ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ВИРОЩУВАННЯ FRAGARIA ANANASSA В УМОВАХ ПЛІВКОВОЇ ТЕПЛИЦІ

Ключові слова: Fragaria ananassa, біопрепарати, плівкові теплиці, врожайність, якість продукції.

Анотація

Необхідність виробництва органічної ягідної продукції в першу чергу обумовлена тим, що в результаті повномасштабного використання у світовому сільськогосподарському виробництві технологій інтенсивного землеробства, відбулося накопичення у ґрунті високого залишкового вмісту важких металів та пестицидів, що негативно позначилося на біоценозі ґрунтів та безпеці ягідної продукції. Метою роботи було вивчення ефективності використання фунгіцидів біологічної природи для захисту ягід від мікробіологічних ушкоджень у зібраному врожаї в умовах плівкових теплиць. Методи. Досліди проводили в умовах плівкових теплиць в зимово-весняній сівозміні. Результати. В результаті експериментальних досліджень було розроблено, науково обґрунтовано та практично підтверджено методологію формування та збереження споживчих властивостей свіжих ягід суниці садової органічного виробництва. Встановлено біологічну ефективність застосування 4 біофунгіцидів як альтернативу хімічним засобам захисту ягід при органічному виробництві, максимальний ступінь захисту забезпечується при використанні ЕМ 5 та препарату мікробіологічного синтезу Біплану, що забезпечують вихід стандартної продукціїції 97,8 та 95,5 % відповідно. Наявність в мікробіологічних препаратах ЕМ 5 аміносахаридів та продуктів метаболізму бактерій Біплану дозволили отримати додатковий ефект – збільшення врожайності, середньої маси ягід та підвищення їх товарної якості ягід. Було проведено комплексне дослідження функціонально-технологічних характеристик, порівняльної харчової цінності та показників екологічної безпеки ягід суниці садової сорту Ельсанти інтродукованих в умовах плівкових теплиць 4 світлової зони України. Проведено ранжування та складено низку переваг за органолептичними показниками, вмістом цукорів та біологічно активних речовин. Не встановлено сортової специфічності ягід суниці до біоакумуляції токсичних речовин. Висновки. Проведений комплексний аналіз ефективності використання чотирьох біофунгіцидів в умовах Кропивниччини для захисту ягід суниці від пошкодження фітопатогенами при органічному виробництві. показав, що усі досліджувані біофунгіциди за ефективністю дії не поступалися хімічним засобам захисту, що використовуються при інтенсивній технології вирощування в умовах захищеного ґрунту. При органічному виробництві застосування біопрепарату ЕМ 5 та біофунгіциду мікробіологічного синтезу Біплану з нормами витрати 5 л/га, що дозволяють найбільш ефективно знизити ураження ягід грибом Botrytis cinerea, збільшити середню масу ягід та максимально підвищити вихід стандартної продукції.

Посилання

1. Луцько Анна. Перспективи ягідних культур в органічному землеробстві. Садівництво і виноградарство. Технології та інновації. 2017. № 5. С. 80–81.
2. The 2017 Dirty Dozen: Strawberries, Spinach Top EWG's List of Pesticides in Produce. Режим доступа: https://www.ewg.org/foodnews/strawberries.php (дата звернення: 21.07.2022).
3. Босий О. В. Суниця: перспективи виробництва в Україні. Пропозиція. 2009. № 8. С. 45–49.
4. Копитко П. Г. Удобрення плодових і ягідних культур. К. : Вища школа, 2001. 206 с
5. Силаєва А. М.; Спірочкіна М. М. Вплив регуляторів росту Епін TM та Емістим С на продуктивність насаджень і якість плодів садової суниці (Fragaria х ananassa (Weston) Duсhesne ex Rozier). Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. № 3-4. С. 56-60.
6. Качанова Т. В., Савостяник С. Ю. Заходи отримання екологічно безпечної продукції суниці садової в умовах краплинного зрошення // Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної online конференції молодих вчених. Херсон : ІЗЗ НААН, 2020. С. 94-97. (96). URL: http://dspace.mnau.edu. ua/jspui/handle/123456789/8327 (дата звернення: 21.07.2022).
7. Методика проведення експертизи сортів плодово-ягідних, горіхоплідних культур та винограду; За ред. В. В. Волкодава. Київ: Алефа, 2005. 117 с.
8. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Вип. 7. Київ, 2000. 144 с.
9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. 415 с.
10. ДСТУ 7653:2014 Суниця свіжа. Технічні умови. – [Чинний від 01.07.2015]. К.: Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України, 2014. 8 с. (Національні стандарти України).
11. Ковальов М.М. Вплив біопрепаратів та мульчуючих матеріалів на вирощування Fragaria ananassa в умовах відкритого ґрунту. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Сільськогосподарські науки. Вип. 125 Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 47-55
12. Ковальов М.М. Вплив іонного складу поживного середовища на вирощування ремонтантних сортів полуниці в гідропонних колонах Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Сільськогосподарські науки. Вип. 116 Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 104‑111.
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО