СИНЕРГІЗМ СУМІШІ ФОСФІНУ ТА ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ПРИ ФУМІГАЦІЇ ПРОТИ ХЛІБНИХ ШКІДНИКІВ ЗАПАСІВ

Ключові слова: альтернатива бромистому метилу, комірні кліщі, комахи-шкідники.

Анотація

Робота присвячена пошуку альтернатив бромистому метилу – універсального фуміганта, який був обмежений у застосуванні на вимогу Монреальського протоколу. В статті наведені результати токсичної дії сумішей газів фосфіну з вуглекислим газом проти комірних кліщів та комах-шкідників. Мета: встановити синергізм суміші фосфіну та вуглекислого газу у різних їх концентраціях способом фумігації проти хлібних шкідників запасів (Coleoptera: роду Sitophilus; Lepidoptera: роду Ephestiа; комірних кліщів роду Acarus і Tyrophagus). Методи. Об’єкти досліджень. Комахи-шкідники родів Sitophilus та Ephestiа; комірні кліщі роду Acarus і Tyrophagus. Матеріал досліджень – препаративна форма фосфіну «Магтоксин» (таблетовидна форма) виробництва Detia Degesch GmbH, вуглекислий газ у балонах. Методи: аналітичний огляд по тематиці досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, чинній нормативно-правовій базі у галузі знезараження; аналіз біологічних особливостей комах-шкідників та комірних кліщів; експериментальний – варіювання різних концентрацій фосфіну для встановлення синергізму фуміганта із вуглекислим газом у лабораторних умовах за відповідного обладнання; математико-статистичний – за допомогою комп’ютерних математичних функцій, вбудованих у програму Microsoft Excel 2003. Результати. Оптимальними концентраціями фосфіну проти комах–шкідників, при якій, водночас, відмічався як і його синергізм з вуглекислим газом, так і висока ефективність, є концентрації в межах 0,84–0,91 г/м3, за яких загибель личинок Ephestia kuehniella становила на рівні – 93,4±4,03%, а синергізм – 8,9%. При застосуванні сумішей газів з концентрацією фосфіну в межах 1,20–1,21 г/м3 проти кліщів роду Acarus і Tyrophagus, спостерігали їх значну загибель на рівні 95,4±3,35%. Проте, і в еталоні за аналогічних концентрацій загибель кліщів була також висока – 94,7%. Отже синергізм газів відмічали лише на рівні 0,7%. Висновки. На відміну від комірних кліщів, при застосуванні фосфіну з вуглекислим газом проти комах-шкідників водночас, відмічались як і синергізм газів так і їх ефективність. Отримані результати свідчать про необхідність проведення подальших досліджень, зокрема дослідження впливу тривалості експозиції фумігації та температури, які можуть в значній мірі вплинути на показник синергізму газів.

Посилання

1. Resistance to phosphine in Sitophilus oryzae in Australia: A national analysis of trends and frequencies over time and geographical spread / Holloway J. C., Falk M. G., Emery R. N., Collins P. J. Nayak M. K. Journal of Stored Products Research. October 2016. Vol. 69. P. 129–137. doi.org/10.1016/j.jspr.2016.07.004
2. Training manual / Boye J., Ignatowicz S., Lange H., Muck O., Mueller D., Navarro S., Sotiroudas V. Munich: Dow AgroScience, 2006. 99 р.
3. Сучасні проблеми знезараження підкарантинної продукції в Україні / Клечковський Ю. Е., Черней Л. Б., Ящук В. У., Нямцу Є. Ф. Вісник аграрної науки. 2016. № 2. С. 11–14. doi.org/10.31073/agrovisnyk201602-03
4. Клечковський Ю. Е., Нямцу Є. Ф. Контроль чисельності картопляної молі за використання меброкарбонових сумішей. Вісник аграрної науки. 2020. Том 98. № 1. С. 32–38. DOI: https://doi.org/10.31073/ agrovisnyk202001-05
5. Rajendran, Somiahnadar. Insect Pest Management in Stored Products Outlooks on Pest Management. 2020. Vol. 31. N. 1. P. 24–35. DOI: https://doi.org/ 10.1564/v31_feb_05
6. Combinatory effect of ethyl formate and phosphine fumigation on Pseudococcus longispinus and P. orchidicola (Hemiptera: Pseudococcidae) mortality and phytotoxicity to 13 foliage nursery plants / Sung Woo Cho, Hyun Kyung Kim, Bong-Su Kim, Jeong-Oh Yang, Gil-Hah Kim. Journal of Asia-Pacific Entomology. 2020. Vol. 23. Issue 1. P. 152–158. doi.org/10.1016/j. aspen.2019.11.005
7. Романко В. О. Перспективи застосування сумішей газів у фумігації зернобобової продукції проти карантинних видів роду Callosobruchus. 15 міжнародна наукова конференція «Ужгородські ентомологічні читання – 2015» (тези доповідей). м. Ужгород, 25–27 вересня 2015 р. Ужгород : Видавництво Уж-НУ. С. 66. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/ bitstream/lib/4194/1/UER_2015-proceedings.pdf
8. Мамонтов В. А., Романко В. О. Патент. 48293 UA, МПК C01B25/06 (2006.01), G01N7/00 (2006.01) Пристрій для вимірювання високих концентрацій фосфіну; заявник Закарпатський територіальний центр карантину рослин Інституту захисту рослин Української аграрної академії наук. № u 200910100; заявл. 5.10.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5, 2010 р. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/ jspui/handle/lib/34646?locale=ru
9. Гиляров М. С. Определитель обитающих в почве клещей Sarcoptiformes. М.: Наука. 1975. С. 416–476.
10. Романко В. О., Мамонтов В. А., Секун М. П. Застосування сумішей газів у фумігації свіжих фруктів. Ентомологічна наукова конференція присвячена 60-й річниці створення Українського ентомологічного товариства «Сучасні проблеми ентомології» (тези доповідей). м. Умань, 12–15 жовтня 2010 р. С. 146–147.
11. Закладной Г. А. Может ли фосфин одолеть хлебных клещей. Защита и карантин растений. 2003. № 9. С. 46–47.
12. Phosphine fumigation of dried fruits and nuts to control various stored product insects 2012. Bulletin OEPP/ Bulletin. 42 (3). P. 504–506.
13. Phosphine fumigation of stored products to control Trogoderma granarium. 2012. Bulletin OEPP/Bulletin. 42 (3). P. 501–503.
Опубліковано
2023-04-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО