Технологія вирощування соняшника Clearfield® – світова історія та вітчизняний досвід

Ключові слова: соняшник, технологія Clearfield® та Clearfield Plus®, світовий та вітчизняний досвід використання, недоліки і переваги, технологічні вимоги та регламенти, ефективність

Анотація

У статті узагальнений сучасний світовий та вітчизняний досвід вирощування соняшника за технологією Clearfield®, проаналізоване виникнення та становлення даної технології в історичній ретроспективі, окреслені переваги і недоліки в порівнянні із класичною інтенсивною технологією вирощування культури. Окрему увагу приділено технологічним аспектам та виробничим критеріям ефективного застосування гербіцидів групи Euro- Lightning та Euro-Lightning Plus крізь призму ресурсозбереження та безпеки для довкілля. Зроблений висновок, що найбільш серйозним стримуючим біотичним фактором отримання сталих врожаїв насіння соняшника за всіма агрозонами України є бур’яни, а для отримання високого та якісного врожаю культури необхідно, аби поле 3-4 декади після сівби (до початку інтенсивного формування надземної біомаси соняшника) було чистим від бур’янів. Ефективність гербіцидних обробок за класичної технології вирощування напряму залежить від погодних умов, і позитивний ефект від їх застосування гарантований лише в тому випадку, якщо в ґрунті міститься достатня кількість вологи. Крім того, сучасні ґрунтові та страхові гербіцидів малоефективні для знищення окремих багаторічних та паразитних ботанічних видів. В Україні технологія Clearfield® зареєстрована в 2008 році і у виробничих умовах реалізується за рахунок комбінування двох основних складових: гербіцид Euro-Lightning, що випускається компанією BASF, та високоврожайні гібриди соняшнику, отримані методом традиційної селекції і стійкі до цього препарату. Оптимальний час внесення препарату – фаза четвертих справжніх листків на рослині соняшнику, а обов’язковою умовою є відповідність гібриду підходящих для системи Clearfield®, що повинен гарантувати постачальник насіннєвого матеріалу. Якщо ж говорити про застосування гербіциду щодо стадії бур’янів, то тут оптимальним часом буде активний ріст в початковій фазі їх розвитку. Ця фаза, в основному, відповідає фазі розвитку соняшнику 4-6 справжніх листків.

Посилання

1. Агротехнологічні аспекти механічного захисту рослин від бур’янів за біологізації технології вирощування соняшника / О.Г. Жуйков та ін. Аграрні інновації. 2021. Вип. 5. С. 35–40.
2. Андрійченко Л. Соняшник під сонцем: вирощування на півдні України в короткоротаційних сівозмінах. Farmer. 2016. № 5. С. 58–60.
3. Базалій В.В., Добровольський А.В. Наукові можливості підвищення ефективності виробництва продукції соняшника. Таврійський науковий вісник. 2015. № 93. С. 3–6.
4. Базалій В.В., Домарацький Є.О., Добровольський А.В. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшника. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. № 4(92). С. 77–84.
5. Біологічна активність ґрунту короткоротаційної сівозміни за максимального насичення соняшником / О.І. Цилюрик та ін. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2021. № 30. С. 105–117.
6. Виробнича система Clearfield® на соняшнику від BASF. URL: https://www.agro.basf.ua/uk/Products/clearfield_plus/ (дата звернення: 05.04.2024).
7. Грицев Д.А. Особливості формування урожаю соняшника при вирощуванні за різних систем контролю забур’яненості. Аграрний вісник Причорномор’я. 2015. Вип. 76. С. 31–40.
8. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / М. В. Зубець та ін. Київ: Аграрна наука, 2010. 986 с.
9. Система інноваційних методів контролювання забур’яненості в степовому землеробстві / Винокуров І.Н. та ін. Одеса: Купрієнко С.В., 2015. 114 с.
10. Сучасні системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур / За ред. В. Ф. Камінського. Київ : ВП «Едельвейс», 2012. 196 с.
11. Технологія вирощування гібридів соняшника під Євро-Лайтнінг. URL: https://lnzweb.com/blog/tehnologiya-viroschuvannya-sonyashniku-clearfield (дата звернення: 05.04.2024).
12. Шевченко М.С., Шевченко С.М. Соняшник: економічний стрибок чи екологічний баланс. Практичний посібник аграрія «Agroexpert». 2019. № 3 (68). С. 22–27.
13. Clearfield – проста опція для боротьби з бур’янами URL: https://nuseed.com/ua/clearfield-проста-о-пція-для-боротьби-з-бурянам/ (дата звернення: 05.04.2024).
14. Clearfield (Клеарфилд) технологія вирощування соняшника на 2024 рік. URL: https://agroexp.com.ua/uk/clearfield-tehnologiya-vyiraschivaniyapodsolnechnika (дата звернення: 05.04.2024).
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО