Залежність жаростійкості гібридів промислових конопель від генотипу

Ключові слова: коноплі, гібрид, селекція, жаростійкість, схожість насіння, генотип

Анотація

Мета. Дослідження ефективності гаметофітного добору на жаростійкість у промислових конопель для створення селекційного матеріалу з високою здатністю до запилення, запліднення, формування життєздатних плодів, нормального росту і розвитку рослин в умовах підвищеної температури повітря; розроблення способу селекції сортів, адаптованих до екстремальних факторів середовища; встановлення ролі генотипу в результативності гаметофітного добору на жаростійкість. Методи. Селекційні (проведення схрещувань за різних температурних режимів прогрівання пилку і насіння), польові (визначення польової схожості, ступеня виживання рослин до завершення вегетаційного періоду, цінних господарських ознак у розсаднику оцінки), лабораторні (аналіз енергії проростання та схожості насіння), загальнонаукові методи тощо. Результати. Підтверджено ефективність способу гаметофітного добору жаростійких генотипів конопель посівних, згідно якого вирощування материнських рослин і їх запилення здійснюють під тканинно-плівковими ізоляторами в умовах підвищеної температури повітря 40–50°С (добір жіночих гамет), хімічну стерилізацію чоловічих квіток – двократною обробкою 2,0% суспензією дибутилфталату у фазу BBCH 15 та BBCH 61, запилення – прогрітим пилком за температури 50–60°С та експозиції 30–60 хв (добір чоловічих гамет), добір стійких генотипів на рівні зародка насінини до підвищеної температури – шляхом прогрівання насіння за температури 50°С і експозиції 15–30 хв, індивідуальний добір у гібридних поколіннях – за комплексом цінних господарських ознак. Висновки. Аналіз досліджуваних показників енергії проростання і схожості насіння у різних гібридних рослин одного і того ж варіанту схрещування показує, що жаростійкість у промислових конопель детермінована генотипом, а режим прогрівання пилку і насіння необхідно підбирати для кожного варіанту гібридизації окремо.

Посилання

1. Mishchenko S. V., Laiko I. M., Kyrychenko H. I. Breeding of industrial hemp with a high content of cannabigerol by the case of ‘Vik 2020’ cultivar. Plant Varieties Studying and Рrotection. 2021. Vol. 17, No 2. P. 105–112. doi: 10.21498/2518-1017.17.2.2021.236514
2. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Міщенко С. В., Пілярська О. О., Базиленко Є. О. Перспективні культури для біоенергетики України. Аграрні інновації. 2022. № 11. С. 5–15. doi: 10.32848/agrar.innov.2022.11.1
3. Laiko I. M., Kobyzeva L. N., Mishchenko S. V., Kyrychenko H. I. Intra-population variability of oil content and fatty acid composition in modern hemp cultivars. Plant Breeding and Seed Production. 2022. Vol. 121. P. 20–27. doi: 10.30835/2413-7510.2022.260990
4. Міщенко С. В. Кліматично орієнтована селекція промислових конопель. Сlimate-Smart Agriculture: Science and Practice. Riga: Baltija Publishing, 2023. Р. 455–488. doi: 10.30525/978-9934-26-389-7-22
5. Shokat S., Großkinsky D. K., Singh S., Liu F. The role of genetic diversity and pre-breeding traits to improve drought and heat tolerance of bread wheat at the reproductive stage. Food Energy Secur. 2023. Vol. 12. 478. doi: 10/1002/fes3.478
6. Ayenan M. A. T., Danquah A., Hanson P., Ampomah-Dwamena C., Sodedji F. A. K., Asante I. K., Danquah E. Y. Accelerating breeding for heat tolerance in tomato (Solanum lycopersicum L.): An integrated approach. Agronomy. 2019. Vol. 9, Iss. 11. 720. doi: 10.3390/agronomy9110720
7. Yan H., Sun M., Zhang Z., Jin Y., Lin C., Wu B., He M., Xu B., Wang J., … Huang L. Pangenomic analysis identifies structural variation associated with heat tolerance in pearl millet. Nat Genet. 2023. Vol. 55. P. 507–518. doi: 10.1038/s41588-023-01302-4
8. Hamza F. E. A., Idris A. E., Elagib T. Y., Eltayeb A. H., Adam A. H. M. Evaluation of selection indices for heat tolerance and their correlation with yield in some chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes of sudan. Journal of Agronomy Research. 2023. Vol. 5, Iss. 1. P. 1–15. doi: 10.14302/issn.2639-3166.jar-22-4403
9. Paul P. J., Samineni S., Sajja S. B. Rathore A., Das R. R., Chaturvedi S. K., Lavanya G. R., Varshney R. K., Gaur P. M. Capturing genetic variability and selection of traits for heat tolerance in a chickpea recombinant inbred line (RIL) population under field conditions. Euphytica. 2018. Vol. 214. 27. doi: 10.1007/s10681-018-2112-8
10. Тоцький І. В., Лях В. А. Гаметофітний добір на жаростійкість у соняшника культурного. Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки. 2014. № 2. С. 156–160.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО