Шкодочинні організми фундука в Закарпатті

Ключові слова: фундук, сорти, хвороби, ураження, збудники

Анотація

Мета. За останні роки площі під фундуком на Закарпатті зростають та набирають все більшого поширення, відповідно збільшується і кількість шкідників і хвороб, які завдають великої шкоди насадженням, саме тому нами було обране дане питання для дослідження. Матеріали й методи. Для визначення видового складу шкідників і хвороб фундуку та ліщини досліджували дорослі особини та личинки паразитів, а також зразки листя або бруньки з симптомами схожими на пошкодження певним шкідником або ураження збудником певної хвороби. Оглядали насадження протягом усього періоду вегетації рослин, так як різні шкідники або збудники хвороб мають свій певний період розвитку. Відібрані зразки упаковували в поліетиленові пакети з етикетками із зазначенням виду чи сорту дерева, місця і дати відбору та направляли в лабораторію для ретельного аналізу та ідентифікації хвороби чи шкідника. Результати. Вiдмiчено значну кiлькiсть шкідників, якi можуть зaвдaвaти шкоди насадженням Зaкaрпaтської облaстi. Нa фундуку тa лiщинi у лiсових мaсивaх виявлено 141 вид комaх-фiтофaгiв, ряди Lepidоptera тa Cоleоptera нaйбiльш поширені. З комaх-монофaгiв вiдмiчено лiщинову тa горiшникову попелиці, горiшникову стрiчкоподiбну мiль-крихiтку, горiшникову сережкову гaлицю, a з олiгофaгiв – трубкокрутa горiшникового вусaчa ліщинового, скритоголова горiшникового, aлтику горішникові, жуки лiщинового довгоносикa. За період проведення обліків на ліщині в умовах Берегівського регіону встановлено значно менше видів – 60 проти 113 за минулі роки. На культурних сортах фундука зустрічається значно менша кількість – 39 проти 19 видів, які відмічено у 2021 році. Серед поширених хвороб кореневої стстеми відмічено слабе ураження фузаріозом, листкова поверхня борошнистою росою, альтернаріозною плямистістю, філостиктоз та верхівковий хлороз молодих пагонів другої хвилі відростання. Висновки. З метою обмеження шкодочинності шкідників і хвороб у першу чергу слід звернути особливу увагу на екологічні аспекти і лише у другу – профілактичні та обмежувальні заходи із застосуванням пестицидів. Для закладання саду потрібно використовувати лише здоровий садивний матеріал. Під час викопування саджанців у розсаднику ретельно оглядати кореневу систему та застосовувати інсектицидні бовтушки з метою зниження шкоди грунтових шкідників. У разі виявлення ознак різних гнилей, а також вірусних та фітоплазмових захворювань на головному та бічних коренях або кореневій шийці саджанців рослини вибраковувати та знищувати. Під час проектування промислових насаджень фундука слід брати до уваги рельєф місцевості, експозиції схилу, тип ґрунту, вміст у ньому кальцію, глибину залягання ґрунтових вод та інші агроекологічні умови, які суттєво впливають на ріст і розвиток дерев, на їх стійкість до хвороб та інших стресових чинників. Потрібно суворо дотримуватися рекомендованої густоти садіння саджанців, за якої рослини отримують хорошу освітленість та вільний рух повітря між ними, утримувати ґрунт у пухкому стані, а у молодому віці використовувати різну мульчу.

Посилання

1. Защита фундука от вредных организмов на Черномерском побережъе Кавказ – Сухуми – Сочи/Ігнатова Е. А. та ін. Белгород : ЛитКараВан, 2015. 30 с.
2. Косенко І. С., Опалко А. І., Опалко О. А. Фундук: прикладна генетика, селекція, технологія розмноження і виробництва. Київ, 2008. 183с.
3. Косенко І. С. Новий сорт фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.) Софіївський 15 / Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках: матер. міжнарод. наук. конф. присвяч. 80-річчю від дня заснуван. Національного ботсаду ім. М.М. Гришка НАН України (15–17 вересня 2015 р.м. Київ, Національний ботсад ім. М.М. Гришка НАН України). Київ, 2015. С. 124–125.
4. Савіна О. І., Чекан Д. І., Цвігун Д. І. Особливості формування продуктивності інтродукованих сортів фундука в умовах Закарпаття»/ Проблеми агропромислового комплексу Карпат. Міжвідомчий тематичний збірник. 2020. № 27. С. 84–95.
5. Холодний С. Арахис и фундук. Посадка, уход, сбор урожая. Київ, 2018. 57 с.
6. Косенко І. С. Фундук: прикладна генетика, селекція, технологія розмноження і виробництва : навчальний посібник / за ред. Член кореспондента НАН України І. С. Косенка. Київ : Наук. думка, 2008. 256 с.
7. Ментух О. Шкідники і хвороби фундука в умовах Львівщини. Вісник Львівського державного аграрного університету: агрономія. 2001. № 5. С . 330–334.
8. Моргун О. В., Бублик М. О. Урожайність і якість плодів фундука в умовах Лісостепу України /Садівництво. Київ, 2004. Вип. 55. С. 63-71.
9. Ozman-Sullivan S. K. Insect pests of stored hazelnuts in Samsun Province, Turkey / S. K. Ozman-Sullivan, H. Ocal, N. Celikand G. T. Sullivan/ [Proceedings of the 7th International Congress on Hazelnut // Acta Horticulture.2009. № 845. P. 515–520.
10. Методика проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширення в Україні (ПСП) / За ред. С. О. Ткачик. Київ: Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України; Український інститут експертизи сортів рослин. 2014. 83 с.
11. Савіна О. І., Чекан Д. І., Цвігун Д. І. Особливості селекції та сортовивчення фундука для поширення в Закарпатській області: матеріали 4 міжнародної конференції молодих вчених і студентів. «Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні», м. Ужгород, 2020. С. 41–43.
Опубліковано
2022-05-03
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО