ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ ЛАВАНДИНУ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗРОШЕННЯ ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ

Ключові слова: ефіроолійні рослини, бур’яни, краплинний полив, спринклерний полив, вегетація.

Анотація

Мета. Перспективною багаторічною ефіроолійною культурою для умов півдня України є лавандин (Lavandula hybrida Rev.) – міжвидовий гібрид лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) та лаванди широколистої (Lavandula latifolia Medic.), створений шляхом штучного схрещування. Вагомим чинником, що здатний обмежувати продуктивність цієї рослини, є забур’яненість насаджень, особливо у перший-третій роки використання. Бур’яни є конкурентами культури за вологу, світло й поживні речовини, резерваторами збудників хвороб, додатковою харчовою базою для шкідників, що впливає на врожайність квіткової сировини, строки експлуатації насаджень лавандину, а отже й рентабельність його вирощування. Першочерговим етапом у прийнятті рішень щодо контролю небажаної рослинності є проведення систематичного моніторингу видового складу бур’янів. Мета представленого дослідження полягала у визначенні впливу способів зрошення та систем удобрення на забур’яненість насаджень Lavandula hybrida Rev. в умовах півдня України. Методи. Дослід проводили впродовж 2021–2023 рр. на темно-каштанових слабосолонцюватих середньо- суглингкових ґрунтах ПП «Криниця», що розташоване у с. Інгулець Херсонського району Херсонської області. Схема досліду включала краплинний поверхневий, краплинний підґрунтовий, спринклерний способи зрошення та дві мінеральні й органічну системи удобрення. Результати. Видовий склад бур’янів у період весняного відростання рослин лавандину першого року використання в середньому за 2021–2023 рр. дослідження був представлений малорічними та багаторічними типами сегетальної рослинності, серед яких переважаючими були ярі пізні (33%), зимуючі (22%) та коренепаросткові (22%). Дольова участь кореневищних бур’янів у насадженнях лавандину становила 11%, ярих ранніх та озимих – по 6% відповідно. Висновки. Початкова забур’яненість насаджень лавандину першого-третього років використання у період весняного відростання рослин була високою та суттєво залежала від способів зрошення й систем удобрення насаджень. Зрошення призводило до збільшення кількості бур’янів, особливо за використання спринклерного способу поливу. Максимальна забур’яненість за роками дослідження визначена у варіанті застосування органічної системи удобрення, яка передбачала внесення гною перед закладанням насаджень. Кількість бур’янів за цієї системи коливалася в межах 318,3–432,5 шт./м2 у перший та 110,9–188,2 шт./м2 у третій рік використання залежно від способів зрошення.

Посилання

1. Свиденко Л.В., Єжов В.М. Перспективи вирощування деяких ефіроолійних культур у Степу Південному. Вісник аграрної науки. 2015. № 6. С. 20–24.
2. Dudchenko V., Svydenko L., Markovska O., Sydiakina O. Morphobiological and biochemical characteristics of Monarda L. varieties under conditions of the southern Steppe of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. 2020. № 21 (8). P. 99–107. doi:10.12911/22998993/127093.
3. Chaban V., Ushkarenko V., Markovska O., Dudchenko V. Ecological and agrotechnical aspects of cultivation of salvia sclareal. under conditions of drip irrigation in the south of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. 2021. № 22 (11). Р. 114–119. doi: 10.12911/22998993/143266.
4. Kachanova, T., Manushkina, T., Kovalenko O. Featuresof growth and development of Lavandula angustifolia when grown under drip irrigation conditions in the Southern Steppe zone of Ukraine. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26. №. 3. Р. 81–91. doi:10.48077/ scihor3.2023.81.
5. Марковська О.Є., Свиденко Л.В., Стеценко І.І. Порівняльна оцінка морфометричних показників і господарсько цінних ознак Lavandula angustifolia Mill. та Lavandula hybrida Rev. Scientific Horizons. 2020. Вип. 87. № 2. С. 24–31. doi:10.33249/2663-2144-2020-87-02-24-31.
6. Інтродукція та селекція Lavandula hybrida Reverenon в умовах Херсонської області/Л.В. Свиденко та ін. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (с. Березоточа, 25 березня 2020 р.). Лубни, 2020. С. 155–159.
7. Коваленко О.А., Андрійченко Л.В. Ефективність екологічно безпечних прийомів вирощування Lavandula angustifolia на Півдні України. Зрошуване землеробство. 2021. Вип. 75. С. 174–178. doi:10.32848/0135-2369.2021.75.8.
8. Сторчоус І. Стратегія і тактика контролю забур’яненості. Агрономія сьогодні. 2011. URL: http://agrobusiness. com.ua/ahrarni-kultury/item/164-stratehiia-itaktyka- kontroliu-zaburianenosti.html (дата звернення: 05.06.2023).
9. Лозінська Т.П. Впровадження інноваційних прийомів у технології вирощування Lavandula angustifolia в умовах лісостепу України. Sciences of Europe. № 97. 2022. С. 3–5.
10. Манушкіна T.M. Ріст, розвиток та формування продуктивності лаванди вузьколистої в умовах Південного Степу України. Наукові горизонти. 2019. Вип. 7. №. 80. Р. 48–54. doi:10.33249/2663-2144-2019-80-7-48-54.
11. Dementieva O.I., Boiko T.O. Growing and reproduction of lavandula hybrida Rev. under the conditions of closed soil in the south of Ukraine. Таврійський науковий вісник. 2021. № 121. С. 259–264. doi. org/10.32851/2226-0099.2021.121.34.
12. Стеценко І.І., Марковська О.Є. Медоносні властивості рослин роду Lavandula L. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки в Україні, м. Херсон, 19 травня 2022 р. Херсон, 2022. С. 42–45.
13. Campiglia E., Mancinelli R., Cavalieri A., Caporali F. Use of essential oils of cinnamon, lavender and peppermint for weed control. Italian journal of agronomy. 2007. Vol. 2. № 2. Р. 171–175. doi:10.4081/ija.2007.171.
14. Стратегія і тактика захисту рослин. Т. 1 Стратегія : монографія/за ред. В.П. Федоренка. Kиїв : Альфа- стевія, 2012. С. 215–228.
15. Ушкаренко В. О., Чабан В. О., Аверчев О. В., Лавренко С. О. Вплив обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність шавлії мускатної різних років вегетації в умовах краплинного зрошення півдня України. Таврійський науковий вісник. 2020. № 114. С. 140–147. doi: 10.32851/2226-0099.2020.114.16.
16. Lengyel A. Weed studies on Hungarian lavender plantations. Journal of Plant Diseases and Protection. 2006. № 20 (4). Р. 339–346.
17. Ушкаренко В.О., Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Коковіхін С.В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство) : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 445 c.
Опубліковано
2023-08-30
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО