Селекційна цінність донорів стійкості пшениці м’якої озимої до бурої іржі в умовах півдня України

Ключові слова: стійкість, бура іржа, пшениця м’яка озима, селекційна лінія, генотип, гени стійкості

Анотація

Мета. Визначити селекційну цінність різних генетичних джерел стійкості пшениці м’якої озимої до буроїіржі (Puccinia Triticina) з прийнятними донорськимивластивостями. Методи. Польовий, порівняння, узагальнення, математичної статистики, гібридологічнийаналіз. Результати. На матеріалі гібридних комбінаційвід простих та потрійних схрещувань було дослідженодонорський ефект генетичної структури Lr 34 в залежності від схеми схрещування. Встановлено, що генотипи F4 від простих схрещувань, де хоча б один з батьківмає цю генетичну конструкцію, показують дещо вищустійкість до бурої іржі у порівнянні із стандартом – сортом Антонівка, який не містить у своєму генотипі Lr34. Найвищий показник стійкості, із суттєвим перевищенням стандарту було виявлено у лінії Л.17018, якає спадкоємицею гена Lr 34 від обох батьків Дальницьката Служниця. У селекційних ліній кінцевого етапу селекціїF12від простих схрещувань середній бал стійкості добурої іржі перевищував стандарт та середній бал селекційних номерів F4, із незначним варіюванням даноїознаки. Ефект насичення в потрійних комбінаціях схрещування дещо збільшив середній бал стійкості до буроїіржі селекційних ліній Л.18016 та Л.18716 F4 та F12 по відношенню до сорту – стандарту Антонівка, але в ціломуж, це не вплинуло кардинально на підсилення самоїстійкості до бурої іржі. Серед ліній з генетичною конструкцією Lr 34 найбільш стійкими до бурої іржі виявилися: Л.17018 серед простих кросів, та Л.18016 середпотрійних кросів з ефектом насичення даною ознакою.Селекційні лінії, що мають у родоводі Lr гени від батьків із західної Європи мають значно вищий середній балоцінки стійкості до бурої іржі по відношенню до стандарту на всіх етапах селекційного процесу, причому,найвищий ефект насичення цими генами був відміченийна кінцевому етапі селекції. Найкращими генетичнимиджерелами виявилися селекційні лінії Л21919 у простихкросах та Л.16718 – у потрійних. Висновки. Селекційнілінії, отримані від батьків, що мають генетичну конструкцію Lr 34, характеризуються підвищеною стійкістю добурої іржі по відношенню до стандарту. Ця стійкість маєпрояв у ліній як від простих, так і від потрійних схрещуваннях та характеризується більш високим балом стійкості а також фенотиповою і генотиповою стабільністюу гібридних комбінацій F12. Ефект насичення в потрійних комбінаціях схрещування з джерелами генетичноїконструкції Lr 34 кардинально не вплинув на підсиленнястійкості до бурої іржі. Селекційні лінії – нащадки носіївLr генів від західноєвропейських сортів суттєво перевищують сорт–стандарт за середнім балом оцінки стійкостідо бурої іржі не залежно від схем схрещування. В процесі досліджень серед вивчених комбінацій схрещування було виявлено ряд перспективних ліній (Л.17018,Л.18016, Л21919 та Л.16718), що можуть слугувати генетичними джерелами ознаки стійкості пшениці м’якої озимої до бурої іржі.

Посилання

1. Чмирь С.М. Стратегія розвитку зернового господарства. Вісник аграрної науки. 2007. № 9. С. 63–65.
2. Трибель С.О. Стійкі сорти: проблеми і перспективи. Карантин і захист рослин. 2005. № 4. С. 3–5.
3. Лісовий М.П. Історичні етапи розвитку досліджень генетики стійкості рослин щодо збудників хвороб. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Київ, 2001. Вип. 47. С. 3–25.
4. Бабаянц Л.Т. Устойчивость сортов пшеницы к бурой листовой ржавчине и мучнистой росе в условиях юго-запада Украины и Молдавии. Научно–технический бюллетень ВСГИ. Одесса, 1976. Вып. 29. С. 53–57.
5. Jackson, H. S., Mains. J, E. B. Aеcial stage of the orange leaf rust of wheat Puccinia triticina Erikss. Agric. Res.1921. № 22. P. 151.
6. Марков, І. Л. Волога проти пшениці: хвороби в умовах зрошення. Агросектор. 2008. № 2 (27). С. 24–25.
7. Дерменко О.П., Панченко Ю.С., Гаврилюк Л.Л. Небезпечна хвороба пшениці озимої. Бура листкова іржа (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp.tritici): поширення і розвиток в Лісостепу України. Карантин і захист рослин. 2012. № 11. С. 4–7.
8. Belan I.A. Using of alien genetic material in the breeding of spring bread wheat. Abstracts of the 15th International EWAC Conference. 7–11 November 2011. Novi Sad, Serbia. 2011. P. 46.
9. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових, круп’яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні. Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 12.12.2016 р. № 540.
10. Карелов А. В., Пирко Я. В, Козуб Н. А. та ін. Идентификация аллельного состояния гена устойчивости к бурой ржавчине Lr 34 у сортов озимой мягкой пшеницы украинской селекции. Цитология и генетика. 2011. № 5 С. 3–10.
11. Литвиненко М.А. Алєксєєнко Є.В. Перспективи селекційного використання зразків пшениці західноєвропейського сортотипу – носіїв транслокації 1BL/1RS та локусу Lr34. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. 2015. Вип.26 (66). С. 21–32.
12. Бабаянц О.В., Бабаянц Л.Т. Основы селекции и методология оценок устойчивости пшеницы к возбудителям болезней. Одесса : ВМВ, 2014. 401с.
Опубліковано
2022-12-19
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО