Продуктивність льону олійного залежно від сорту, норми висіву насіння та позако- реневого підживлення в умовах західного Лісостепу

Ключові слова: льон олійний, норма висіву насіння, сорт, мікродобриво, схожість, біометричні показники, урожайність насіння.

Анотація

У статті наведено результати польових та лабораторних досліджень впливу норми висіву насіння, сорту та позакореневого підживлення на формування урожайності насіння і виходу олії льону олійного за вирощування в умовах Західного Лісостепу. Дослідження виконувались на трьох різних за морфолого-біологічними особливостями сортах льону: Водограй, Живинка та Світлозір за сівби з нормами висіву насіння 4 та 5 мільйонів схожих насінин на гектар. Розглянуто питання впливу підживлення боровмісними мікродобривами (Вітамін Бор 17% та Borogreen L 11%) у фазу бутонізації рослин льону (перша декада червня) за трьох норм внесення (90, 120 та 150 г/га діючої речовини), За результатами досліджень встановлено, що найменшу схожість забезпечив сорт Живинка за обох норм висіву насіння, за норми 5 мільйонів насінин на гектар, схожість знизилась на 23,5 %, за норми 4 млн шт / га – на 20 %, оптимальну схожість забезпечив сорт Водограй (за норми висіву насіння 5 млн шт / га – 16,4 %, за норми 4 млн шт / га – 7,6 %). Результатами біометричного аналізу доведено, що за норми висіву 5 мільйонів схожих насінин на гектар висота рослин усіх трьох сортів була вищою на 2–8 см., за цим показником найбільшу реакцію на норму висіву виявив сорт Водограй. Максимальні біометричні показники такі як кількість коробочок та насіння з рослини отримано у сорту Водограй за норми висіву насіння 4 млн шт / га, тоді як маса 1000 насінин була максимальною у сорту Світлозір, показник становив 7,0–7,2 грам. Більш ваговитим сформувалось насіння за меншої норми його висіву. Встановлено, що досліджувані сорти реагували на норми висіву насіння залежно від погодних умов року, які спричинили деяку строкатість даних. Отже, норма висіву насіння 4 млн шт / га за різних погодних умов була кращою за показником урожайності насіння для сорту Водограй, а для сорту Світлозір – норма висіву 5 млн шт / га. Сорт Живинка за дощових умов у літній період потребує меншої норми висіву, а за рівномірного розподілу опадів і теплового режиму – навпаки більшої. В середньому за роки досліджень оптимальну урожайність забезпечив сорт льону олійного Світлозір за норми висіву насіння 5 млн шт /га, урожайність становила 2,23 т/га.

Посилання

1. Виноградов Д. В., Кунцевич А. А. Влияние норм высева и удобрений на продуктивность льна масличного. Вестник КрасГАУ. 2015. № 6. С. 105–107.
2. Державна служба статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 08.12.2022).
3. Дідух В. Ф., Тараймович І. В., Онюх Ю. М. Дослідження умов вирощування льону олійного. Сільськогосподарські машини. 2016. № 34. С. 104–110.
4. Дмитренко Т. Ф. Особливості росту і розвитку олійних та довгунцевого типів льону в грунтово – кліматичних умовах Поліської зони. Збірник наукових праць Інституту луб’яних культур. 2009. № 5. С. 106–113.
5. Домінська О. Я. Вплив факторів на розвиток льонарства в Україні. Агросвіт. 2015. № 7. С. 13–19.
6. Рудік О. Л. Оцінка інноваційного потенціалу Linum humile Mill як джерела волокнистої та целюлозно- паперової сировини в Україні. Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб'єктів господарювання агропромислового сектору економіки: колект. моногр. Херсон: Айлант, 2018. C. 356–373.
7. Рудик Р.І., Ковальов В.Б., Приймачук Т.Ю. Перспективи розвитку льонарства на Житомирщині. Житомир. 2015. 25 с.
8. Сай В. А., Дідух В. Ф., Тараймович І. В. Перспективи вирощування льону олійного на Волині. Легка промисловість. 2009. № 3. С. 10–11.
9. Тараймович І.В. Можливості розширення асортименту продуктів харчування за рахунок місцевої олійної сировини. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2015. № 1 (3). С. 167–171.
10. Рекомендації по вирощуванню льону олійного в Запорізькій області / Чехов А. В та ін. Запоріжжя. 2009. 12 с.
11. Чехова І. В., Чехов С. А, Шкурко М. П. Вітчизняний ринок льону. Економіка України. 2017. № 1. С. 52–63.
12. Чурсіна Л. А. Тіхосова Г. А., Горач О. О. Перспективи комплексного використання льону олійного. Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. Мелітополь, 2010. Вип. 10. т. 1. С. 30–39.
13. Шеремет Ю.В., Дідора В.Г., Шваб С. Б. Сортові особливості технології вирощування льону олійного в умовах Полісся України. Луб’яні та технічні культури. 2013. № 3. С. 102–106.
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО