ШКІДНИКИ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ ЇХНЬОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ

Ключові слова: фітофаги, хімічні препарати, комплекс, грунтові, наземні, ефективність.

Анотація

Мета: Визначити видовий склад шкідників у посівах і посадках біоенергетичних культур у різних зонах вирощування, розробити заходи контролювання їхньої чисельності. Методи. Польові, лабораторні, математично-статистичні. Результати. Встановлено, що на формування видового складу шкідливої ентомофауни у посівах і посадках біоенергетичних культур впливають комплекс факторів, таких як наявність сировинної бази для їх живлення, погодних умов для забезпечення їх розвитку, а також умов для їх збереження і розмноження. Зокрема, на різних видах біоенергетичних культур формується свій комплекс шкідливих комах, які живляться як корінням цих рослин так і наземними органами і які задовільняють у тій чи іншій мірі їх потреби для розвитку популяції і збереження її генетичного фонду. Так, у плантаційних посадках верби біоенергетичної зустрічається багато видів фітофагів, як грунтових так і наземних. Найнебезпечнішими з грунтових є личинки хрущів, коваликів, мідляків та хлібних жуків, які живляться дрібними корінцями цих рослин. Чисельність названих фітофагів у різних зона неоднакова і коливається у межах від 0,9 до 4,0 особин/м2. З наземних шкідників найбільш масовим є листоїд вербовий, чисельність якого становить від 0,2-3,6 екз/ м2 до 3,0-36,0 екз/ м2. Крім листоїда вербового цю культуру пошкоджують попелиця вербова, міль горностаєва, пінниця та деякі інші, чисельність яких за бальною оцінкою становить 1,0-1,5 бали. У посадках міскантуса та інших біоенергетичних культур також зустрічаються як ґрунтові так і наземні шкідники. Із грунтових коріння цих рослин пошкоджують личинки хрущів, коваликів, мідляків і хлібних жуків, а з наземних личинки прихованохоботника, гессенська муха, гусениці стеблового метелика, попелиці, блішки, злакові мухи тощо. Щодо заходів контролювання чисельність фітофагів у посівах і посадках біоенергетичних культур використовується передпосадкове замочування живців верби енергетичної і ризомів міскантуса гігантського в розчинах інсектицидів, передпосівне обробляння насіння хімічними препаратами та обприскування рослин хімічними і біологічними інсектицидами. Висновки: біоенергетичні культури, як і інші сільськогосподарські рослини пошкоджують комплекс шкідливих комах, контроль чисельності яких здійснюється за використання хімічних і біологічних інсектицидів за різних способів їх застосування.

Посилання

1. Саблук В.Т. Шкідники верби енергетичної. Енергетична верба: технологія вирощування та використання / М. В. Роїк, В.М. Сенченко, В.Т. Саблук. К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 338 с.
2. Саблук В.Т. Шкідники біоенергетичних культур. Новітні агротехнології: теорія та практика. 2017. С. 144-145.
3. Саблук В. Т., Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О. Чи загрожують біоенергетичним культурам шкідники? Біоенергетика. 2018. № 1. C. 37-40.
4. Саблук В.Т., Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О. Шкідники верби енергетичної та заходи контролю їхньої чисельності. Збірник наукових праць ІБКіЦБ. 2018. Вип. 26. С. 41-48.
5. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В. М., Педос В.П., Суслик Л.О., Квак В.М. Шкідники міскантусу гігантського. Міскантус в Україні: монографія / [М. В. Роїк, В. М. Сінченко та ін.]. К.: ФОП Ямчинський О.В, 2019. С. 159-172.
6. Саблук В.Т, Сінченко В.М., Грищенко О.М., Запольська Н.М., Шендрик К.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О., Ворожко С.П., Тищенко М.В. Рекомендації з тeхнолoгії захисту сільськогосподарських та біоенергетичних культур від шкідників та хвороб. К.: ІБКіЦБ, 2019. 28 с.
7. Роїк М.В., Гізбуллін Н.Г., Сінченко В.М., Саблук В.Т, Грищенко О.М., Запольська Н.М., Шендрик К.М. Методика проведення досліджень у буряківництві. К: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. 373 с.
8. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Запольська Н.М., Шендрик К.М. Методики досліджень з ентомології і фітопатології у посівах цукрових буряків. К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. 52 с.
Опубліковано
2022-09-30
Розділ
ЗАХИСТ РОСЛИН