ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ТОМАТА ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Ключові слова: томат, добрива, Біопроферм, фото- синтетичний потенціал урожайність, якість плодів.

Анотація

Мета. Встановити вплив різних видів добрив на формування асиміляційної поверхні, продуктивність рослин томата та якість плодів за краплинного зрошення на Півдні України. Методи. Використовували загальнонаукові методи : польовий, лабораторний, вимірювально-розрахунковий, порівняльний, математично-статистичний та системний аналіз. Результати. Дослідженнями встановлено, що за режиму краплинного зрошення з призначенням поливів за передполивної вологості грунту 80% НВ внесення мінеральних добрив дозою (N109P101K72) сприяє збільшенню площі асиміляційної поверхні рослин томата сорту ‘Кумач’ на 0,85 тис. м2/ га порівняно з контролем (без добрив). За передпосівного внесення органічного добрива Біопроферм (6 т/га), що є рівнозначним за діючою речовиною с мінеральному живленню, приріст асиміляційного апарату рослин томата був найбільшим у досліді – 1,83 тис. м2/га. Фотосинтетичний потенціал за органічного удобрення становив 1089,55 тис.м2*діб/га, що на 113,59 тис.м2*діб/ га більше контролю. При застосуванні всіх видів добрив відзначено сповільнення зменшення (відмирання) листкового апарату рослин у фазу масового достигання плодів. Внесення органічних добрив створює умови для формування найбільшої врожайності плодів – 79,5 т/га. Внесення біодобрива сприяло покращенню показників якості плодів, а саме збільшенню вмісту розчинних сухих речовин, загальних цукрі, вітаміну С та зниження кислотності соку. Висновки. За безрозсадного способу вирощування рослини томата сорту ‘Кумач’ формували найбільшу площу асиміляційної поверхні та фотосинтетичний потенціал у фазу плодоутворення. Внесення мінеральних добрив та біодобрива Біопроферм сприяє збільшенню площі листкового апарату та фотосинтетичного потенціалу рослин порівняно з неудобреним контролем. За органічного удобрення якість плодів була вищою порівняно із застосуванням мінеральних добрив.

Посилання

1. Макрушин М. М. Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., Мельников В. В. Фізіологія рослин. Вінниця : «Нова книга», 2006. 413 с.
2. Ruiz J. L., Salas-Sanjuan M. D. C. The use of plant growth promoting bacteria for biofertigation; effects on concentrations of nutrients in inoculated aqueous Vermicompost extract and on the yield and quality of tomatoes. Biological Agriculture and Horticulture. Published online: 05.01.2022. P. 1–17. DOI: 10.1080/01448765.2021.2010596
3. Корнієнко С. І., Гончаренко В. Ю., Ходєєва Л. П., Гладкіх Р. П., Парамонова Т. В., Куц О. В. Удобрення овочевих та баштанних культур : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 370 с.
4. Adekiya A. O., Agbede T. M. Growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as influenced by poultry manure and NPK fertilizer. Emirates Journal of Food and Agriculture, 2009. Vol. 21(1). P. 10–20. DOI: 10.9755/ejfa.v21i1.5154
5. Isah A. S., Amans E. B., Odion E. C., & Yusuf A. A. Growth rate and yield of two tomato varieties (Lycopersicon esculentum Mill.) under green manure and NPK fertilizer rate Samaru Northern Guinea Savanna. International Journal of Agronomy, 2014. 932759. DOI: 10.1155/2014/932759
6. Geisseler D., Scow K. Long-term effects of mineral fertilizers on soil microorganisms – A review. Soil Biology and Biochemistry, 2014. Vol. 75. P. 54–63. DOI: 10.1016/j.soilbio.2014.03.023
7. Погорєлова В. О., Косенко Н. П. Урожайність плодів і насіння томата за краплинного зрошення на півдні України. Таврійський науковий вісник : Науковий журнал Сільськогосподарські науки. Херсон : «Гельветика», 2018. Вип. 104. С. 86–92.
8. Basheer M., Agrawal1 O. P. Effect of Vermicompost on the growth and productivity of tomato plant (Solanum lycopersicum) under field conditions. International Journal of Recent Scientific Research. 2013. Vol. 4(3). P. 247–249.
9. Moyin-Jesu E. I. Use of different organic fertilizers on soil fertility improvement, growth and head yield parameters of cabbage (Brassica oleraceae L.). International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 2015. Vol. 4. P. 291–298. DOI: 10.1007/ s40093-015-0108-0
10. Osae B. A., Bayor H. Effect of poultry manure and nitrogen, phosphorus, and potassium (15:15:15) soil amendment on growth and yield of carrot (Daucus carota L.). International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2017. Vol. 11(2). P. 81–86.
11. Olaniyi J. O., Ogunbiyi E. M., Alagbe D. D. Effects of organo-mineral fertilizers on growth, yield and mineral nutrients uptake in cucumber. Journal of Animal and Plant Sciences, 2009. Vol. 5(1). P. 437–442.
12. Adekola O. F., Maduabuchi I. Ch. Studies on performance of ‘Nsukka aromatic yellow pepper’ (Capsicum annum L.) under varying population and organomineral fertilizer regimes. Scientific Journal of Agricultural Sciences, 2020. Vol. 2(2). P. 38–48. DOI: 10.21608/sjas.2020.34557.1031
13. Quilliam R. S., Glanville H. C., Wade S. C., & Jones D. L. Life in the ‘charosphere’ – does biochar in agricultural soil provide a significant habitat for microorganisms? Soil Biology and Biochemistry, 2013. Vol. 65. P. 287–293. DOI: 10.1016/j.soilbio.2013.06.004
14. Bouhia Y., Hafidi M., Ouhdouch Y., Boukhari M. E., Mphatso C., Zeroual, Y., & Lyamlouli K. Conversion of waste into organo-mineral fertilizers: current technological trends and prospects. Reviews in Environmental Science and BioTechnology, 2022. Vol. 21. P. 425–446. DOI: 10.1007/s11157-022-09619-y
15. Diacono M., Montemurro F. Long-term effects of organic amendments on soil fertility. A review. Agronomy Sustainable Development, 2010. Vol. 30. P. 401–422. DOI: 10.1051/agro/2009040
16. Христенко А. О. Теоретичні проблеми методології балансового оцінювання кругообігу макроелементів живлення в системі «добриво-ґрунт-рослина». Агрохімія i ґрунтознавство, 2020. Вип. 90. С. 47–56. DOI: 10.31073/acss90-05
17. Стасик О. О., Кірізій Д. А., Прядкина Г. О. Фотосинтез і продуктивність: основні наукові досягнення і інноваційні розробки. Фізіологія рослин і генетика, 2021. Т. 53. № 2. С. 160–184.
18. Дзендзель А. Ю. Марцінишин Ю. Д., Пида С. В. Ефективність використання органо-мінеральних добрив при вирощуванні помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія Біологія, 2020. 80(3-4). С. 115–126. DOI:10.25128/2078-2357.20.3-4.15
19. Дейниченко Г. В., Юдічева О. П. Використання традицій біофортифікації для регулювання хімічного складу томатних овочів. Харчова наука і технологія. 2012. № 2 (19). С. 42–45.
20. Kapoulas N., Zoran S. I., Durovka M., Trajković R., & Milenković L. Effect of organic and conventional production practices on nutritional value and antioxidant activity of tomatoes. African Journal of Biotechnology, 2011. Vol. 10(71). P. 15938–15945. DOI: 10.5897/ AJB11.904
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО