ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ БІОЕНЕРГЕТИКИ ГІБРИДІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНОЇ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Ключові слова: сорго цукрове, висота рослин, діаметр стебла, норма висіву, гібрид.

Анотація

Мета. Визначити вплив норм висіву насіння різних гібридів сорго цукрового на ріст і розвиток рослин, встановити оптимальну густоту стояння рослин для зони Правобережного Лісостепу. Методи. Польовий – закладання дослідів, облік урожаю стебел, лабораторний – визначення вмісту цукру, фізичний – вимірювання висоти, діаметру стебел, лінійних розмірів листків, розрахунковий – вихід біоетанолу, твердого палива, енергії, аналізування, статистичний. Результати. Максимальне значення листкової поверхні визначено у гібрида Зубр (47,5 тис. м2/га) за норми висіву 200 тис. шт./га. Найменшу площу листкової поверхні (31,1–33,3 тис. м2/га) сформовано рослинами гібридів Мамонт і Медовий за норми висіву 100 тис. шт./га. Найвищу врожайність зеленої маси забезпечив гібрид Мамонт 109,9 т/га за густоти рослин 200 тис. шт./га, а найнижчу гібрид Медовий 66,0 т/га за густоти стояння рослин 100 тис. шт./га. у середньому за роки досліджень найвищий вміст цукру був у гібриду Медовий (17,5 %) за густоти посіві 200 тис. шт/га, а найнижчий у Мамонт (16,1 %) за густоти 100 тис. шт/га. Помірна загущеність рослин сприяла підвищенню цукристості на 0,1–0,5 %. За результатами розрахунку виходу твердого біопалива встановлено, що максимальні показники були за вирощування сорго цукрового з густотою посіві 200 тис. шт/га. Так, у гібрида Мамонт отримано 25,38 т/га, а мінімальний у гібриду Медовий (15,24 т/га) за густоти 100 тис. шт/га. Висновки. Встановлено, що збільшення норми висіву сорго цукрового сприяє підвищенню висоти рослин і площі листкової поверхні. При цьому діаметр стебла та коефіцієнт кущіння достовірно зменшуються. Урожайність стебел сорго цукрового досліджених гібридів найбільша за густоти рослин 150–200 тис. шт/га. Технологічні параметри біоенергетики отримано за норми висіву 200 тис. шт/га. За умови вирощування гібридів сорго цукрового Зубр і Мамонт з нормою висіву 200 тис. шт/га вихід біоетанолу та загальної енергії найвищий.

Посилання

1. Любич В. В., Войтовська В. І., Крижанівський В. Г., Третьякова С. О. Формування біохімічної складової борошна із зерна різних гібридів соризу. Вісник Уманського НУС. 2021. № 1. С. 66–70.
2. Сторожик Л. І., Войтовська В. І., Любич В. В., Рогалський С. В. Посівні властивості зерна сорго цукрового залежно від тривалості його зберігання та оброблення препаратами. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 129–139.
3. Tang C. C., Sun C. D., Du F., Chen F., Ameen A., Fu T. C., Xie G. H. Effect of Plant Density on Sweet and Biomass Sorghum Production on Semiarid Marginal Land. Sugar Tech. 2018. Vol. 20(3). P. 312–322.
4. Almodares A., Hadi M. R. Production of bioethanol from sweet sorghum: A review. African Journal of Agricultural Research. 2009. Vol. 4(9). P. 772–780.
5. Adams C. B., Erickson J. E., Campbell D. N., Singh M. P., Rebolledo J. P. Effects of row spacing and population density on yield of sweet sorghum: Applications for harvesting as billets. Agronomy Journal. 2015. Vol. 107, No. 5. P. 1831–1836.
6. Saita A., Tubeileh A., Patane C., Cosentino S. L. Effects of planting density on crop growth and sugar content for three sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) genotypes in Eastern Canada. The European Biomass Conference, Milan, 18–22 June, 2012.
7. Мatthew W. Veal, Mari S. Chinn, Matthew B. Whitfield Sweet Sorghum Production to Support Energy and Industrial Products. North Carolina Cooperative Extension, 2014. 8 р.
8. Любич В. В., Сторожик Л. І., Войтовська В. І., Терещенко І. С., Лосєва А. І. Агробіологічні параметри різних сортів і гібридів сорго цукрового. Plant Varieties Studying and Protection. 2021. Т. 17, № 3. С. 193–198.
9. Курило В. Л., Григоренко Н. О., Марчук О. О., Фуніна І. Р. Продуктивність сорго цукрового (Sorghum sacchartum (L.) Pers.) залежно від сортових особливостей та різної густоти стояння рослин. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2013. № 3. С. 8–12.
10. Грабовський М. Б., Федорук Ю. В., Правдива Л. А., Грабовська Т. О. Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах. Наукові доповіді НУБіП України, 2018. № 5(75).
11. Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В. Основи наукових досліджень в агрономії. Київ: Дія, 2005. 288 с.
12. Vasilakoglou I., Dhima K., Karagiannidis N., Gatsis T. Sweet sorghum productivity for biofuels under increased soil salinity and reduced irrigation. Field Crops Research. 2011. Vol. 120(1). P. 38–46.
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО