Оцінка стійкості сортів пшениці озимої селекцентрів України проти хвороб на штучних інфекційних фонах їх збудників

Ключові слова: пшениця озима, сорт, штучний інфекційний фон, тверда сажка, фузаріоз колосу, кореневі гнилі, борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя, групова стійкість

Анотація

Мета досліджень – вивчити стійкість сортів пшениці озимої різних селекцентрів України проти хвороб на штучних інфекційних фонах їх збудників. Методи. Дослідження проводили в 2016–2020 рр. в умовах штучної інокуляції збудниками хвороб у польових інфекційних розсадниках відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (с. Центральне, Обухівський район, Київська область) у північній частині Правобережного Лісостепу. Оцінку стійкості рослин озимої пшениці проти збудників хвороб проводили в динаміці (для вивчення наростання хвороби), основною вважали оцінку в період максимального розвитку хвороб. Для борошнистої роси, септоріозу – фаза цвітіння озимої пшениці, фузаріозу, бурої іржі – фаза молочної стиглості, твердої сажки – фаза молочно-воскової стиглості, церкоспорельозу – фаза воскової стиглості. Результати. Сортозразки пшениці Запорука, Княжна Ольга, Задумка одеська, Либідь, Красень, Ольжанка та Лимарівна проявили стійкість проти кореневих гнилей (ураження 5,2–10,7%) у разі ураження сприятливого сорту MV-EMESE – 34,7%. Серед сортів пшениці озимої різних селекцентрів України імунних не виявлено, проте вдалося виокремити високостійкі сорти: Зорепад, Лановий, Благо, Віта, Герта, Кармен, ураження збудником яких було в межах від 1,0 до 3,0%. За стійкістю проти борошнистої роси серед сортів різних селекцентрів України виділились Ластівка одеська, Журавка, Ясочка, Щедра нива, Лісова пісня, Перлина Лісостепу, Солоха, Волошкова; проти бурої іржі – Задумка одеська, Голубка одеська, Борвій, Куяльник, Чародійка білоцерківська, Відрадна та ін.; проти септоріозу листя стійких виокремили 9 сортів – Спасівка, Дарунок Поділля, Почаївська, Пилипівка. Висновки. Групову стійкість проти основних збудників хвороб серед 164 сортів з різних селекцентрів України за стійкістю проти основних збудників хвороб виокремили сорти: Славна, Селянка, Журавка, Перлина Лісостепу, Спасівка, Почаївка, Солоха, Леля, Пам’яті Гірка.

Посилання

1. Моргун В.В., Топчій Т.В. Значення стійких сортів озимої пшениці, вивчення джерел і донорів стійкості до шкідників та основних збудників хвороб. Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 3. С. 218–240.
2. Мурашко Л.А., Муха Т.І., Ковалишина Г.М., Дмитренко Ю.М. Характеристика вихідного матеріалу, стійкого проти фузаріозу колоса та кореневих гнилей, для селекції пшениці озимої. Plant and Soil Scitnce. 2021. Vol. 12(4). С. 80–90. URL: http://dx.doi.org/10.31548/agr2021.04.080.
3. Kalenska S., Yeremenko O., Novictska N., Yunyk A., Honchar L., Cherniy V., Stolayrchuk T., Kalenskyi V., Scherbakova O., Rigenko A. Enrichment of field crops biodiversity in conditions of climate changing. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. № 9 (1). Р. 19–24.
4. Кривченко В.И., Суханбердина Э.Х., Вершинина В.А., Лебедева Т.В. Изучение устойчивости злаковых культур к мучнистой росе. Методические указания. Ленинград, 1980. 79 с.
5. Васильєв В.П., Лісовий М.П., Веселовський І.В. та ін. Довідник по захисту польових культур / за ред. В.П. Васильєва та М.П. Лісового. 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Урожай, 1993. 224 с.
6. Ковалишина Г.М., Дмитренко Ю.М., Муха Т.І. Вихідний матеріал для селекції пшениці озимої на стійкість проти бурої іржі. Plant and Soil Science. Vol. 11(2). 2020. С. 13–22.
7. Ковалишина Г.М. Вплив метеорологічних факторів на ступінь ураження миронівських сортів озимої пшениці бурою іржею. Захист і карантин рослин. 2006. Вип. 52. С. 101–109.
8. Ковалишина Г.М., Марусич Г.П. Вплив агротехнічних заходів на розвиток кореневої гнилі озимої пшениці. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла УААН. 2009. Вип. 9. С. 256–264.
9. Афанасьєва О.Г., Бойко І.А., Соколовська М.П,. Довгаль З.Д. Джерела групової стійкості озимої пшениці проти збудників листкових хвороб та церкоспорельозної гнилі. Карантин і захист рослин. 2010. № 12. С. 2–4.
10. Жемела Г.П., Бараболя О.В., Татарко Ю.В., Антоновський О.В. Вплив сортових особливостей на якість зерна пшениці озимої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3. С. 32–39. URL: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.03.
11. Гешеле Э.Э. Методическое руководство по фитопатологической оценке зерновых культур. Одесса : Изд. ВСГИ, 1971. 180 с.
12. Кривченко В.И., Суханбердина Э.Х., Вершинина В.А., Лебедева Т.В. Изучение устойчивости злаковых культур к мучнистой росе. Методические указания. Ленинград, 1980. 79 с.
13. Григорьев М.Ф. Методические указания по изучению устойчивости зерновых культур к корневым гнилям. Ленинград : Изд-во ВИР, 1976. 59 с.
14. Пыжикова Г.В., Санина А.А., Супрун Л.М., Курахтанова Т.И., Гогавая Т.И., Мепаришвили С.У., Анциферова Л.В., Кузнецов Н.С., Кузьмичев А.А. Методы оценки устойчивости селекционного материала и сортов пшеницы к септориозу. Москва, 1989. 43 с.
15. Кривченко В.И., Мягкова Д.В., Жукова А.Э., Хохлова А.П. Изучение головневоустойчивости зерновых колосовых культур. Методические указания. Ленинград, 1987. 110 с.
16. Бабаянц Л., Мештерхази А., Вехтер Ф., Неклеса Н., Дубинина Л., Омельченко Л., Клечковская Е., Слюсаренко А., Бартош П. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах-членах СЭВ. Прага, 1988. 321 с.
17. Трибель С.О., Гетьман М.В., Стригун О.О. та ін. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / за ред. С.О. Трибеля. Київ : Колобіг, 2010. 392 с.
18. Трибель С.О., Сігарьова Д.Д., Секун М.П., Іващенко О.О. та ін. Методики випробування і застосування пестицидів / За ред. проф. С.О. Трибеля. Київ : Світ, 2001. 48 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО