ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ МІКРОДОБРИВ ДЛЯ ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ СОЇ

Ключові слова: соя, сорт, рідке добриво, польова схожість, індивідуальна продуктивність, урожайність.

Анотація

Метою проведення наших досліджень було вивчення впливу допосівної обробки насіння комплексними мікродобривами на ріст і розвиток рослин сої, формування показників індивідуальної продуктивності та урожайності насіння в умовах Лісостепу Західного. Методи. Дослідження проводилися впродовж 2021–2022 рр. на чорноземі опідзоленому, середньо суглинковому Західного Лісостепу України. Дослід двохфакторний, фактор А – сорти сої, Фактор В – допосівна обробка насіння. Повторність досліду – триразова. Розміщення ділянок – систематичне. При проведенні досліджень використовувалися наступні методи досліджень: польовий (візуальні та фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин сої); статистичний (статистична обробка результатів досліджень). Результати. За результатами досліджень встановлено, що допосівна обробка насіння комплексними мікродобривами позитивно впливала на польову схожість, тим самим зумовлюючи збільшення густоти стояння рослин сої у сорту Сіверка – на 3,5–5,9%, у сорту Титан – на 3,5–5,8% порівняно до контролю. Разом з тим, обробка насіння перед сівбою комплексними мікродобривами зумовлювала покращення показників індивідуальної продуктивності рослин сої. Зокрема, у сорту Сіверка кількість бобів на 1 рослині зростала, порівняно до контролю, на 14,1–25,5%, кількість насінин з 1 рослини – на 21,0–31,5%, маса насіння з 1 рослини – на 19,4–29,2% та маса 1000 насінин – на 3,2–7,7%. У сорту Титан кількість бобів і насінин збільшувалася, відповідно, на 9,0–20,0% та 10,7–20,6%, а маса насіння та 1000 насінин – на 10,9–26,6% та 1,9–7,7%. Як наслідок – усі варіанти допосівної обробки насіння, що досліджувалися, забезпечили істотне (у сорту Сіверка на 0,15–0,21 т/га або 5,6–7,8%, у сорту Титан – на 0,18–0,23 т/га або 6,3–8,0%) зростання урожайності насіння порівняно до контролю. Висновки. Найбільше зростання показників індивідуальної продуктивності та урожайності отримали за допосівної обробки насіння сої концентрованим добривом Хімік насіння, де, порівняно до контролю, у сорту Сіверка кількість бобів на 1 рослині зростала 25,5%, кількість насінин з 1 рослини – на 31,5%, маса насіння з 1 рослини – на 29,2% та маса 1000 насінин – на 7,7%. У сорту Титан кількість бобів і насінин збільшувалася, відповідно, на 20,0% та 20,6%, а маса насіння та 1000 насінин – на 26,6% та 7,7%. Зростання урожайності насіння склало у сорту сої Сіверка 7,8% та у сорту Титан 8,0%.

Посилання

1. Бабич А.О., Колісник С.І., Кобак С.Я., Панасюк О.Я., Венедіктов О.М., Балан М.О. Теоретичне обґрунтування та шляхи оптимізації сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. 2011. Випуск 69. С. 113–121.
2. Білявська Л.Г., Білявський Ю.В., Діянова А.О., Мирний М.В. Сорти сої для Степу та Лісостепу України. Вісник ПДАА. 2021. № 1. С. 135–140. doi: 10.31210/visnyk2021.01.16
3. Бикін А.В., Генгало Н.О. Ефективність застосування добрив і гумату калію за вирощування сої на чорноземі типовому мало гумусному. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія». 2011. Вип. 162, ч. 2. С. 137–144.
4. Душко П.М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом. Агроекологічний журнал. 2017. № 2. С. 205–210. http://doi.org/10.333730/2077-4893.2.2017.220307
5. Каленська С. М., Новицька Н. В. Ефективність нанопрепаратів у технології вирощування сої. Рослинництво та ґрунтознавство. 2020. Том 11 № 3. С. 7–21. DOI: https://dx.doi.org/10.31548/ agr2020.03.07
6. Кавецький С.В. Особливості живлення та удобрення сої. Посібник українського хлібороба. 2013. Т. 2. С. 92–94.
7. Кобак С., Колісник С., Сереветник О., Чорна В. Мінеральне живлення сої. The Ukrainian Farmer. 2017. № 4. С. 112–116.
8. Мазур О. В. Адаптивна цінність сортів сої за різних умов вирощування. Сільське господарство та лісівництво. 2022. № 27. С. 74–92. DOI: 10.37128/2707-5826-2022-4-7
9. Міленко О. Г., Соломон Ю. В. Ефективність застосування мікродобрив для обробки посівного матеріалу сої. Таврійський науковий вісник. 2022. Вип. № 126. С. 85–91. https://doi. org/10.32851/2226-0099.2022.126.12
10. Новохацький М., Бондаренко О., Майданович Н. Ефективність застосування нанодисперсного порошку оксиду заліза у вирощуванні ячменю ярого та сої. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Вип. 28 (42). С. 192–202. http://dx.doi.org/10.31473/2305-5987-2021-1-28(42)-16
11. Панасюк Р. Вирощування нових скоростиглих сортів сої української селекції в умовах Західного Лісостепу. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агрономія». 2020. № 24. С. 89–92. https://doi.org/10.31734/agronomy2020.01.089
12. Рожков А.О., Пузік В.К., Каленська С.М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник. Книга 1 – Теоретичні аспекти дослідної справи. Харків: «Майдан», 2016. 314 с.
13. Рожков А.О., Пузік В.К., Каленська С.М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник. Книга 2 – Статистична обробка результатів досліджень. Харків: «Майдан», 2016. 340 с.
14. Чумак А. Бор у вирощуванні сої. Пропозиція. 2017. № 6. С. 88–89.
15. Чумак А., Довгаюк-Семенюк М. Молібден та соя: можливості й проблеми. Пропозиція. 2017. № 2. С. 98–102.
16. Шовкова О.В., Коротич Є.В. Ефективність мікродобрив для передпосівної обробки насіння сої. Вісник ПДАА. 2021. № 4. С. 98–102. doi: 10.31210/ visnyk2021.04.12
Опубліковано
2023-07-05
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО