Продуктивність насіння сої залежно від сортового складу, удобрення та захисту рослин за вирощування на зрошуваних землях Південного Степу України

Ключові слова: соя, насіння, продуктивність, сорт, захист рослин, лабораторна схожість, енергія проростання

Анотація

Мета – встановити показники урожайності різних сортів сої залежно від досліджуваних факторів: сортового складу, удобрення та захисту рослин, визначити енергію проростання та схожість насіння сортів сої. Результати. В середньому за роки досліджень максимальна врожайність насіння, у межах 4,61-4,75 т/га, одержана у сорту Олешшя за обробки насіння перед сівбою біопрепаратом Фосфат гель та дотриманні біологічного та хімічного захисту рослин. Застосування азотного добрива у дозі N60 найбільшу ефективність з приростом 29,5% забезпечило на сорті Ідеал. Серед досліджуваних біопрепаратів безперечну перевагу мав Фосфат гель, який підвищив урожайність насіння на сорті Олешшя, у середньому по фактору, на 34,6%. Використання біологічного й хімічного захисту рослин також було високоефективним і підвищило врожайність насіння сої на 14,7 і 18,4%. За стресостійкістю перевагу мали сорти Зоря Степу та Південна красуня, а за генетичною гнучкістю – сорт Олешшя. Максимальне варіювання врожайності насіння з коефіцієнтом варіації 10,1-18,5% проявилось за вирощування сорту Ідеал. Високий рівень гомеостатичності та селекційної цінності проявили сорти Зоря Степу, Південна красуня та Олешшя. Найвища енергія проростання – 90,0-90,2%, була відзначена у сортів Олешшя та Південна красуня, а мінімальною енергія була зафіксована у сорту Ідеал – 86,3%. Лабораторна схожість мала істотну тенденцію до зростання до 97-98% у варіантах з сортами Олешшя та Південна красуня за умов використання біопрепаратів Гуміфілд форте та Фосфат гель, а також на фоні хімічного і біологічного захисту рослин. Середньофакторіальні значення лабораторної схожості були мінімальні у сорту Ідеал – лише 92,3%. Висновки. У результаті проведення досліджень були встановлені показники урожайності чотирьох сортів сої залежно від сортового складу, удобрення та захисту рослин, була визначена енергія проростання та схожість насіння.

Посилання

1. Silsbury J.H., Catc chpoole D.V., Walace W. Effekts of nitrogenous activity of subterrancan clover. Austr. J. Plant Physion., 1986. V. 13. № 2. Р.257.
2. Seguin P. Soybean tocopherol concentrations are affected by crop management. J. of agricultural and food chemistry. 2010. № 9. P. 5495–5501.
3. Patyka V.P., Podoba L.V., Nikolaenko A.N. et al. Bological nitrogen – ecologica; dangerless fertizers /Visnyk KSAU, 2011. № 4. Р. 64–66.
4. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство): навчальний посібник. Херсон : Грінь Д. С., 2014. С. 448.
Опубліковано
2022-12-19
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО