Вплив різних систем захисту на якість вирощеного насіння сої

Ключові слова: протруйник, біопрепарати, гербіциди, фунгіцид, регулятор росту рослин, білок, олія, посівні якості

Анотація

Мета. Встановити комплексний вплив протруйника насіння, біопрепаратів, післясходових гербіцидів, фунгіциду та регулятора росту рослин на вміст білка і олії у вирощеному насінні сої, його енергію проростання та лабораторну схожість. Методи. Методи: польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Схема досліду з вивчення комплексного застосування хімічних препаратів (протруйник – Стандак Топ; післясходові гербіциди – Табезон, Формула, Лемур; фунгіцид – Аканто Плюс 28, регулятор росту рослин – Вермийодіс, поверхнево-активна речовина – Тренд 90) і біологічних (Біокомплекс-БТУ, Фітоцид, Липосам) на сої включала 15 варіантів. Визначення вмісту білка та олії у вирощеному насінні сої проводили на приладі «Інфралюм ФТ-10», а енергії проростання та лабораторної схожості насіння – за ДСТУ 4138-2002. Результати. У насінні сої, вирощеному в забур’янених контрольних варіантах і на фоні комплексного застосування гербіцидів з іншими препаратами, сформувався вищій вміст білка порівняно з обробкою її посівів тільки гербіцидами. Найбільший вміст олії в насінні сої сформувався за використання Біокомплекс-БТУ, 1,0 л/т (обробка насіння) + Табезон, 2,0 л/га + Формула, 6 г/га + Тренд 90, 0,2 л/га (примордіальні листки) + Лемур, 1,5 л/га (2–3 трійчасті листки) + Фітоцид, 0,6 л/га (формування бобів). Захист посівів сої від бур’янів за допомогою гербіцидів сприяв зростанню збору білка й олії. Не виявлено впливу досліджуваних факторів на енергію проростання вирощеного насіння сої порівняно з абсолютним контролем (з бур’янами, без препаратів). Усі композиції препаратів сприяли збільшенню лабораторної схожості вирощеного насіння сої на 4–8% порівняно з абсолютним контролем. Висновки. Встановлені нами результати досліджень необхідно враховувати за розробки систем захисту посівів сої від шкідливих організмів.

Посилання

1. Кириченко В.В., Рябуха С.С., Кобизєва Л.Н., Посилаєва О.О., Чернишенко П.В. Соя (Glycine max (L.) Merr.) : монографія / за ред. В.В. Кириченка. Харків, 2016. 400 с.
2. Покотило І.А., Крижанівський В.Г., Невлад В.І. Урожайність і технологічна якість насіння сої залежно від основного обробітку ґрунту і попередників у Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Вип. 96. Ч. 1. С. 405–416. DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-405-416.
3. Parfenuk A.I., Havryliuk L.V., Beznosko I.V., Pasichnіk L.P., Turovnik Y.A., Ternovyi Y.V. Influence of Filazonit biopreparation on soybean seed quality. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. № 11(3). P. 86–89. DOI: 10.15421/2021_148.
4. Чинчик О.С. Основні показники якості насіння сортів сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2012. № 3. С. 49–51.
5. Худяков О.І. Вплив позакореневого підживлення рідким добривом на якість сої. Вісник аграрної науки. 2011. № 9. С. 49–50.
6. Шевніков М.Я., Міленко О.Г. Вплив агроекологічних факторів на вміст протеїну та олії в насіння сої. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2016. Вип. 20. С. 84–90.
7. Жеребко В.М. Вплив бур’янів і гербіцидів на амінокислотний склад насіння сої. Карантин і захист рослин. 2016. № 2-3. С. 22–23.
8. Жеребко В.М. Зміни жирно-кислотного складу насіння сої залежно від догляду за її посівами. Карантин і захист рослин. 2016. № 5. С. 4.
9. Григор’єва О.М., Дімова С.Б., Алмаєва Т.М. Ефективність біопрепаратів у технології вирощування сої на чорноземі звичайному важкосуглинковому Правобережного Степу України. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 46–55. DOI: 10.35868/1997-3004.29.46-55.
10. Петриченко В.Ф., Колісник С.І., Венедіктов О.М., Балан М.О. Урожайність і білковість сортів сої залежно від позакореневих підживлень та десикації в умовах Правобережного Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 61. С. 3–9.
11. Кушнір М.В. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на урожайність та якість насіння сучасних сортів сої. Селекція і насінництво. 2014. Вип. 106. С. 134–140.
12. Задорожний В.С., Свитко С.М. Вплив листкових підживлень бактеріальними добривами на продуктивність сої. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86. С. 87–94.
13. Посилаєва О.О., Кириченко В.В., Шелякіна Т.А. Вплив дефіциту вологи і підвищених температур на накопичення білку в насінні сучасних сортів сої. Селекція і насінництво. 2014. Вип. 105. С. 149–156.
14. Посилаєва О.О., Кириченко В.В., Ільченко Н.К., Чернишенко П.В. Накопичення олії в насінні сучасних сортів сої під впливом дефіциту вологи і підвищених температур. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. Вип. 16. С. 189–196.
15. Рябуха С.С., Чернишенко П.В., Святченко С.І., Садовой О.О., Тесля Т.О. Вплив гідротермічних чинників довкілля на урожайність і біохімічний склад насіння сої. Селекція і насінництво. 2019. Вип. 115. С. 93–102. DOI: 10.30835/2413-7510.2019.172785.
16. Гутянський Р.А., Огурцов Ю.Є., Клименко І.І., Волошина С.М. Урожайні властивості та посівні якості насіння сої за дії сучасних гербіцидів. Селекція і насінництво. 2015. Вип. 107. С. 170–176. DOI: 10.30835/2413-7510.2015.54052.
17. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Київ : ТОВ «Юнівест Медіа», 2016. 1023 с.
18. ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. Чинний від 2004-01-01. Київ : Держспоживстандарт України, 2003. 174 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО