ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: природно-заповідний фонд, збитки, штрафи, претензії, протокол про адміністративне правопорушення, державний нагляд (контроль), перевірки.

Анотація

Метою дослідження було дослідження особливостей здійснення державного екологічного нагляду (контролю) у сфері використання об’єктів природно-заповідного фонду Житомирської області Управлінням державного екологічного нагляду (контролю) у Житомирській області протягом 2019-2021 років. Методи. Під час проведення досліджень були використані статистичні дані головного управління статистики у Житомирській області та матеріали Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання об’єктів природно-заповідного фонду Житомирської області протягом 2019-2021 років. Результати. Встановлено, що у структурі природно-заповідного фонду Житомирської області міститься 242 об’єкти, серед яких найбільшу частину займають заказники, а найбільша кількість об’єктів природно-заповідного фонду знаходяться на території Коростенського району, а саме 103 об’єкти. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у частині охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду покладається на Державну екологічну інспекцію, реалізацію повноважень якої у межах Житомирської області забезпечує Державна екологічна інспекція Поліського округу. Управлінням державного екологічного нагляду (контролю) у Житомирській області протягом 2019-2021 років було здійснено 4504 ресурсних перевірок, 56 серед яких становлять перевірки у сфері використання об’єктів природно-заповідного фонду, на основі яких було складено 42 протоколи про адміністративне правопорушення. Загальна сума накладених штрафів внаслідок перевірок становила 0,425 тис. грн, яка була стягнута у повному обсязі, а загальна сума розрахованих збитків становила 117,894 тис. грн. Висновки. За результатами перевірок пред’явлено 4 претензії на загальну суму 50,251 тис. грн, з яких сплачено 46,2 %, а головними порушеннями при здійсненні перевірок виявились незаконна порубка та пошкодження дерев у межах природо-заповідного фонду.

Посилання

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : офіційний портал. URL: https://mepr.gov.ua/ timeline/Prirodnozapovidniy-fond.html.
2. Природно-заповідний фонд України. URL: https://wownature.in.ua/oberihaymo/pryrodnozapovidnyy- fond.
3. Андрійчук Т. В. Природно-заповідний фонд Житомирської області: історія формування, сучасний стан. URL: http://eprints.zu.edu.ua/31000/ 1-2020-159-161.pdf.
4. Нагірняк Т. Б., Калин Б. М. Дослідження основних проблем природно-заповідного фонду Львівської області та шляхи їх розв’язання. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. 2017. т. 19. № 79. С. 105-110.
5. Касперевич Л. В. Фінансове забезпечення природно-заповідних фондів України. Вісник ЖНАЕУ. 2016. Т. 2. № 1(54). С. 268-276.
6. Yavorska V., Chyr N., Melnyk A., Hevko I., Chubrei O., Hryhoriev A. Spatial analysis of natural reserve fund of the Zakarpatska Oblast. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2021. № 30(3). Р. 597-606. https://doi. org/https://doi.org/10.15421/112155.
7. Мельник А. В., Чир Н. В. Сучасні аспекти дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області як ядра для розвитку екологічного туризму. Український географічний журнал. 2019. № 3(107). С. 43-52. https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.043.
8. Referowska-Chodak E. The Organization of Nature Conservation in State-Owned Forests in Poland and Expectations of Polish Stakeholders. Forests. 2020. 11. 796. doi:10.3390/f11080796.
9. Marchenko S. The legal Basis for control in the Sphere of Use and Protection of the animal World in Ukraine. Przegląd Prawa administracyjnego. 2018. 1. DOI: 10.17951/ppa.2018.1.99-108.
10. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.04.2017 № 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п.
11. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією: Постанова Кабінету Міністрів України; Критерії, Перелік від 06.03.2019 № 182. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2019-п.
Опубліковано
2022-09-30
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО