ПОЄДНАННЯ ПОКАЗНИКІВ КОРМОВОЇ ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ – ОДИН ІЗ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ СОРТІВ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ (ЛЮЦЕРНИ ТА КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ)

Ключові слова: суха маса з одиниці площі, залистяність, кормова та насіннєва продуктивність, урожай сухої маси листя, гібридні популяції люцерни, конюшина лучна.

Анотація

У процесі досліджень встановлювали характер успадкування основних господарських показників у гібридних популяцій люцерни та конюшини лучної, оцінювали новостворений селекційний матеріал люцерни та конюшини лучної за кормовою та насіннєвою продуктивністю. Отримано 10 гібридних популяцій , які були досліджені у конкурсному випробуванні. В результаті оцінки виділили високопродуктивні за кормовими та насіннєвими показниками селекційні номери багаторічних бобових трав. Мета: встановити характер успадкування основних господарських параметрів у гібридних популяцій люцерни, комплексно оцінити новий селекційний матеріал люцерни та конюшини лучної за кормовими та насіннєвими показниками. Методи: протягом вегетаційного періоду створені віддалені гібриди люцерни та конюшини лучної, селекційні номери оцінювались за комплексом цінних господарських ознак у конкурсних випробуваннях – ознак, які впливають на цінність кормової маси та насіннєвої продуктивності рослин, висотою рослин, кущистістю, масою насіння, строками та інтенсивністю цвітіння і плодоутворення. Результати. За сумою сухої маси з двох укосів за сумою сухої маси з одиниці площі двох укосів виділили номер люцерни: 01(20). Перевищення склало 11,25% відносно середньозваженого стандарту по досліду. За сумою двох укосів урожай сухої маси листя з одиниці площі кращими визначено номери люцерни: 01(20), 03(20), 06(20). Перевищення відповідно склало від 6,68% до 22,11% від середньозваженого стандарту. За насіннєвою продуктивністю кращими були номери люцерни: 03 (20) та 05 (20). Діапазон перевищень склав відповідно від 24,30% до 43,27% відносно середньозваженого стандарту по досліду. За показником суми сухої маси з двох укосів виділили номери конюшини лучної 02(19), 3(14), 6(19), 8(17), які перевищували середньозважений стандарт від 4,08% до 10,40%, відповідно. За сумою двох укосів урожаю сухої маси листя з одиниці площі кращими були номери конюшини: 06(19), 08(17). Перевищення відповідно склало 12,06% та 14,37% від середньозваженого стандарту. За насіннєвою продуктивністю кращими серед виявлених були номери конюшини лучної: 05 (19) та 10 (16). Діапазон перевищень склав відповідно від 18,62% до 24,81% відносно середньозваженого стандарту по досліду. Серед отриманих номерів кращими визначено ті, як поєднують високі показники кормової та насіннєвої продуктивності. Вони будуть використані у подальшому селекційному процесі для створення високопродуктивних сортів люцерни та конюшини лучної. Висновки. У процесі досліджень було встановлено характер успадкування основних господарських показників у гібридних популяцій люцерни та оцінено новостворений селекційний матеріал люцерни та конюшини лучної за кормовими та насіннєвими показниками. Отримано 10 гібридних популяцій , які були досліджені у конкурсному випробуванні. В результаті оцінки виділили високопродуктивні за кормовими та насіннєвими показниками селекційні номери багаторічних бобових трав.

Посилання

1. Антонець О. А. Історія і сучасність вирощування люцерни Матеріали ІІІ науково-практичної інтернет–конференції «Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки продукції рослинництва» / редкол. : М. Я. Шевніков (відп. ред.) та ін. Полтавська державна аграрна академія, 2015. 196 с. С. 12–18.
2. Байструк-Глодан Л. З., Хом’як М. М., Жапалеу Г. З. Генетичні ресурси рослин. Львів, 2021. № 28. С. 78–81.
3. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Форма боба, її генетика і зв’язок з умовами поширення і продуктивністю виду люцерна. Вісник аграрної науки, 2009. № 4. С. 40–43.
4. Корягін О. М., Повидало М. В.. Остапець Т. А, Буслаєва Н. Г. Селекція Medicago sativa L. на продуктивне самозапилення та її генетичні аспекти «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 червня 2019 р.) / редкол. : О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань, 2019. С. 91–93.
5. Лихвацький В Л. Селекція конюшини та люцерни на Носівській селекційно-дослідній станції. 90 років Носівській селекційно-дослідній станції. Чернігів, 2001. С. 43–52.
6. Харченко Ю. В., Кочерга В. Я., Холод С. М. Продуктивність зразків конюшини лучної в умовах Устимівської дослідної станції рослинництва. Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 76. С. 54–58.
Опубліковано
2023-04-28
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО