Формування морозостійкості рослинами ячменю з різним типом розвитку у разі загартування на різних фотоперіодах

Ключові слова: селекція, озимий ячмінь, абіотичні фактори, зимостійкість, фази загартування, перезимівля

Анотація

Мета – розробити лабораторний спосіб розподілу генотипів озимого ячменю на типово озимі та дворучки. В основу способу було покладено наукову гіпотезу, яка базується на різних біологічних потребах у загартуванні рослин типово озимих сортів та дворучок озимого ячменю. Матеріали та методики. З метою перевірки гіпотези в модельному досліді вивчали в динаміці формування стійкості до морозу рослинами сортів ячменю типово озимих та дворучок. У досліді вивчали сорти: Метелиця, Зимовий, Трудівник (озимі); Росава, Основа, Тамань (дворучки). Результати досліджень. Проводилось загартування рослин озимого ячменю на скороченому фотоперіоді, при цьому повністю виключивши яровизаційний ефект. Програмування температури і фази загартування вище біологічного нуля, як свідчать результати, дозволяє накопичувати рослинам усіх видів значну кількість цукрів. Розроблені температурно-світлові умови найбільш перпективні у селекції озимого ячменю. Висновки. Розроблено режими визначення статичної морозостійкості рослин озимого ячменю; визначено режими розподілу озимого ячменю на типово озимі та дворучки; розроблений лабораторний спосіб визначення швидкості загартування сортів озимого ячменю у разі вирощування рослин озимого ячменю на скороченому фотоперіоді та програмування температури +2,5°С під час першої фази загартування протягом 30 днів дозволяє рослинам обох біотипів формувати статичну стійкість до морозу; величина сформованої морозостійкості рослинами озимого ячменю залежала від тривалості другої фази загартування; зимостійкі сорти, як типово озимі, так і дворучки, характеризувались швидким загартуванням на другій фазі загартування; наявний тісний зв’язок перезимівлі зразків у полі з результатами лабораторного тестування; використання розробленого способу дозволяє визначати як статичну морозостійкість сорту, так і швидкість його загартування.

Посилання

1. Гаркавый П.Ф. Особенности развития разных типов ячменя (двуручек и озимых) в связи с их зимостойкостью. Научные труды ВСГИ. 1974. Вып. 11. С. 80–97.
2. Лінчевський А.А. Легкун І.Б., Бабаш А.Б., Щербина З.В. Пріоритети в селекції ячменю (Hordeum Vulgare L.) для сучасних умов виробництва зерна в Україні. Збірник наукових праць СГІ–НЦНС. 2017. Вип. 30 (70). С. 23–39.
3. Стельмах А.Ф., Бальвінська М.С., Файт В.І., Захарова О.О. Оцінка систем регуляції темпів початкового розвитку зразків ячменю (Hordeum Vulgare L.) осіннього строку сівби. Збірник наукових праць СГІ–НЦНС. 2017. Вип. 29 (69). С. 50–59.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО