої – не межа. Агропрофі. URL: http://www.agroprofi.com.ua/ statti/1781-100-bobiv-dlja-soyi-ne-mezha (дата звер- нення 21.12.2021).
5. Кифорук В. Вибір сортів сої для вирощування в умовах 2020 року. URL: https://bionorma.ua/media/articles/ vybir-sortiv-soyi-dlya-vyroshhuvannya-v-umovah-2020- roku/ (дата звернення 21.12.2021).
6. Демидов О.А., Петриченко В.Ф., Січкар В.І., Тимченко В.Н. Соєві амбіції України. Аграрний тиждень. Україна. URL: https://a7d.com.ua/plants/1074-soyeviambiciyi- ukrayini.html (дата звернення 21.12.2021).
7. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік. Київ. 2021. 537 с.
8. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових, круп’яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні. Київ. 2016. 81 с. URL: https://sops.gov.ua/uploads/page/5a5f4147d3595.pdf (дата звернення 21.12.2021).
9. Didur I., Bakhmat M., Shynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (5). Р. 54-61.
10. Honcharuk, I. Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of aic and replenishing the energy balance. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. 2020. Vol. 9. № 1. Р. 9–14.
11. Панцирева Г. В. Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні. Вінниця. 2016. Вип. 4. С. 88-93.
12. Mazur V.A., Myalkovsky R.O., Pantsyreva H.V., Didur I.M., Mazur K.V., Alekseev O.O. Photosynthetic productivity of potato plants depending on the location of rows placement in agrophytocenosis. Eco. Env. & Cons. 2020. Vol. 26 (2). P. 46-55.
13. Puyu V., Bakhmat M., Pantsyreva H., Khmelianchyshyn Y., Stepanchenko V., Bakhmat O. Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine in the Early 21st Century. European Journal of Sustainable Development. 2021. Vol. 10 (1). P. 221-228
14. Didur I., Bakhmat M., Сhynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(5). P. 54-61.
15. Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation. INMATEN – Agricultural Engineering. 2019. Vol. 57. №1. P. 233-242.
16. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в правобережному Лісостепу України. Сільське господарство та лісництво. 2020. Вип. 18. С. 5-16.
17. Панцирева Г.В. Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання. Сільське господарство та лісництво. 2020. Вип. 17. С. 30-41.
18. Панцирева Г.В. Особливості водоспоживання рослин люпину білого в умовах правобережного Лісостепу України. Вісник ЛНАУ. 2020. Вип. 24. С. 72-78. 19. Kaletnik G. Honcharuk, I. 2013. Innovatsiine zabezpechennia rozvytku biopalyvnoi haluzi: svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Innovative support for the development of the biofuel industry: world and national experience]. In Biznes Inform [Business Inform]. 2013. №. 9. Р. 155–160.
20. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. XI. Summer. № 3 (43). Р. 513-522. DOI:10.14505/jemt. v11.3(43).02
21. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu. The World Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development. 2020. № 9 (2). Р. 557-568.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО