Вплив стимуляторів росту на укорінення лаванди вузьколистої для садово-паркового вирощування

Ключові слова: зелені живці, сорт, гумінові препарати, укорінення, бурштинова кислота, концентрація препарату

Анотація

Мета. Метою наших досліджень було вивчення впливу стимуляторів росту на укорінення живців лаванди вузьколистої сортів Мрія і Рекорд, Елізабет. Методи. Вегетаційний метод досліджень передбачав визначення впливу різних концентрацій стимуляторів росту на укорінення зелених живців сортів лаванди вузьколистої. Матеріалом дослідження були зелені живці сортів лаванди вузьколистої Мрія і Рекорд, Елізабет. У кожному варіанті оцінювали по 25 живців у 4 повтореннях. Кількість укорінених живців визначали на 30 і 45 добу, враховуючи ознаки укорінення. За допомогою статистичного методу шляхом дисперсійного аналізу було встановлено найменшу істотну різницю за даним показником. Дослідження проводили протягом 2021-2022 років в умовах теплиці. Результати досліджень. Показник укорінення зелених живців залежно від сорту, тривалості укорінення, стимулятора росту та його концентрації варіював від 53% до 91%. Коефіцієнт варіювання складав 13,4%, що вказує на середній ступінь варіювання даної ознаки. Найвищою укорінюваністю (91%) в досліді відрізнялися живці у варіанті із застосуванням '1R Seed treatment' за концентрації препарату 0,25 г/л у сорту Елізабет, а найнижчою – контрольний варіант сорту Мрія (53%). За середніми даними, найбільший вихід живців був відмічений у варіантах із застосуванням '1R Seed treatment'. Кращою генеруючою здатність відмічаються зелені живці сорту Рекорд. За різної концентрації досліджуваних стимуляторів росту була відмічена суттєва різниця між варіантами. Найкращі результати укорінення для препарату 'Foliar Concentrate' були за концентрації 0,35 г/л, в порівнянні з контрольним варіантом відсоток укорінення був на 21,6% більший. За умов застосування '1R Seed treatment' показник укорінення був найвищий при концентрації 0,25 (на 24,2% більше порівняно з контролем). Під час застосування бурштинової кислоти було відмічене на 18,2% збільшення укорінення живців порівняно з контролем за концентрації 0,35 г/л. Висновки. Встановлено, що для забезпечення високої регенерації зелених живців досліджуваних сортів лаванди вузьколистої необхідно застосовувати наступні концентрації: для '1R Seed treatment' – 0,25 г/л, 'Foliar Concentrate' і бурштинової кислоти – 0,35 г/л.

Посилання

1. Basch, E., Foppa, I., Liebowitz, R., Nelson, J., Smith, M., Sollars, D., & Ulbricht, C. (2004). Lavender (Lavandula angustifolia miller). Journal of herbal pharmacotherapy, 4(2), 63-78.
2. Єжов В. М., Рудник-Іващенко О. І., Шобат Д. М., Ярута О. Я. Науково-організаційні та економічні аспекти вирощування лікарських і ефіроолійних культур в Україні. Вісник аграрної науки. К., 2014. № 11. С. 16-21
3. Nicola, S., Fontana, E., & Hoeberechts, J. (2002, March). Effects of rooting products on medicinal and aromatic plant cuttings. In VI International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climate: Product and Process Innovation 614 (pp. 273-278).
4. Рудник-Іващенко О. І., Кременчук Р. І. Біологічні особливості рослин лаванди за насіннєвого способу розмноження у Лісостеповій зоні України. Наукові доповіді НУБіП України. №4 (74). 2018. С. 1-14
5. O. Markovska, L. Svidenko, I. Stetsenko (2020). Comparative assessment of morphometric features and agronomic characteristics of Lavandula angustifolia Mill. and Lavandula hybrida Rev. Scientific Horizons, 02 (87), 24–31. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-24-31.
6. Mahmoud, M. K., & Mohaned, M. A. E. B. (2014). A comparative study to improve rooting of English lavender stems cuttings. African Journal of Agricultural Research, 9(50), 3632-3637.
7. Рекомендації по застосуванню регулятора росту рослин Чаркору для розмноження ягідних, плодових та декоративних культур. НАН України. К. : 2002. С. 10–12.
8. Кременчук Р. І. Вплив стимуляторів росту на ризогенез живців лаванди вузьколистої (Lavandula аngustifolia). Міжвідомчий тематичний збірник Садівництво. 2017. Київ, № 72. С. 172-178.
9. Ящук В. У., Корецький А. П., Ковбасенко Р. В., Дмитрієв О. П., Ковбасенко В. М. Гумінові речовини – безпечні регулятори екосистем. К.: , 2016. 88 с.
10. Баган А. В., Юрченко С. О., Шакалій С. М. Формування посівних якостей насіння зернобобових культур залежно від стимулятора росту Foliar Concentrate. Таврійський науковий вісник. 2020. № 113. С. 3–9. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.1
11. Юрченко С. О., Баган А. В., Омелич М. В. Формування посівних якостей насіння сортів арахісу залежно від обробки стимулятором росту “1R Seed Treatment”. Таврійський науковий вісник. 2021. № 117. С. 164–171. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.117.22
12. Маренич М. М. Ефективність способів застосування гумінових стимуляторів в технології вирощування пшениці озимої. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 26-34.
13. Методичні рекомендації з розмноження деревних декоративних рослин Ботанічного саду НУБіП України. К. : 2008. С. 17-19.
14. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351с.
Опубліковано
2022-12-19
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО