Адаптивна здатність та потенційні властивості сортів картоплі селекції Інституту картоплярства НААН

Ключові слова: абсолютний коефіцієнт адаптивності картоплі, коефіцієнт адаптивності, загальна специфічна адаптивність.

Анотація

Мета. Вивчити адаптивну здатність різних сортів картоплі селекції Інституту картоплярства НААН в зоні Полісся України. Методи. Польовий, вимірювальний, ваговий, статистичний. Результати. За результатами досліджень серед сортів, що випробовувалися в 2018 році найбільшою урожайністю вирізнялися, ранній Скарбниця (30,3 т/га), середньоранній Фантазія (28,4 т/га), середньостиглі сорти: Околиця (27,8 т/га), Традиція (27,5 т/га); виявились найменш врожайними: середньоранній Гурман (20,4 т/га), ранній Слаута (21,4 т/га) і середньопізній Червона рута (22,1 т/га). У 2019 році вирізнялися середньоранні сорти: Арія (46,8 т/га) і Гурман (43,5); середньостиглі: Містерія (55,4 т/га), Околиця (45,5 т/га), Традиція (43,9 т/га), Случ (43,2 т/га), середньопізній Червона рута (46,1 т/га). За результатами досліджень відповідно абсолютного коефіцієнту адаптивності досліджувані сорти картоплі розміщено наступним чином: Містерія 1,21, Червона рута 1,12, Околиця, Фантазія 1,11, Традиція 1,10, Случ 1,08, Марфуша 1,05, Княгиня, Мирослава, Скарбниця і Арія 1,01, Гурман 0,92, Кіммерія 0,89, Слаута 0,87, Щедрик 0,86, Тирас 0,84, Струмок 0,82. Стабільні відхилення у бік перевищення середнього показника врожайності року в межах груп стиглості сортів за 2018 р., 2019, 2020 р. відповідно становили: Скарбниця + 6,2, + 3,5,+ 2,8 т/га, Кіммерія + 1,6, + 3,7, – 4,0, Фантазія + 4,4, – 3,4, + 8,7, Містерія – 3,2, + 10,7, + 5,2 т/га. Сорти картоплі, які за урожайністю перевищували середню сортову врожайність року: Околиця (3,2 – 4,4 – 3,1 т/га), Традиція (2,9 – 2,8 – 4,3), Марфуша (1,8 – 1,8 – 1,6), Случ (1,3 – 2,1 – 4,8 т/га). Висновки. Стабільним коефіцієнтом адаптивності за роками досліджень відзначились сорти картоплі: Скарбниця, Фантазія, Містерія, Околиця, Княгиня, Мирослава, Традиція, Марфуша, Случ, Червона рута. За сприятливих умов конкретного вирощування реалізацією свого генетичного потенціалу вирізняються сорти: Містерія, Арія, Червона рута – підвищеною врожайністю, відповідно 55,4 т/га, 46,8, 46,1 т/га та коефіцієнтом адаптивності – 1,21, 1,01, 1,12.

Посилання

1. Сонець Т. Д., Захарчук Н. А., Фурдига М. М., Олійник Т. М. Оцінка сортів картоплі за їх адаптивною здатністю до умов Лісостепу та Полісся України. Зрошуване землеробство. 2016. Вип. 74. С. 148-154. URL: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.74.27.
2. Жученко А. А. Адаптивная система селекции растений (эколого–генетические основы) в 2 т. Москва: Агрорус, 2001. 258 с.
3. Заборонок И. М. Стабильность и экологическая пластичность сортов картофеля. Сборник научных трудов : Картофелеводство. Минск, 2007. Том 12. С. 242 – 253.
4. Прянишников А. И., Савченко И. В., Мазуров В. Н. Адаптивная селекция: теория и практика отбора на продуктивность. Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2018. № 3. С. 29-32. URI: https://doi. org/10.30850/vrsn/2018/3/29-32.
5. Подгаєцький А. А. Адаптація і її значення для селекції та виробництва сільськогосподарських культур, у тому числі картоплі. Картоплярство України. 2014. № 1–2. С. 10 –16.
6. Подгаєцький А. А., Коваленко В. М. Адаптивність сортів картоплі білоруської селекції. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2011. Вип. 4. С. 143–146. URL: http://hdl.handle. net/123456789/206.
7. Тимко Л. В., Фурдига М. М., Верменко Ю. Я. Адаптивні властивості різних сортів картоплі в умовах Правобережного Полісся України. Plant Varieties Studying and pronection. 2018. № 2. C. 224–229.
8. Сонець Т. Д. Характеристика сортів картоплі зони Полісся за параметрами адаптивності. International scientific and practical conference. Lublin, the Republic of Poland July 2–3, 2021. С. 232-236.
9. Сонець Т. Д., Киенко З. Б., Фурдига Н. Н., Верменко Ю. Я. Адаптивность сортов картофеля к почвенно-климатическим условиям Полесья и Лесостепной зоны Украины. Plant Varieties Studying and pronection. 2019. В. 15. № 1. С. 93–98. URL: https://doi.org/10.21498/2518-1017.15.1.2019.162488.
10. Тимко Л. В. Оцінка параметрів адаптивної здатності сортів картоплі в умовах правобережного Полісся України. Картоплярство України. 2017. № 1–2 (42–43). С. 18–22.
11. Анцуро Т. С., Хох Н. А. Адаптивный потенциал сортов картофеля белорусской и зарубежной селекции в условиях западного региона республики Белорусь. Сборник научных трудов : Картофелеводство. Минск, 2019. Т.27. С. 5–7.
12. Бондарчук А. А., Верменко Ю. Я., Фурдыга Н. Н., Тымко Л. В. Адаптивный потенциал сортов картофеля в условиях Правобережного Полесья Украины. Сборник научных трудов : Картофелеводство. Минск, 2018. Т.26. С. 22–30.
13. Яшина И. М. Значение сорта в современных технологиях производства картофеля. Актуальные проблемы современной индустрии производства картофеля : материалы научно-практической конференции «Картофель – 2010» (г. Чебоксары, 18–19 февраля 2010 г.). Чебоксары : КУПЧР «Агро- Инновации», 2010. С. 41–44.
14. Таран Н. Ю., Бацманова Л. М., Мусієнко М. М. Глобальні зміни клімату як фактор підвищення адаптивного потенціалу агроценозів. Посібник українського хлібороба. 2011. С. 157–159.
15. Добруцкая Е. Г., Пивоваров В. Д. Экологическая роль сорта в XXI веке. Селекция и семеноводство. 2000. № 1. С. 28–30.
16. Шутинская И. А. Общая адаптивная способность и экологическая стабильность сортов картофеля к возбудителям чёрной ножки. Сборник научных трудов : Картофелеводство. Минск, 2010. Т. 17. С. 189–196.
17. Бондарчук А. А., Колтунов В. А., Олійник Т.М., та ін. Картоплярство: Методика дослідної справи / за ред. А. А. Бондарчука, В. А. Колтунова. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 652 с.
18. Бондарчук А. А., Верменко Ю. Я., Чернохатов Л. В. Оцінка адаптивної здатності сортів картоплі за зрошення в зоні Південного Степу України. Немішаєве. Київ : КВІЦ, 2013. 28 с.
Опубліковано
2022-05-23
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО