Еколого-економічна модель формування ланцюга доданої вартості щодо вирощування лікарських рослин

Ключові слова: лікарські рослини, додана вартість, економічна ефективність, агропромисловий сектор, продукція, ресурсоефективність

Анотація

Мета дослідження розробити та удосконалити еколого-економічна модель формування ланцюга доданої вартості вирощування лікарських рослин. Методи У проведеному дослідженні були використані такі методи як наукова абстракція та аналіз для вивчення сучасних трендів у сфері культивування лікарських рослин. Для розгляду поточного стану ринку медичних рослин також застосовувався аналітичний підхід. Результати. У статті висвітлено етапи формування ланцюга доданої вартості вирощування лікарських рослин. Розроблено концептуальну модель еколого-економічна формування ланцюга доданої вартості вирощування лікарських рослин. Визначено, що концептуальна модель еколого-економічного формування ланцюга доданої вартості вирощування лікарських рослин враховує комплексний підхід до вирощування, переробки та реалізації лікарських рослин, з акцентом на екологічні та економічні аспекти. Доведено, що реалізація еколого-економічної моделі вимагає комплексного підходу, що включає залучення інвестицій, підтримку держави, розвиток партнерських відносин між бізнесом, науковими установами та громадськістю. Такий підхід не тільки сприятиме сталому розвитку аграрного сектора, але й забезпечить збалансоване використання природних ресурсів, підвищення якості життя населення та зміцнення екологічної безпеки. Адже дана модель екологічно та економічно відповідального розвитку ланцюга вартості в сфері вирощування лікарських рослин представляє собою інтегрований підхід, який поєднує принципи екологічної стійкості з економічною ефективністю на кожному кроці від посадки до збуту продукції. Висновки. Основна мета цієї моделі полягає у зниженні шкідливого впливу на навколишнє середовище шляхом застосування методів органічного сільського господарства, економії природних ресурсів та впровадження безпечних для довкілля технологій. Водночас, модель прагне збільшити вартість продукції за допомогою нововведень, підвищення якості та стратегій брендування.

Посилання

1. Гурняк І. Л., Дацко О.І., Яремчук О.І. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад. Регіональна економіка. 2015. № 1. С. 37–47.
2. Нікішина О. В. Секторний аналіз доданої вартості товарів на інтегрованому ринку борошна. Економіка харчової промисловості. 2014. № 2. С. 46–54.
3. Коваленко О.В. Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі. Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки. 2015. № 4. С. 74–80.
4. Брюховецька Н. Ю., Черних О. В. Формування доданої вартості на промислових підприємствах на етапах руху продукції від виробника до споживача. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. Київ: ІЕП НАНУ. 2017. С. 32–41.
5. Плетньова Ю. К., Марченко В. М. Формування ланцюгів доданої вартості аграрного підприємства. БІЗНЕСІНФОРМ. 2018. No 4. С. 184–190.
6. Боднар О. В. Теоретико-методичні основи формування доданої вартості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2017. Вип. 1(2). С. 265–271.
7. Кравчук І. А. Методологічні основи формування доданої вартості продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 70–75.
8. Мірзоєва Т.В. Окремі аспекти формування доданої вартості у галузі лікарського рослинництва. Економіка та суспільство. Випуск № 49 / 2023. С. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-66.
9. Катіна З., Івашин Д., Анісімова М. Дикоростучі лікарські рослини України: посібник для заготівельників. Київ: Здоров’я, 1965. 310 с.
10. Фурдичко О.І., Никитюк Ю.А. Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні. Агроекологічний журнал. 2016. №. 2. С. 10–15.
11. Дребот О. І. Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека? / О. І. Дребот // ІІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. – 2011. – С. 21-24.
12. Сологуб Ю.О. Cтратегічні напрями збалансованого розвитку лікарського рослинництва. Екологічна політика та природокористування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України 2017 Випуск 6 (128) URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://ird.gov.ua/sep/sep20176(128)/sep20176(128)_091_SolohubYu.pdf
13. Тhe future of high-value medicinal & aromatic plants. 2022. URL: https://www.solidaridadnetwork.org/story/the-future-of-high-value-medicinal-aromatic-plants/(дата звернення: 10.02.2024).
14. Mebrahtu Hishe, Zemede Asfaw, Mirutse Giday Review on value chain analysis of medicinal plants and the associated challenges. Journal of Medicinal Plants Studies. 2016. 4(3): 45–55.
15. FAO Statistics Division, Tradestat, Detailed Trade Data. Fao, Rome, FAO, 2017. 136 р.
16. Глущенко Л.А., Приведенюк Н.В. Перспективи вирощування лікарських, ефіроолійних і пряно ароматичних культур. Збалансоване природокористування. № 4. 2023 р. с. 41- 49. DOI: 10.33730/2310-4678.4.2023.292734
17. Цей бізнес приносить непогані прибутки: в Україні набирає популярності вирощування лікарських рослин. URL: https://expres.online/lyudi-i-problemi/tseybiznes-prinosit-nepogani-pributki-v-ukraini-nabiraepopulyarnosti-viroshchuvannya-likarskikh-roslin (дата звернення: 10.02.2024).
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
ЕКОНОМІКА