Особливості тривалості періоду вегетації зразків генофонду бавовнику Gossypium hirsutum L. в умовах Південного Степу України

Ключові слова: бавовник, колекція, генотипи, зразки, тривалість періоду вегетації, джерела скоростиглості.

Анотація

Мета – виділення генетичних джерел за ознакою тривалості періоду вегетації з генофонду зразків бавовнику для використання в селекційному процесі, формування на їх основі базових, спеціальних ознакових, навчальних, генетичних та робочих колекцій для впровадження їх в теоретичних та прикладних дослідженнях, в освітніх програмах навчальних закладів, установах експертизи. Методи. Предметом досліджень слугували зразки бавовнику колекційного розсаднику. В якості стандарту використовували скоростиглий середньоволокнистий сорт Дніпровський 5 селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН. Результати досліджень. Висвітлені питання вивчення особливості тривалості періоду вегетації зразків генофонду бавовнику Gossypium hirsutum L. в умовах Півдня України. На основі багаторічних досліджень колекції виділені генетичні джерела за ознакою «тривалість періоду вегетації», у т. ч. ультра скоростиглих 10 форм та 12 скоростиглих, які пропонуються до використання в якості цінних джерел для подальшого використання при формуванні на їх основі базових, спеціальних ознакових, навчальних, генетичних та робочих колекцій з метою впровадження в теоретичних та прикладних дослідженнях в селекційному процесі, в освітніх програмах навчальних закладів, установах експертизи. Висновки. У результаті багаторічних досліджень генофонду рослин бавовнику виділені генетичні джерела за ознакою «тривалість періоду вегетації»: ультра скоростиглі, у т. ч :UF0800031 Підозерський 4, UF0800029 Л 417у, UF0800026 Популяція 2, UF0800188 Популяція 3 опр., UF0800004 500у (UKR); UF0800105 144Ф (UZB); UF0800066 Тракия, UF0800165 Міжвидовий гібрид W64 (BGR) та скоростиглі зразки: UF UF0800283 Л 191/13, UF0800027 Популяція 3, які пропонуються до використання в якості цінних джерел для подальшого використання при формуванні на їх основі базових, спеціальних ознакових, навчальних, генетичних та робочих колекцій з метою впровадження в теоретичних та прикладних дослідженнях в селекційному процесі, в освітніх програмах навчальних закладів, установах експертизи.

Посилання

1. Лавриненко Ю.О., Боровик В.О., Степанов Ю.О. Еколого-генетичні аспекти вирощування бавовнику на півдні України. Таврійський науковий вісник: Херсон, 2012. Вип. 80, ч. 2. С. 228–232.
2. Hamid A., Neogi M. G., Marma M. S, Biswas J.C., Marma A.S., Mollah M.A., Uddin M.F. and Islam M. M. Determining planting window for growing upland cotton (Gossypium hirsutum L.) during dry season in Bandarban, Bangladesh Ann. Bangladesh Agric. (2020) 24 (2) : 1-14 ISSN 1025-482X (Print) www.doi.org/10.3329/aba. v24i2.55780.
3. Кручинина А. Голубые перспективы. Агро- Перспектива. 2014. № 4. С. 22–29.
4. Baumhardt R.L., Schwartz R. C., Marek G. W.,. Bell J. M. Planting Geometry Effects on the Growth and Yield of Dryland Cotton. Agricultural Sciences, 2018. Vol.9. №.1, DOI: 10.4236/as.2018.91008.
5. Killi F., Bolek Y. Timing of planting is crucial for cotton yield. 2007. P. 155-160. https://doi. org/10.1080/09064710510029178.
6. Cotton Cultivar, Planting, Irrigating, and Harvesting Decisions under Risk. James A. Larson and Harry P. Mapp. Journal of Agricultural and Resource Economics. 1997. Vol. 22, № 1. p. 157–173. https://www.jstor.org/ stable/40986939.
7. Волкодав В.В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Випуск третій (олійні, технічні, прядильні та кормові культури). Київ: Алефа, 2001. 76 с.
8. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях. Херсон: Грінь Д.С., 2014 р. 286 с.
9. Вожегова Р.А., Рябчун В.К., Боровик В.О., Степанов Ю.О., Малярчук М.П., Лавриненко Ю.О., Біднина І.О., Біляєва І.М. Широкий уніфікований классифікатор-довідник роду Gossypium hirsutum L. Херсон, 2015. 49 с.
10. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Боровик В.О., Тищенко О.Д., Базалій Г.Г., Кобиліна Н.О., Марченко Т.Ю., Кузьмич В.І., Клубук В.В., Усик Л.О., Куц Г.М., Рубцов Д.К. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів та селекційні розробки ІЗЗ НААН. Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України: монографія /за наук. ред. чл. – кор. Р.А. Вожегової. Херсон: Олді Плюс, 2018. С. 115–241.
11. Marchenko T., Vozhegova R., Lavrynenko Y., Zabara P. Biometric Indicators of lines – parents of maize hybrids of different FAO groups depending on biological treatment on irrigation. Plant Breeding and Seed Production: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. № 119. С. 135–146.
12. Боровик В.О., Степанов Ю.О., Баранчук В.А., Куліш І.М. Перспектива відродження бавовництва в південному регіону України. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Херсон: Айлант. 2010. Вип. 54. С. 264–270.
Опубліковано
2022-05-23
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО