Підвищення адаптивності мікроклонів винограду в умовах in vitro

Ключові слова: виноград, in vitro, вегетативна маса, коренева система, адаптація

Анотація

У статті наведено результати досліджень щодо отримання мікроклонів винограду з високим адаптаційнимпотенціалом. Мета – визначити вплив різного складуагаризованого поживного середовища на ріст і розвиток вегетативної маси та кореневої системи мікроклоніввинограду. Методи. Під час виконання роботи використовували біотехнологічні, лабораторні та розрахунково-порівняльні методи. Результати. Показано, що дляодержання мікроклонів винограду з добре розвиненоювегетативною масою та кореневою системою доцільним є застосовування біологічно активних препаратівРадіфарм, Clonex gel та структуроване поживне середовище. На таких поживних середовищах було отриманорослини з найбільшою площею листкової пластинки,площею листкової поверхні та загалом облиств’яності.Ці показники були більшими за контрольні значення,у середньому, на 50,0–90,0%. У мікроклонів винограду,отриманих у цих варіантах, формувалася більш розгалужена коренева система, що проявлялося у більшійкількості коренів різних градацій. У середньому, за сортами та варіантами, у рослин утворювалося від 5,5 до10,7 шт. коренів І порядку та від 18,9 до 34,6 шт. коренівІІ порядку. Загальна довжина коренів І порядку зменшувалася на 6,2–31,8%, довжина одного кореня І порядку на37,7–63,8%, загальна довжина коренів ІІ порядку – відповідно на 11,3–35,9%, а довжина одного кореня ІІ порядкувідповідно на 34,7–56,5%. Висновки. Для культивуваннявинограду in vitro за основу доцільно брати пожив середовище МS із мінімальним вмістом фітогормонів –0,3 мг/л ІОК та 0,2 мг/л БАП. Для формування вегетативної маси з добре розвиненим листковим апаратомта розгалуженою кореневою системою мікроклони винограду рекомендовано культивувати на структурованихпоживних середовищах (МS+агроперліт+вермикуліт,МS+агроперліт, МS+вермикуліт) або застосовуватистимулятор ризогенезу – Clonex gel (обробка базальної частини чубуків перед висаджуванням на поживнесередовище).

Посилання

1. Зеленянська Н. М. Наукове обґрунтування та розробка сучасної технології вирощування садивного матеріалу винограду : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.08. Одеса, 2016. 47 с.
2. Зеленянская Н. Н., Джабурия Л. В., Теслюк Н. И. Технология размножения винограда с использованием методов культуры тканей in vitro. ВиноГрад. 2009. № 3 (14). С. 50–53.
3. Медведєва Т. В. Проблеми акліматизації культивованих in vitro рослин. Физиология и биохимия культурных растений. 2008. Т. 40. № 4. С. 299–308.
4. Адаптивність рослин на етапі in vitro‑ex vitro / Подгаєцький А. А. и др. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). № 4 (56). 2020. Р. 25–33.
5. Иванова М. А., Баландина И. М. Влияние размера посадочного материала на выращивание микроклональных растений осины в условиях ex vitro. Труды Белорусского государственного технологического университета. 2009, Вып. 17. С. 161–164.
6. Морфологические параметры микроклонального размножения растений осины и березы при выращивании в условиях закритого грунта / Иванова М. А. и др. Труды Белорусского государственного технологического университета. 2010. Вып. 18. С. 235-238.
7. Acclimatization of micropropagated plants of fox grape cv. Bordo (Vitis labrusca L.) in different substrates / Mariane Ruzza Schuck et al. Journal of Biotechnology and Biodiversity. 2012. Vol. 3 (4). Р. 206–212.
8. Жизнеспособность пробирочных микроклонов картофеля и перспективы повышения их качества / Реуцкий В. Г. и др. Актуальные проблемы защиты картофеля, плодовых и овощных культур от болезней, вредителей и сорняков : международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Н. А. Дорожкина, г. Минск, 9–12 августа 2005 г. Минск, 2005. С. 27–32.
9. Подгаєцький А. А., Мацкевич В. В., Подгаєцький А. А. Особливості мікроклонального розмноження видів рослин. Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2018. 209 с.
10. Деменко В. И., Лебедева В. А. Адаптация растений, полученных in vitro, к нестерильным условиям. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2011. Вып. 1. С. 60–70.
11. Размножение сортов крыжовника (Grossularia reclinata L.) в культуре in vitro. Оверченко О. В. и др. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24(8). С. 87–93.
12. Розробка структурованого поживного середовища для адаптації вегетативної маси і кореневої системи мікроклонів винограду до умов in vitro / Зеленянська Н. М. та ін. Херсон : Таврійський науковий вісник: сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 116. С. 64–75.
Опубліковано
2022-05-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО