Вплив норми висіву та сорту за різних способів сівби на рівень біологічної урожайності товарного насіння коноплі технічної

Ключові слова: норма висіву, сорт, ширина міжрядь, варіант, біологічна урожайність

Анотація

Мета досліджень – встановити залежність біологічної урожайності товарного насіння конопель технічних від сорту та норм висіву за звичайного рядкового та широкорядного способів сівби. Методи. Дослідження виконані впродовж 2018–2020 рр. в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» в умовах Західного Лісостепу України. Під час проведення досліджень використано такі наукові методи, як польовий, лабораторний, аналіз, конкретизація, узагальнення. В експеримент включені технологічний фактор А – норми висіву насіння за ширини міжрядь у посівах 15 см – 1,2; 1,8; 2,4; 3,0; 3,6 млн. шт./га та 45 см – 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8 млн. шт./га та біологічний фактор В – сорти коноплі ЮСО-31, Гляна та Глесія. Розміщення ділянок коноплі технічної – систематизоване ярусне. Кількість повторень – чотириразова. Облік урожаю товарного насіння сортів коноплі технічної проводили методом обмолоту пробних снопів. Результати. Доведено, що норма висіву, як фактор технологічного характеру в управлінні інтегральним показником урожайності товарного насіння конопель належить до ефективних чинників за впливом на рівень біологічної урожайності. Встановлено також значущість біологічного фактора, тобто залежність урожайності від сорту. Висновки. Встановлено, що за умови звичайного рядкового способу сівби істотно найвище інтегральне значення біологічної урожайності товарного насіння отримано при нормі висіву 1,8 млн. шт./га. Показники конопель технічних становлять для сорту Глесія у 2018 р. – 1605 кг/га, у 2019 р. – 1476 кг/га, у 2020 р. – 1644 кг/га; для сорту Гляна у 2018 р. – 1472 кг/га, у 2019 р. – 1305 кг/га, у 2020 р. – 1466 кг/га; для сорту ЮСО-31 у 2018 р. – 1072 кг/га, у 2019 р. – 1048 кг/га, у 2020 р. – 1116 кг/га. За умови широкорядного способу сівби достовірно найвищий біологічний рівень урожайності товарного насіння коноплі технічної отримано при нормі висіву 0,6 млн. шт./га для сорту Глесія у 2018 р. – 1739 кг/га, у 2019 р. – 1755 кг/га, у 2020 р. – 1819 кг/га; для сорту Гляна у 2018 р. – 1556 кг/га, у 2019 р. – 1454 кг/га, у 2020 р. – 1641 кг/га; для сорту ЮСО-31 у 2018 р. – 1282 кг/га, у 2019 р. – 1208 кг/га, у 2020 р. – 1379 кг/га.

Посилання

1. Голобородько П.А., Вировець В.Г. Коноплі підкорюють світ. Пропозиція. 1999. № 5. С. 26–27.
2. Кабанець В.М. Галузі льонарства та коноплярства України: стан та перспективи. Зб. наук. праць Інституту луб’яних культур УААН. Суми: ВАТ «СОД», 2009. Вип. 5. С. 3–7.
3. Базиль С.М. Наукові досягнення співробітників ВНДІЛК у галузі коноплярства (1944-1991 рр.). Луб’яні та технічні культури. 2019. № 7(12). С. 103-116.
4. Мигаль М.Д. Біологія формування насіннєвої продуктивності конопель: монографія. Суми: видавничий будинок «Еллада», 2015. 233 с.
5. Кабанець В.М. Сучасний стан та напрямки використання промислових конопель. Гончарівські читання: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2013. Суми: Сумський НАУ, 2013. С. 124–126.
6. Crini G., Lichtfouse E., Chanet G., Morin-Crini N. Traditional and New Applications of Hemp. Sustainable Agriculture Reviews. Vol. 42. Springer, Cham. Рр. 37-87. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41384-2_2.
7. Callaway J.C. Hemp seed as a nutritional resource: An overview. Euphytica, 2004. 140, 65–72. URL: https://doi.org/10.1007/s10681-004-4811-6.
8. Oomah B.D., Busson M., Godfrey D.V., Drover J.C.G. Characteristics of hemp (Cannabis sativa L.) seed oil. Food Chem. 2002, 76(1). 33–43. DOI: 10.1016/S0308.8146(01)00245.
9. Kolodziejczyk P., Ozimek L., Kozlowska J. The application of flax and hemp seeds in food, animal feed and cosmetics production. In: Kozlowski RM (ed) Handbook of natural fibres, 2012, Vol 2. Elsevier, Р. 329–366. URL: https://doi.org/10.1016/B978-1-84569-698-6.50011-5.
10. Кабанець В.М. Формування параметрів посівів рослин конопель сорту Гляна залежно від технологічних заходів. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017. № 2. С. 36–40.
11. Кабанець В.М. Мінливість біометричних показників рослин конопель сорту Гляна за умов вирощування. Таврійський науковий вісник. 2018. № 99. С. 52–60.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО