Підвищення прояву ефекту симбіотичної азотфіксації гороху та продуктивності посівів за застосування регуляторів росту, препаратів азотфіксуючих бактерій та органічних біостимуляторів в умовах Північного Степу України

Ключові слова: обробка насіння, препарати, азотне живлення, кількість активних бульбочок, бульбочкові бактерії, урожайність

Анотація

Мета роботи – дослідження використання в агрофітоценозі гороху листочкових та безлисточкових (вусатих) сортів препаратів, що сприяють більш повній реалізації потенціалу рослин, встановлення їх впливу на ефект симбіотичної азотфіксації на фоні без застосування мінерального живлення та за застосування мінеральних добрив в дозі N20P40 в їх реакція на умови вирощування за різних гідротермічних показників умовах Північного Степу України. Методи. Проведення польових експериментальних досліджень впродовж 2020-2022 рр. в ФГ «Гривас» Кам’янського району Дніпропетровської області. Методи досліджень – польовий, статистичний. Агротехніка вирощування гороху посівного загальноприйнята для умов Північного Степу України, окрім факторів, які ставились на вивчення. Результати. Результатом застосування інокулянту для гороху Агрібактер горох (Agribacter pea), в.р для сорту Харківський янтарний є більш висока загальна кількість бульбочок (до 21,0 шт/рослину в фазу 3 листка, до 95 шт/рослину в фазу цвітіння та зниження до35 шт/рослину в фазу наливу зерна, з них активних бульбочок – 9,69 та 15 шт/рослину відповідно. Проходження процесу азотфіксації за певних ґрунтових умов спостерігалось недостатньо інтенсивно за застосування препаратів БлекДжек, КС (1,0 л/т) та Біонорма, р. (Біонорма – Мікориза) (1,0 л/т) та Ендоспор ДМ, ЗП (250 г/т.). Проведення інокуляції насіння гороху посівного обраними варіантами призвела до підвищення врожайності гороху сорту Харківський янтарний (на неудобреному фоні на 12,95-17,09% та сорту Харківський еталонний на 14,63-17,76%.) Висновки. За вирощування гороху посівного в умовах Північного Степу України задля підвищення прояву ефекту симбіотичної азотфіксації гороху та продуктивності посівів, що забезпечить найвищий рівень врожайності, рекомендується проведення вирощування сортів Харківський янтарний та Харківський еталонний та виконати передпосівну обробку насіння препаратом горох (Agribacter pea), в.р. нормою 2,0 л на 1т.Мета роботи – дослідження використання в агрофітоценозі гороху листочкових та безлисточкових (вусатих) сортів препаратів, що сприяють більш повній реалізації потенціалу рослин, встановлення їх впливу на ефект симбіотичної азотфіксації на фоні без застосування мінерального живлення та за застосування мінеральних добрив в дозі N20P40 в їх реакція на умови вирощування за різних гідротермічних показників умовах Північного Степу України. Методи. Проведення польових експериментальних досліджень впродовж 2020-2022 рр. в ФГ «Гривас» Кам’янського району Дніпропетровської області. Методи досліджень – польовий, статистичний. Агротехніка вирощування гороху посівного загальноприйнята для умов Північного Степу України, окрім факторів, які ставились на вивчення. Результати. Результатом застосування інокулянту для гороху Агрібактер горох (Agribacter pea), в.р для сорту Харківський янтарний є більш висока загальна кількість бульбочок (до 21,0 шт/рослину в фазу 3 листка, до 95 шт/рослину в фазу цвітіння та зниження до35 шт/рослину в фазу наливу зерна, з них активних бульбочок – 9,69 та 15 шт/рослину відповідно. Проходження процесу азотфіксації за певних ґрунтових умов спостерігалось недостатньо інтенсивно за застосування препаратів БлекДжек, КС (1,0 л/т) та Біонорма, р. (Біонорма – Мікориза) (1,0 л/т) та Ендоспор ДМ, ЗП (250 г/т.). Проведення інокуляції насіння гороху посівного обраними варіантами призвела до підвищення врожайності гороху сорту Харківський янтарний (на неудобреному фоні на 12,95-17,09% та сорту Харківський еталонний на 14,63-17,76%.) Висновки. За вирощування гороху посівного в умовах Північного Степу України задля підвищення прояву ефекту симбіотичної азотфіксації гороху та продуктивності посівів, що забезпечить найвищий рівень врожайності, рекомендується проведення вирощування сортів Харківський янтарний та Харківський еталонний та виконати передпосівну обробку насіння препаратом горох (Agribacter pea), в.р. нормою 2,0 л на 1т.

Посилання

1. Біологічно активні речовини в рослинництві / З. М. Грицаєнко, С. П. Пономаренко, В. П. Карпенко, І. Б. Леонтюк. Київ: Аграрна наука. 2008. 352 с.
2. Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин / В. П. Патика та ін. Київ : Аграрна наука. 2000. 35 с.
3. Мельничук Т. М., Шерстобоєв М. К., Толкачов М. З., Каменєва І. О. Застосування мікробіологічних препаратів як один із шляхів поліпшення якості продукції рослинництва. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2005. №4. С. 23–26.
4. Волкогон В. В., Надкернича О. В., Крутило Д. В., Ковалевська Т. М. Біопрепарати на основі бульбочкових бактерій для підвищення врожайності бобових культур. Посібник українського хлібороба. 2008. С. 118–119.
5. Волкогон, В. В., Сальник В. П. Значення регуляторів росту рослин у формуванні активних азотфіксувальних симбіозів та асоціацій. Физиология и биохимия культурных растений. 2005. Т. 37, № 3. С. 187–197.
6. Анішин Л. А. Регулятори росту рослин: сумніви і факти. Пропозиція. 2002. № 5. С. 64–65.
7. Камінський В. Ф., Дворецька С. П., Лапа І. В. Вплив інокулянтів і фізіологічно активних речовин на урожайність гороху. Землеробство, 2000. Вип. 74. С. 113–115.
8. Тихонович И. А. Повышение эффективности симбиотической азотфиксации у бобовых. Мікробіологічний журнал. 1997. Т. 59. № 4. С. 14–22.
9. Опофрали Л. Ф., Якимова М. Ф., Ковальжиу А. И., Волоскова М. М. Симбиотическая азотфиксация и пути ее повышения. Кишенев: Штинца, 1992. С. 52–57.
10. Колюсь Є. М. Вплив мінеральних добрив, інокуляції та стимуляторів росту на формування насіннєвої продуктивності гороху в умовах Східного Степу. Збірник наукових праць ВДАУ. 2002. Вип. 13. С. 14–17.
11. Капінос М. В., Калитка В. В. Вплив регуляторів росту рослин і мікробних препаратів на проростання насіння та початковий ріст гороху посівного (Pisum sativum L.). Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 66–73.
12. Єременко О. А., Капінос М. В. Вплив передпосівної обробки насіння на продуктивність сортів гороху посівного в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 113. С. 41–48.
13. Огурцов Ю. Є. Урожайність рослин залежно від застосування регуляторів росту рослин і мікродобрива на різних фонах живлення. Наукові доповіді НУБіП України. 2015. № 2. С. 24–28.
14. Коваленко О. А. Застосування мікродобрив та біопрепаратів в зоні південного степу України за вирощування гороху. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 22. С. 22–23.
15. Іщенко В .А., Томашина Г. П., Темченко А. М. Поширеність гороху та ефективність елементів його вирощування в умовах північного Степу. Вісник Степу. 2013. Вип 10. С. 49–53.
16. Кравченко В. С., Кононенко Л. М., Вишневська Л. В. Біологізація вирощування зернобобових культур в Україні, аналіз та перспектива. Аграрний вісник Причорномор’я. 2019. Вип. 92. С. 83–91.
17. Лемішко С. М. Ефективність використання біопрепаратів та стимуляторів росту у посівах гороху в умовах Північного Степу України. Зернові культури, 2018. Вип.1. т. 2, С. 82–87.
18. Гончар Л. М., Пилипенко В. С. Польова схожість насіння та густота стояння рослин гороху посівного залежно від удобрення та інокуляції. Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. Вип. 269. С. 46–57.
19. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
20. Зернобобові культури: сучасні технології вирощування / за ред. А. В. Черенкова. Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014.110 с.
21. Гамаюнова В. В. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сортів гороху в Південному Степу. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2016. Вип. 24 (1). С. 46–57.
22. Бучинський І. М., Лихочвор В. В. Горох повернувся в Україну. Агроном. 2018. №1. С. 184–185.
23. Посыпанов Г. С. Методические аспекты изучения симбиотического аппарата бобовых культур в полевых условиях. Известия ТСХА, 1983. № 6. С. 17–26.
24. Посыпанов Г. С., Князева Л. Д. К методике определения количества симбиотически фиксированного азота. Известия ТСХА, 1975. № 6. С. 41–46.
Опубліковано
2022-12-19
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО