Продуктивність пшениці озимої залежно від сортових особливостей та умов зволоження

Ключові слова: пшениця озима, сорт, зрошення, продуктивність.

Анотація

Мета. Дослідити вплив сортового складу та умов зволоження на продуктивність пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Методи. Експериментальні дослідження проводили впродовж 2020–2022 рр. на дослідному полі Миколаївського національного аграрного університету. Польові та лабораторні дослідження виконувалися відповідно до сучасних вимог і стандартів дослідної справи в агрономії та землеробстві. Результати. Встановлено, що висота рослин пшениці озимої залежала від умов зволоження. Так, у сорту Овідій у варіанті без зрошення висота рослин становила 86,2 см, тоді як в умовах зрошення – 100,4 см, що на 14,2 см, або на 14,1 % більше. При цьому, середня висота рослин пшениці озимої (в середньому по досліджуваних сортах) в умовах зрошення становила 96,7 см, що на 13,1 см або 13,5 % більше, ніж на варіанті без зрошення. Більшу густоту продуктивного стеблостою (940 шт./м2) сформовано у сорту Родзинка одеська в умовах зрошення, а найменшу – 698 шт./м2 у сорту Дума одеська у варіанті без зрошення. Маса зерна з 1 колоса пшениці озимої коливалася від 0,56 г/колос у сорту Відповідь одеська у контрольному варіанті (без зрошення) до 0,85 г/колос у сорту Дума одеська (в умовах зрошення). Більш врожайним у роки досліджень визначено сорт Ліга одеська, середня урожайність по фактору зрошення якого становила 6,45 т/га. Висновки. Застосування зрошення та сівба найбільш адаптованих до умов зміни клімату Південного Степу України сортів пшениці озимої забезпечує найвищі показники продуктивності рослин. Так, сівба сорту Ліга одеська за умов зрошення забезпечила одержання в середньому за роки досліджень урожайності зерна на рівні 7,24 т/га, що перевищило показники інших досліджуваних сортів на 0,7 – 16,7 %. Застосування зрошення забезпечило зростання урожайності зерна пшениці озимої на 23,7 %.

Посилання

1. Гамаюнова В. В., Панфілова А. В., Аверчев О. В. Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2018. Вип. 103. С. 16–22.
2. Грицюк П. М., Бачишина Л. Д. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні. Економіка України. 2016. 6 (655). С. 68-75.
3. Жупина А. Ю., Базалій Г. Г., Усик Л. О., Марченко Т. Ю., Сучкова В. М., Міщенко С. В., Лавриненко Ю. О. Успадкування маси зерна колоса гібридами пшениці озимої різного еколого-генетичного походження в умовах зрошення. Аграрні інновації. 2022. 14. С. 152-160. doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.2
4. Карамушка О. М. Підвищення конкурентоспроможності виробників зернових культур в Україні. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економіч- ного університету. № 2(40). 2016. С. 104–108.
5. Protecting plants, protecting life. Internathional year of plant health. URL: http://www.fao.org/plant-health-2020
6. Марковська О. Є., Гречишкіна Т. А. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України. Агробіологія. 2020. № 1. С. 96-103. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-96-103
7. Степаненко С. М., Польовий В. М. Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату: монографія. Одеський державний екологічний університет. Одеса : ТЕС. 2018. 548 с.
8. Вожегова Р. А. Напрями адаптації галузі рослинництва до регіональних змін клімату. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон, 2019. С. 6-8.
9. Базалій Г. Г., Колесникова Н. Д., Клубук В. В. Сорти пшениці озимої м’якої для зони Південного Степу України на межі століть. Зрошуване землеробство. 2014. № 62. С. 82-86.
10. Вожегова Р. А., Гончаренко О. Л. Моделювання насіннєвої продуктивності сортів пшениці озимої залежно від норм висіву та умов зволоження. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 1 (71). doi.org/10.31548/ dopovidi2018.01.021
11. Базалій В. В., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Грабовський П. В. Вплив умов зволоження та фону мінерального живлення на водоспоживання та врожайність сортів твердої озимої пшениці в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник. 2011. № 77. С. 20–30.
12. Шевченко Л. А., Селінний М. М., Рябуха Г. І., Кудряшова К. М. Вплив передпосівної інокуляції насіння на продуктивність різних сортів пшениці озимої. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2022. Вип. 1 (47). С. 138-143. doi.org/10.32845/agrobio.2022.1.19 13. Корхова М. М., Нікончук Н. В., Панфілова А. В. Адаптивний потенціал нових сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2021. № 122. С. 48-55. doi:10.32851/2226-0099.2021.122.7
14. Деревянко І. О., Гончарова Д. Д., Подпрятова Ю. С., Аксенко П. А. Ефективність використання комплексного біологічного препарату МегаВрожай на формування показників врожайності та якості зерна пшениці озимої. Аграрні інновації. 2022. 14. С. 23-29. doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.4
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО