МОНІТОРИНГ ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА СТУПЕНЕМ ЗАСЕЛЕННЯ ТА ПОШКОДЖЕННЯМ ШКІДНИКАМИ

Ключові слова: пшениця озима, сорт, фаза росту, заселення, трипс пшеничний, злакові попелиці, п’явиці, хлібний пильщик.

Анотація

Мета досліджень. Вивчення та виділення стійких сортів озимої пшениці проти основних шкідників. Методи. Дослідження проводили в 2016–2018 рр. у відділі захисту рослин Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН (с. Центральне, Обухівський район, Київська область) у північній частині Правобережного Лісостепу. Чисельність шкідників, які зимують чи перебувають у грунті в певний період свого життєвого циклу, визначали методом розкопок, відбору ґрунтових проб та їх аналізу. Облік шкідників на поверхні ґрунту проводили для визначення їх чисельності на посівах у фазі сходів. Дрібних рухливих комах, які перебувають на рослинах (цикадки, трипси, попелиці, імаго злакових мух і пильщиків) виявляли методом косіння ентомологічним сачком. Підрахунок шкідників, що живляться на поверхні рослин (клопи, хлібні жуки, п’явиці та ін.) проводили безпосередньо як на рослинах, так і після їх струшування з рослин в ентомологічний сачок. Результати. Найменше заселення трипсом у фазу трубкування було відмічене на сортах Легенда Миронівська, Смуглянка, Ювіляр Миронівський, а у фазу молочної стиглості – Миронівська ранньостигла, Легенда Миронівська, Веста, Ювіляр Миронівський та Берегиня миронівська. У фазі цвітіння найменша чисельність попелиць була відмічена на сортах Миронівська ранньостигла, Ремеслівна, Смуглянка, Монотип, Горлиця миронівська та Оберіг Миронівський, а у фазі молочної стиглості – на сорті Оберіг Миронівський. У фазі виходу в трубку найменше заселялися імаго п’явиці сорти Ремеслівна, Смуглянка, Сніжана, Веста, Богдана, Світанок Миронівський, а у фазі колосіння – на сортах Ремеслівна, Смуглянка, Сніжана, Веста та Богдана. Незначне заселення стебел личинками хлібного пильщика відмічено на сортах Ювіляр Миронівський, Достаток, Миронівська ранньостигла, Світанок Миронівський, Берегиня миронівська. Висновки. Основними шкідниками, що заселяли посіви пшениці озимої у весняно-літній період вегетації і не перевищували порогу шкідливості були трипс пшеничний, злакові попелиці, п’явиці, хлібний пильщик. Виділено ряд сортів пшениці озимої миронівської селекції за стійкістю до заселення та пошкодженням основними шкідниками.

Посилання

1. Duncan J., Claeys P., Rivera-Ferre M. G. The importance of Food Sovereignty for the Farm to Fork strategy and the New Green Deal. Insights and limits of the SAM and SAPEA reports 1. Technical Report. May 2020. https:// doi.org/10.13140/RG.2.2.18384.53761
2. Schebesta H., Candel J.J.L. Game-changing potential of the EU’s Farm to Fork Strategy. Nat Food. 2020. № 1. Р. 586–588. https://doi.org/10.1038/ s43016-020-00166-9
3. Qaim M. Role of New Plant Breeding Technologies for Food Security and Sustainable Agricultural Development. Applied Economic Perspectives and Policy. 2020. № 42. Р. 129–150. https://doi.org/10.1002/ aepp.13044
4. Stuart J. Smyth, Justus Wesseler. The future of genome editing innovations in the EU. Trends in Biotechnology. 2022. Vol. 40, Iss. 1. https://doi.org/10.1016/j. tibtech.2021.08.005
5. Noleppa S., Cartsburg M. The socio-economic and environmental values of plant breeding in the EU and for selected EU member states. 2021. Berlin, Germany. 297.
6. Purnhagen K., Wesseler J. EU Regulation of New Plant BreedingTechnologies and Their Possible EconomicImplications for the EU and Beyond. Applied Economic Perspectives and Policy. 2021. Vol. 43, № 4, Р. 1621–1637. https://doi:10.1002/aepp.130841621
7. Jongeneel R., Silvis H., Gonzalez Martinez A., Jager J. The Green Deal: An assessment of impacts of the Farm to Fork and Biodiversity Strategies on the EU livestock sector. Wageningen Economic Research. 2021. № 130. https://doi.org/10.18174/555649
8. Bieroza M. Z., Bol R., Glendell M. What is the deal with the Green Deal: Will the new strategy help to improve European freshwater quality beyond the Water Framework Directive?, Science of The Total Environment. 2021, Vol. 791. https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2021.148080
9. Liu F-H., Kang Z-W., Tan X-L., Fan Y-L., Tian H-G., Liu T-X. Physiology and defense responses of wheat to the infestation of different cereal aphids. Journal of Integrative Agriculture. 2020. Vol. 19, Iss. 6. P. 1464–1474. https:// doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62786-3.
10. Kamran A., Asif M., Hussain S. B., Hirani M. A. A. Major Insects of Wheat: Biology and Mitigation Strategies. In A. Goyal, & M. Asif (Eds.). Crop Production. IntechOpen. 2013. https://doi.org/10.5772/55799
11. Beres B., Carcamo H., Weaver D., Dosdall L., Evenden M., Hill B., Mckenzie R., Yang R.-C., Spaner D. Integrating the building blocks of agronomy and biocontrol into an IPM strategy for wheat stem sawfly. Prairie Soils and Crops. 2011.
12. Hesler L., Sappington T., Luttrell R., Allen C., Papiernik S. Selected early-season insect pests of wheat in the united states and factors affecting their risks of infestation, Journal of Integrated Pest Management. 2018. Vol. 9, Iss. 1. Р. 17. https://doi.org/10.1093/jipm/ pmx023
13. Омелюта В.П., Григорович І.В., Чабан В.С. та ін. Облік чисельності шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / за ред. В.П. Омелюти. К.: Урожай, 1986. 296 с.
14. Трибель С. О., Гетьман М. В., Стригун О. О. та ін. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / за ред. С. О. Трибеля. Київ: Колобіг, 2010. 392 с.
15. Васильєв В.П., Лісовий М.П., Веселовський І.В. та ін. Довідник по захисту польових культур / за ред. В.П. Васильєва та М.П. Лісового. 2-е вид., перероб. і доп. К.: Урожай, 1993. 224 с.
Опубліковано
2022-09-30
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО