Агромеліоративна оцінка стану темно-каштанового ґрунту в семипільній сівозміні за різних систем удобрення культур при зрошенні мінералізованою водою

Ключові слова: зрошення, закономірності, водорозчинні солі, осолонцювання, меліорація, моніторинг

Анотація

Мета. Дослідження агромеліоративного стану зрошуваного темно-каштанового ґрунту семипільної сівозміни в зоні дії Інгулецької зрошувальної системи за різних систем удобрення культур для розробки заходів зі збереження родючості та попередження розвитку деградаційних процесів в умовах змін клімату. Методи. Польові та лабораторні дослідження, а також камеральна обробка результатів виконувалися відповідно до сучасних вимог і стандартів дослідної справи в агрономії та землеробстві. Зразки води та ґрунту аналізувалися відповідно до чинних стандартів агрохімічного та меліоративного аналізу. Результати. Вода Інгулецької зрошувальної системи за весь період досліджень (2006–2020 рр.) належала до ІІ класу якості за агрономічними критеріями. Внаслідок тривалого зрошення мінералізованою водою з підвищеним вмістом натрію темно-каштановий ґрунт зазнав деградаційних процесів, а саме: зростав вміст солей в орному та метровому шарах, особливо токсичних – в орному шарі в 1,4-1,8 разів, у метровому в 1,2-1,6 рази; відбувалася інверсія кальцієво-натрієвого відношення в ґрунті за рахунок витіснення кальцію натрієм у ґрунтовому вбирному комплексі; хімічний склад ґрунтового розчину темно-каштанового ґрунту внаслідок тривалого зрошення водою Інгулецької зрошувальної системи змінився з гідрокарбонатно-сульфатного натрієво-кальцієвого на гідрокарбонатно-сульфатний кальцієво-натрієвий; за 50-річний період внаслідок впливу мінералізованої зрошувальної води зменшилася кількість агрономічно цінних агрегатів за збільшення брилуватості ґрунту на 3,99% та зниження коефіцієнту структурності з 1,80 до 1,34. Висновки. Тривале зрошення мінералізованою водою Інгулецької зрошувальної системи з несприятливим катіонно-аніонним складом істотно вплинуло на агромеліоративний стан темно-каштанового ґрунту зрошуваної семипільної сівозміни, що знайшло відображення в деградаційних процесах вторинного засолення, накопичення токсичних солей в ґрунті, зростанні ризику осолонцювання та погіршенні структурних та фізико-механічних властивостей ґрунту. Система удобрення істотно не впливала на досліджувані параметри ґрунту.

Посилання

1. Gebremedhin M., Coyne M. S., Sistani K. R. How Much Margin Is Left for Degrading Agricultural Soils? The Coming Soil Crises. Soil Systems. 2022. Vol. 6(1). P. 22.
2. Lykhovyd P. Irrigation needs in Ukraine according to current aridity level. Journal of Ecological Engineering. 2021. Vol. 22(8). P. 11-18.
3. Szabolcs I. The global problems of salt affected soils. Acta Agronomica Hungarica. 1987. Vol. 36(1-2), 159-172.
4. Szabolcs I. Mapping of salt affected soils. Agrokemia es Talajtan. 1989. Vol. 4. P. 745-756.
5. Szabolcs I. Impact of climatic change on soil attributes: influence on salinization and alkalinization. Developments in soil science. 1990. Vol. 20. P. 61-69.
6. Yeo A. Predicting the interaction between the effects of salinity and climate change on crop plants. Scientia Horticulturae. 1998. Vol. 78(1-4). P. 159-174.
7. Eid H. M., Bashir M. I., Ainer N. G., Rady M. A. Climate change crop modelling study of sorghum, Annals of Agricultural Sciences. 1993. Vol. 1. P. 219-234.
8. Okur B., Örçen N. Soil salinization and climate change. Climate change and soil interactions. 2020. P. 331-350.
9. Schofield R. V., Kirkby M. J. Application of salinization indicators and initial development of potential global soil salinization scenario under climatic change. Global Biogeochemical Cycles. 2003. Vol. 17(3). P. 1078.
10. Lavrenko N., Lavrenko S., Revto O., Lykhovyd P. Effect of tillage and humidification conditions on desalination properties of chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Ecological Engineering. 2018. Vol. 19(5). P. 70-75.
11. Ушкаренко В. О. Зрошуване землеробство. К.: Урожай. 1994. 325 с.
12. Lykhovyd P. V., Lavrenko S. O. Influence of tillage and mineral fertilizers on soil biological activity under sweet corn crops. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. Vol. 7(4), 18-24.
13. Лавриненко Ю. О., Вожегова Р. А., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Найдьонов В. Г., Михаленко І. М. Кукурудза на зрошуваних землях Півдня України. Херсон: Айлант. 2011. 468 с.
Опубліковано
2022-12-16
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО