Вологість насіння кукурудзи – технологічне значення та методи визначення

Ключові слова: Кукурудза, вологість насіння, методи визначення, правила відбору і зберігання зразків вологих качанів

Анотація

Мета. Дослідити і встановити методи визначення вологості насіння гібридів кукурудзи з урахуванням їх фізико-механічних і гігроскопічних властивостей, удосконалити чинний метод, запроваджений правилами ДСТУ. Методи. Польовий, статистичний (статистична обробка результатів досліджень), порівняльно-розрахунковий. Результати. Досліджували особливості визначення вологості насіння з качанів кукурудзи у вологому стані. Кожен качан розламується надвоє, з місця розлому вилущується потрібна кількість насінин. За такої методики насінина не ушкоджується, зберігається цілою, на відміну від вилущування насінин по довжині качана, як зазвичай рекомендується і призводить до неповного вилущування, а отже неточності в аналізуванні вологості. Нова методика відбирання насіння відповідає особливостям їх підсихання в межах качана кукурудзи. В наших дослідах вологість із середньої частини качана відрізнялася від типової в межах 0,6–1,2 %, що є цілком задовільним для такого аналізування. Встановлено значну різноякісність насіння за показником його вологості у межах одного качана та в процесі достигання. По мірі достигання співвідношення істотно змінювалось, у фазі повної стиглості насіння з верхівки качана було найбільш сухим, його вологість була нижчою, на 4.8–12,4 % порівняно із середньою і нижньою частинами. При цьому слід додати, що відбір наважки насіння із середньої частини качана є порівняно легким за всіма фазами стиглості, навіть у разі підвищеної збиральної вологості. Визначення вологості насіння кукурудзи з качанів слід проводити безпосередньо у день їх відбору, це підвищує точність і об’єктивність аналізування. У разі перенесення строків аналізування вологі качани необхідно зберігати в умовах охолодження та запакованими у вологонепроникний матеріал. В такому разі качани слід охолодити відкритими, а вже після охолодження пакувати. У протилежному випадку, за нашими спостереженнями, у пакуванні виникає конденсат вологи, який впливає на результат аналізування вологості насіння. Визначення вологості насіння кукурудзи здійснювали за двома термостатними методами, які мають різну методику аналізування. Проведено порівняння обох методів визначення вологості на прикладі насіння гібридів кукурудзи, які мали різну консистенцію ендосперму-зубоподібну і кременисту-зубоподібну. Виявлено, що методи призводять до різних результатів за вологістю. Різниця між обома методами становила в межах 0,9–1,1 %, що є досить відчутним і підтверджується математичною обробкою результатів на достовірність. Отже, за чинним методом ДСТУ 4138 і експозиції сушіння 40 хвилин видалення вологи з насінин може бути неповним і призводити до неточності аналізу. Тобто, чинний метод потребує коректування в частині збільшення експозиції до 60 хвилин. Досліджено вплив тривалості розмелу наважки (упродовж 30 і 60 с) в процесі аналізування вологості насіння залежно від ботанічного типу. За зубоподібної насінини скорочення експозиції в 2 рази відчутно і доказово не впливало на результат аналізу, за кремнисто-зубоподібної скорочення призводило до неповного видалення вологи, тобто до неточного результату. Проведено порівняльне аналізування двох, методів: термостатним, із залученням сушильної шафи Binder; експресним, за допомогою вологоміра WILE 50. Методики методів унормовано державним стандартом ДСТУ 4138 і інструкцією виробника приладу [10]. У кожній фазі стиглості здійснювали три відбори качанів, насіння з них виділяли за єдиною методикою. При експрес-аналізуванні виявилось близьким до арбітражного в діапазоні вологості 34,0–20,2 %. За іншими датами відборів складається інша залежність, зокрема, як для насіння з підвищеною вологістю так і в сухому стані. Висновки. Досліджено і розроблено порядок відбору насіння з качанів кукурудзи, зокрема, з його середньої частини, у якій складається типова вологість, визначено умови зберігання качанів для аналізу. Запропоновані корективи до чинного термостатного методу аналізування вологості насіння кукурудзи стосовно розмелу наважок і збільшення експозиції сушіння до 60 хвилин. Проведено порівняння термостатного методу визначення вологості насіння кукурудзи з експресним на вологомірі WILE 50, практично, однакові результати між ними складаються за збиральної вологості 34–20 %.

Посилання

1. Кирпа М. Я., Черних С. А. Напрямки розвитку технологій первинної обробки та зберігання зернової продукції. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь, 2006. Випуск 44. 42 с.
2. Данильчук П. В. Довідник по зберіганню зерна Україна. Київ: Урожай, 1988. С. 4–86.
3. Макрушин М. М. Насінництво. Сімферополь: ВД АРІАЛ, 2012. 422 с.
4. Seed Ecology: Proceedings of the Nineteenth Easter School in Agricultural Science. W. Heydecker (ed). University Park The Pennsylvania State University, 1973. 578 р.
5. Стюрко М. О. Особливості формування схожості насіння кукурудзи. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. Дніпропетровськ, 2012. № 3. С. 117–120.
6. Кирпа М. Я., Стюрко М. О. Термостійкість та схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від режимів їх сушіння. Селекція і насінництво. Харків, 2014. Вип. 106. С. 127–133.
7. Кирпа М. Я., Філіпкова Н. С. Способи післязбиральної обробки гібридів кукурудзи та їх вплив на якість насіння при тривалому зберіганні. Зернові культури. Дніпро, 2022. Том 6. № 1. С. 57–63.
8. ДСТУ 2240. Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості (технічні умови). [Чинний від 1993-01-01]. Київ: Держстандарт України, 1994. 75 с.
9. Кобець А. С. Машини і обладнання для зберігання та комплексної обробки зерна Україна. Дніпропетровськ: ДДАЕУ. 2014. 614 с.
10. Лабораторне обладнання для підприємств зернової промисловості. URL: http://www.VentaLab.com.ua
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО