ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГРЕЧКИ ДЕТЕРМІНАНТНИМИ СОРТАМИ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААН УКРАЇНИ

Ключові слова: гречка, селекція, детермінантний сорт, індетермінатний сорт, біометричні показники, індивідуальна продуктивність.

Анотація

Мета. Метою досліджень було вивчення впливу біометричних параметрів росту та розвитку гречки на рівень прояву елементів продуктивності у детермінантних сортів селекції Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН. Методи. Дослідження проводили протягом 2019–2021 років. Об’єктом дослідження виступали три детермінантних та один індетермінантний (контрольний варіант) сорти гречки селекції Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН. Польові та лабораторні методи досліджень передбачали визначення біометричних параметрів рослини гречки та елементів її продуктивності рослини гречки. Закладку дослідів, визначення біометричних параметрів, аналіз рослин проводили відповідно загальноприйнятій методиці Держсортовипробування. Результати досліду було оброблені статистичними методами (дисперсійний та кореляційний). Результати. В результат дослідження габітусу рослини встановлена перевага детермінантних сортів над індетермінантними за параметрами, що пов’язані з листовою поверхнею. Індетермінантні сорти формують більшу кількість квіток та кількість суцвіть на гілках першого порядку, однак особливості будови детермінантних сортів (підвищена асиміляційна площа та інше розміщення квіток на рослині) призвели до збільшення відсоток реалізації квіток у плоди на 13 %. Останнє дозволило отримати рівну кількість повноцінних зерен на рослині в порівняні з контрольним варіантом, а внаслідок формування більш крупного насіння у детермінантних сортів, перевищити індивідуальну продуктивність контрольного варіанту на 17 %. Висновки. Визначені особливості габітусу детермінантних рослин, які полягали у формуванні низькорослих кущів з добре розвиненою асиміляційною площею, яка збільшувала листозабезпеченість квіток рослин на 40 % в порівнянні з індетермінатними, та коротшим на 9,5 % періодом вегетації. Встановлено, що формування генеративних органів та їх розташування на рослинах детермінантних сортів значно відрізняється від контрольного варіанту. В результаті, не зважаючи на перевагу у кількості квіток на рослинах індетермінантного сорту, визначене розташування квіток дозволяло сформувати однакову кількість повноцінних плодів шляхом більшої реалізації їх у повноцінні плоди. Біометричні особливості детермінантних сортів дозволили сформувати масу зерна на рослині, яка перевищувала звичайний сорт на 8–25 %. На реалізацію переваги детермінантних сортів вливали їх біологічні особливості формування габітусу та генеративних органів. Найбільшу продуктивність у досліді сформували рослини сорту Крупинка внаслідок збільшеної листової поверхні (r=0,55) та реалізації квіток у плоди (r=0,83).

Посилання

1. Дубініна А. А., Попова Т. М., Ленерт С. О. Аналіз хімічного складу гречаної крупи із гречки різних селекційних сортів. Восточно–Европейский журнал передовых технологий. 2014. Т. 4. № 10 (70). С. 58–62.
2. Кабанець В., Бондаренко М., Бордун Р. Гречно про небезпечне. Чию гречку споживатимуть українці 2021 р. – власну чи закордонну? Зерно. 2021. № 1 (178). С. 125-127.
3. Тригуб О. В., Куценко О. М., Ляшенко В. В., Ногін В. В. Важливість вирощування гречки як унікальної й екологічно орієнтованої культури. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2022. № 1. С. 69-76. doi: 10.31210/visnyk2022.01.08.
4. Кабанець В., Страхоліс І., Кліценко А. Селекція гречки сортів різного морфотипу та їх поширення в Україні. Вісник аграрної науки. 2018. Т. 96. № 11. С. 141–146. doi: 10.31073/agrovisnyk201811-18.
5. Харченко Ю. В., Тригуб О. В. Різноманіття вихідного матеріалу гречки та напрями його використання в селекції. Генетичні ресурси рослин. 2018. № 22. С. 31- 43. doi: 10.36814/pgr.2018.22.03.
6. Тищенко В. Н., Чекалин Н. М., Баташова М. Е. Селекція і генетика гречки. Генетика гречки. URL: https://agromage.com/stat_id.php?id=480 (дата звернення 30.08.2022).
7. Фесенко Н. В. Генетический фактор, обуславливающий детерминантный тип растения у гречихи. Генетика. Москва, 1968. Т. 4. № 4. – С. 163–166.
8. Фесенко Н. В., Антонов В.Н. О наследовании и наследуемости признаков в первом поколении межсортовых гибридов. Бюлетень НТИ ВНИИЗБК. 1974. Вып. VII. С. 19–21.
9. Фесенко Н. В Наумова Г. Е. Наследование ветвистости и длины междоузлий у межсортовых гибридов гречихи. Бюлетень НТИ ВНИИЗБК. 1975. Вып. ХI. С. 48–54.
10. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернобобових та круп’яних на відмінність, однорідність і стабільність / за ред. С. О. Ткачик. 2-ге вид. Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2016. 216 с.
11. Методика наукових досліджень в агрономії : навч. посіб. / Е. Р Ермантраут та ін. Біла Церква, 2018. –С. 67-84.
Опубліковано
2022-09-30
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО