Вплив біогазової суспензії на ріст сільськогосподарських культур (оглядова стаття)

Ключові слова: біогазова суспензія, урожай, фотосинтез, якість

Анотація

Біогазова суспензія є залишковим побічним продуктом анаеробного бродіння з використанням тваринногогною, стічних вод та різноманітної соломи сільсько-господарських культур як сировини, вона містить азот,фосфор і калій, необхідні для росту сільськогосподарських культур, і багата мікроелементами, такими якзалізо, марганець і цинк, а також поживними речовинами, такими як амінокислоти, що також містять гумінову кислоту, амінокислоту та гіберелін та інші активніречовини, які можуть стимулювати та сприяти ростурослин. Перетворення суспензії біогазу в добрива можезменшити або допоможе уникнути екологічних ризиків,викликаних викидом біогазової суспензії; з іншого боку,його можна використовувати як ресурси для зменшеннякількості хімічних добрив, що застосовуються у сільському господарстві, а також пом’якшення шкоди, заподіяної масовим застосуванням хімічних добрив. Тому застосування біогазової суспензії відіграє позитивнуроль у розвитку екологічного циклу сільського господарства, що поєднує землеробство та тваринництво. Метоюцієї статті є з’ясування впливу застосування біогазовоїсуспензії на фотосинтез, урожайність та якість сільськогосподарських культур під час їх росту та розвитку наоснові літературних даних. Велика кількість дослідженьпоказала, що застосування біогазової суспензії можезадовольнити поживні речовини, необхідні для ростусільськогосподарських культур, підвищити фотосинтетичну активність, збільшити врожайність, покращитиякість сільськогосподарської продукції, і має значні економічні та екологічні переваги. Залежно від джерелабіогазової суспензії, генотипів сільськогосподарськихкультур і типів ґрунту ефект від застосування біогазовоїсуспензії буде різний. Знаючи склад біогазової суспензіїта потреби культур у добривах, додавання певної кількості хімічних добрив до суспензії може сприяти ефектуповернення відходу на поле та заощадити ресурси. Вінсприяє багаторазовій переробці сільськогосподарськихзалишків і має хороші перспективи застосування длясільськогосподарських культур.

Посилання

1. Wu H.B., Liu D.C., & Xu J.F. Chemical Constituents of Biogas Slurry. Nat Prod Res Dev, 2015. No. 27(01), pp. 18–21.
2. Zhu Y.L., Na W., Xi D.B., & Zhao X.Y. Effects of Application of Biogas Slurry of Pig Dung on Physical and Chemical Properties of Soil. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2012. No. 40(31), pp. 15202 –15203, 15213.
3. Zhang, Z., Tang H., & Guo Y.J. Simulation study of nutrient leaching from soils irrigated with biogas slurry under different environmental temperatures. Acta Prataculturae Sinica, 2015. No. 24(04), pp. 57–65.
4. Chen W., Meng H.Y., & Wang Y.J. Study on Nutrient Contents and Security of Biogas Residue and Fluid. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2014. No. 42(23), pp. 7960–7962.
5. Shen Q.L., Shan S.D., Zhou J.J., & Wang Z.R. Determination and Analysis of Compositions in Biogas Slurry Produced by Swine Manure Digestion. China Biogas, 2014. No. 32(03), pp. 83–86.
6. Tao X.T., Zhu Z.J., Gao W., Miu C.Y., Wang Y.L., Huang L.F., Zhuang, H.Y., & Lu J.F. Nitrogen uptake and utilization in wheat as influenced by pig slurry from large-scale pig farm. Journal of Agro-Environment Science, 2014. No. 33(03), pp. 555–561.
7. Li H., Luo N., Ma J., Li N.Y., Chen X.J., Shen A.L., Guo B., & Fu Q.L. Research progress on the impact of biogas slurry irrigation on soil and environment of farmland. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2019. No. 60(08), pp. 1317–1321.
8. Chen Y., Yang G.H., Feng Y.Z., Ren G.X., & Li Y.B. Comprehensive evaluation of biogas ecosystem modes. Transactions of the CSAE, 2010. No. 26(02), pp. 274–279.
9. Sui H.L., Chen X.F., Qin N., Wang G.H., Xu K.M., & Ai P. Effects of Drip Irrigation with Biogas Slurry on Yield and Quality of Tomato and Physical and Chemical Properties of Soil. Shandong Agricultural Sciences, 2016. No. 48(02), pp. 80–84.
10. Duan G.L., Zhang H.M., Liu Y.X., Jia Y., Hu Y., & Cheng W.D. (2012). Long-term fertilization with pigbiogas residues results in heavy metal accumulation in paddy field and rice grains in Jiaxing of China. Soil Science and Plant Nutrition, 2012. No. 58(5), pp. 637–646. DOI: 10.1080/00380768.2012.726597.
11. Liu W.K., Yang Q.-C., & Du L. Soilless cultivation for high-quality vegetables with biogas manure in China: Feasibility and benefit analysis. Renewable Agriculture and Food Systems, 2009. No. 24(4), pp. 300–307. DOI: 10.1017/S1742170509990081.
12. Zirkler D., Peters A., & Kaupenjohann M. Elemental composition of biogas residues: Variability and alteration during anaerobic digestion. Biomass and Bioenergy, 2014. N0. 67, pp. 89–98. DOI: 10.1016/j.biombioe.2014.04.021
13. Jiao X.X., Zhu J.N., Li Y.P., Zhang X.C., Pang Z.P., Tang Y., Zhang J.T., & Ji Z.S. (2018). Effects of Different Concentration of Drip Irrigation with Biogas Slurry on Facility Tomato Growth. Journal of Shanxi Agricultural Sciences, 2018. No. 46(11), pp. 1834–1837.
14. Kang Y.X., Zheng Y.X., & Li Q.F. Effects of Combined Use of Biogas Slurry and Nitrogen Fertilizer on Yield and Quality of Taraxacum mongolicum. Journal of Changjiang Vegetables, 2019. No. 16, pp. 74–77.
15. Jian Z., Fei Y., Biao M., Peng P.Z., Jiang F.Z., & Wei R.H. Using Biogas Slurry to Regulate Growth, Field and Fruit Quality of Greenhouse Tomato and Nitrogen Dynamics in Root Zone. Journal of Irrigation and Drainage, 2019. 38(07), pp. 23–31.
16. Yun Z.G., Min T.G., Hua Z.X., & Guang B.M. Research Progress on Resource Utilization of Biogas Residue and Biogas Slurry in China. Journal of Shanxi Agricultural Sciences, 2019. No. 47(10), pp. 1857–1860.
17. Liao Q., Wei G.P., Jiang Z., Xing Y., Huang D.L., & Li Y.R. Research Progress on Resource Utilization of Livestock and Poultry Manure. Agricultural Science & Technology, 2014. No. 15(01), pp. 105–110.
18. Nie Y., & Zeng X. Composition Analysis of Biogas Slurry Fermented from Pig Manure. Journal of Anhui Agri, 2013. No. 41(28), pp. 11467–11468, 11542.
19. Li Y.W., Qu Y.-H., Xu Y.-L., Han Y.X., & Lin C. Change of Nutrition Contents of Biogas Slurry with Different Fermentation Raw Materials. China Biogas, 2012. 30(03), pp. 17–20, 24.
20. Han C.Y., Wang C.H., Tian C.L., Wang X.Z., Gao H.M., & Wang L.H. Northern Horticulture, 2017. No. 03, pp. 61–65.
21. Xie H.Y., Dong R.J., Wu S.B., Yang S.J., & Yang J.X. Effect of biogas slurry combined with chemical fertilizer on the yield and quality of tomato growth in greenhouse. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2018. No. 03, pp. 108–115.
22. Chen G., Zhao G.H., Zhang H.M., Shen Y.Q., Fei H.B., & Cheng W.D. Biogas slurry use as N fertilizer for two-season Zizania aquatica Turcz. in China. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2017. No. 107(3), pp. 303–320. DOI: 10.1007/s10705-017-9831-4.
23.França A.A., Tucher S., UrsSchmidhalter. Effects of combined application of acidified biogas slurry and chemical fertilizer on crop production and N soil fertility. European Journal of Agronomy, 2021. No. 123, 126224. DOI: 10.1016/j.eja.2020.126224.
24. Rahaman M.A., Zhan X., Zhang Q., Li S.Q., Lv H., Long Y., & Zeng H. Ammonia Volatilization Reduced by Combined Application of Biogas Slurry and Chemical Fertilizer in Maize–Wheat Rotation System in North China Plain. Sustainability, 2020. No. 12(11), 4400. DOI: 10.3390/su12114400.
25. Xu M., Xian Y., Wu J., Gu Y., Yang G., Zhang X., Peng H., Yu X., Xiao,Y., & Li L. Effect of biogas slurry addition on soil properties, yields, and bacterial composition in the rice-rape rotation ecosystem over 3 years. Journal of Soils and Sediments, 2019. No. 19, pp. 2534–2542. DOI: 10.1007/s11368-019-02258-x.
26. Huang J.C., Xu P.Z., Peng Z.P., Jun Hong Yu, Tu Y., Yang L.X., Wu X.N., & Lin Z.J. Biogas slurry use amount for suitable soil nutrition and biodiversity in paddy soil. Journal of Plant Nutrition and Fertilizer, 2016. No. 22(02), pp. 362–371.
27. Hou F.Y., Chen Y.J., Yang Z.Q., Jin C.F., Shi K., Chen C.K., Feng G.N., & Li H.S. Effects of biogas slurry produced from swine manure substituting for urea applied on growth traits, yield and forage quality of indica rice. Journal of Southern Agriculture, 2019. No. 50(06), pp. 1197–1203.
28. Ai J.G., Meng Y., Yu L., Gu W.R., Li J., Zeng F.X., & Wei S. Effects of combined application of biogas manure and chemical fertilizer on leaf photosynthesis, yield and quality of spring maize in Northeast of China. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2015. No. 04, pp. 59–65.
29. Lal C.M., Shakeel A.K., & Navindu G. Impacts of biogas slurry application on soil environment, yield and nutritional quality of baby corn. Vegetos, 2015. No. 28, pp. 194–202.
30. Gao C.H., El-Sawah A.M., Ali D.F.I., Hamoud Y.A., Shaghaleh H., Sheteiwy M.S. The Integration of Bio and Organic Fertilizers Improve Plant Growth, Grain Yield, Quality and Metabolism of Hybrid Maize (Zea mays L.). Agronomy, 2020. No. 10(3), p. 319. DOI: 10.3390/agronomy10030319.
31. Abbas A., Naveed M., Azeem M., Yaseen M., Ullah R., Alamri S., Farooq Q. u. A., & Siddiqui M.H. Efficiency of Wheat Straw Biochar in Combination with Compost and Biogas Slurry for Enhancing Nutritional Status and Productivity of Soil and Plant. Plants, 2020. No. 9(11), p. 1516. DOI: 10.3390/plants9111516.
32. Mdlambuzi T., Muchaonyerwa P., Tsubo M., & E. Moshia M. Nitrogen fertilizer value of biogas slurry and cattle manure for maize (Zea mays L.) production. Heliyon, 2021.No. 7(5), e07077.
33. Zhao Z.C., Xin S.R., Zhang H.L., Shan H.T., Guo B., Yang Z.T., & Yao L. Effect of Vegetable Waste Biogas Slurry on Yield and Quality of Substrate Cultivated Lettuce. China Biogas, 2020. No. 38(03), pp. 82–85.
34. Yang X., Wang W.E., Hu X.T., Li X.J., & Su Y.J. Effect of Biogas Slurry on Photosynthesis, Yield and Quality of Lettuce Grown in Hydroponics Culture. Journal of Irrigation and Drainage, 2017. No. 36(07), pp. 55–59, 85.
35. Wang H.T., Wang Y.Z., Jiang F.X., Dong T.L., & Fu C.C. Effects of Different Concentrations of Chicken Manure Biogas Slurry on Yield and Quality of Chinese Chive in Open Field Cultivation. Shandong Agricultural Sciences, 2017. No. 49(08), pp. 86–88.
36. Li S.L., Liu J., Xia Y.Z., & Sun Z.Q. Effect of different biogas slurry fertigations on the nutrient absorption and quality of two leaf vegetables. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2014. No. 02, pp. 61–66.
37. He F.W., Cui H.H., Wang W.H., Zhu Q., Chen Z.G., Zhang Q., Zhang A.H., Yao D.J., Kuang S.J., Yang L.P., & Yang X.H. (2020). Effects of Vinasse Biogas Slurry Combined with Chemical Fertilizer on Yield, Quality and Nitrogen Utilization of Chinese Cabbage. Journal of Henan Agricultural Sciences, No. 49(07), pp. 93–100.
38. Chen J.W., Jia L.L., Zhao J.Q., Wang Y.B., Ren G.X., & Yang G.H. Effect of Spraying Biogas Slurry on Apple Yield, Quality and Sucrose Metabolism Enzyme Activity. Northern Horticulture, 2017. No. 18, pp. 35–41.
39. Huang C.D., Hu X.S., & Liao X. The advancement of chlorophy ll. (The advancement of chlorophyll). China Food Additives, 2007. No. 03, pp. 114–118.
40. Karbivska U., Kurgak V., Gamayunova V., Butenko A., Malynka L., Kovalenko I., Onychko V., Masyk I., Chyrva A., Zakharchenko E., Tkachenko O., Pshychenko O. (2020). Productivity and quality of diverse ripe pasture grass fodder depends on the method of soil cultivation. Acta Agrobotanica. 2020. No. 73, pp. 1–11. URL: https://doi.org/10.5586/aa.7334.
41. Li J.J., Yu X.D., Cai Z.P., Wu F.H., Luo J.J., Zheng L.T., & Chu W.Q. An Overview of Chlorophyll Biosynthesis in Higher Plants. Molecular Plant Breeding, 2019. No. 17(18), pp. 6013–6019.
42. Jiang W.B., Gao G.L., Yu K.J., Wang L.J., & Ma K. A Review of Studies on Effect of Water Stress on Photosynthesis and As-similation Metabolism in Fruit Crops. Journal of Fruit Science. 2002. No. 06, pp. 416–420.
43. Wu Y.H., Hao X.S., Cui P., Wang J., Wang X.G., Cheng H., Wang W., Zhang C.H., & Qin Y.H. Effect of Maize Seed Soaking with Biogas Slurry on Germination and Seedling Growth. China Biogas, 2017. No. 35(05), pp. 70–74.
44. Wasaya A., Tahir M., Ali H., Hussain M., Yasir T.A., Sher A., Ijaz M., & Sattar A. Influence of varying tillage systems and nitrogen application on crop allometry, chlorophyll contents, biomass production and net returns of maize (Zea mays L.). Soil and Tillage Research, 2017. No. 170, pp. 18–26. DOI: 10.1016/j.still.2017.02.006.
45. Zhang X.J., Zhao Q., & Ning X.G. Effects of Biogas Slurry Fertilizer Application on Growth, Yield and Quality of Potted Cucumber. Tianjin Agricultural Sciences, 2020. No. 26(05), pp. 5–8.
46. Kong D.J., He Y.G., Ren G.X., Feng Y.Z., & Ke Y. (2008). Effects of Different Amount of Applied Biogas Fermentation Residues on Photosynthesis Characteristic and Grain Yield of Winter Wheat. Acta Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica, 2008. No. 02, pp. 64–69.
47. Zhao X.M., Wang C.B., Li K.Y., Chen B.H., & Wang F.L. Effect of biogas slurry spraying on leaf photosynthetic characteristics of nectarine Prunus persica var. nectarina in solar greenhouse. Journal of Fruit Science, 2011. No. 28(04), pp. 680–684.
48. Wang J.Y., Gong W., Bao X.L., Tang H.L., Hu W., & Cou G.J. Coupling effects of water and fertilizer on diurnal variation of photosynthesis of Zanthoxylum bungeanum Maxim ‘hanyuan’seedling leaf. Acta Ecologica Sinica, 2016. No. 36(05), pp. 1321–1330.
49. Singh S.K., Reddy V.R., Fleisher D.H., & Timlin D.J. Relationship between photosynthetic pigments and chlorophyll fluorescence in soybean under varying phosphorus nutrition at ambient and elevated CO2. Photosynthetica, 2017. No. 55(3), pp. 421–433. DOI: 10.1007/s11099-016-0657-0.
50. Rasool S., Kanth R., Hamid S., Raja W., Alie B., & Dar Z. Influence of Integrated Nutrient Management on Growth and Yield of Sweet Corn (Zea mays L. saccharata) under Temperate Conditions of Kashmir Valley. American Journal of Experimental Agriculture, 2015. No. 7(5), pp. 315–325. DOI: 10.9734/ajea/2015/16159.
51. Wan H.W., Jia L.L., Zhao J.Q., Feng Y.Z., Yang, G.H., & Ren G.X. Effects of topdressing biogas slurry on photosynthesis characteristics of wheat and soil enzyme activities and nutrients. Journal of Northwest A & F University (Natural Science Edition), 2017. No. 45(01), pp. 35–44.
52. Li R., Yu X.B., Gao L., Yang Q.Q., Cui X.B., Li S.Y., & Wang P. Effect of Irrigation of Livestock and Poultry Manure Biogas Slurry Fertilizer on Photosynthesis and Yield of Chilli Pepper. Journal of Tropical Biology, 2017. No. 8(01), pp. 37–41.
53. Ehleringer J., & Pearcy R.W. Variation in Quantum Yield for CO2 Uptake among C3 and C4 Plants. Plant Physiology, 1983. No. 73(3), pp. 555–559. DOI: 10.1104/pp.73.3.555.
54. Mishanin V.I., Trubitsin B.V., Patsaeva S.V., Ptushenko V.V., Solovchenko A.E., & Tikhonov A.N. Acclimation of shade-tolerant and light-resistant Tradescantia species to growth light: chlorophyll a fluorescence, electron transport, and xanthophyll content. Photosynthesis Research, 2017. No. 133(1–3), pp. 87–102. DOI: 10.1007/s11120-017-0339-1.
55. Jiao N.Y., Yang M.K., Ning T.Y., Yin F., Xu G.W., Fu G.Z., & Li Y.J. Effects of maize-peanut intercropping and phosphate fertilizer on photosynthetic characteristics and yield of intercropped peanut plants. Chinese Journal of Plant Ecology, 2013. No. 37(11), pp. 1010–1017.
56. Sun X.M., Chen S.J., Li Y.H., Gao H.N., Li J.X., & Chen N.L. Effects Of Biogas Slurry Spraying On Leaf Photosynthetic Characteristics Of Maize. Journal of Gansu Agricultural University, 2019. No. 54(05), pp. 60–67.
57. Zhang, L.X., Guo Q.S., Chang Q.S., Zhu Z.B., Liu L., & Chen Y.H. Chloroplast ultrastructure, photosynthesis and accumulation of secondary metabolites in Glechoma longituba in response to irradiance. Photosynthetica, 2015. No. 53(1), pp. 144–153. DOI: 10.1007/s11099-015-0092-7.
58. Li R., Yu X.B., Gao L., Yang Q.Q., Cui X.B., Li S.Y., & Wang P. Effects of Biogas Slurry on Photosynthesis Output of Balsam Pears. China Biogas, 2017. No. 35(02), pp. 110–114.
59. Feng W., Guan, T. Wang X.Y., Wang L.G., Wang C.Y., & Guo T.C. Effect of Topdressing Amount of Biogas Slurry on Fluorescence Parameters and Yield of Winter Wheat. Acta Agriculturae Boreali-Sinica, 2011. No. 26(02), pp. 157–162.
60. Feng B., & Liu K.C. Effects of Nitrogen Fertilizer on Nitrogen Efficiency and Photosynthesis in Different Summer Maize Cultivars under Close Planting Conditions. Shandong Agricultural Sciences, 2018. No. 50(05), pp. 76–80, 86.
61. Liu X.G., Li B.Z., Zhang L.S., Jin H.C., & Feng C.L. Effect of biogas slurry on fruit quality and leaf physiological activity index of Fuji apple. Acta Agric Boreali-Occident Sin, 2007. No. 03, pp. 105–108.
62. Xu C., Yu Q., Zuo X.A., Zhang C.P., & Niu D.C. Effects of Nitrogen Addition on Photosynthetic Characteristics of Different Canopy Plants in Grassland. Journal of Desert Research, 2019. No. 39(01), pp. 135–141.
63. Kuang H.L., Wang G.B., & Cao F.L. (2016). Influence of Nitrogen Levels on Photosynthesis, Nutrient Elements and Camptothecin Content of Camptotheca Acuminata. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2016. No. 40(03), pp. 15–20.
64. Li L.X., Liu J.M., Huang X.L., Wang J.C., Luo C., Liu J.J., & Xiong X. Response characteristic of Cinnamomum migao seedling’s photosynthesis to CO2 in different conditions of nitrogen. Journal of Northeast Agricultural University, 2017. No. 48(02), pp. 29–36.
65. Ren H.S., Azeem M., Sun J.C., Zhang Z.L., & Yang S.J. Effect of different ratios of biogas slurry and chemical fertilizer on the yield and quality of tomato. China Cucurbits and Vegetables, 2020. No. 33(09), pp. 34–38.
66. Feng W., Guan T., Wang Y.H., Guo T.C., Wang C.Y., & Zhu Y.J. Effects of Biogas Slurry Combinated with Urea on hotosynthetic Characteristics and Grain Yield of Winter Wheat. Acta Agronomica Sinica, 2010. No. 36(08), pp. 1401–1408.
67. Slattery R.A., Van Loocke A., Bernacchi C.J., Zhu X.-G., & Ort D.R. Photosynthesis, Light Use Efficiency, and Yield of Reduced-Chlorophyll Soybean Mutants in Field Conditions. Frontiers in Plant Science, 2017. No. 8. DOI: 10.3389/fpls.2017.00549.
68. Hryhoriv YaYa., Butenko A.O., Moisiienko V.V., Panchуshуn V.Z., Stotska S.V., Shuvar I.A., Kriuchko L.V., Zakharchenko E.A., Novikova A.V. Photosynthetic activity of Camelina sativa plants depending on technological measures of growing under conditions of Precarpathians of Ukraine. Modern Phytomorphology, 15: 2–2, 2021.
69. Zhao H.J., Zou Q., Guo T.C., Yu Z.W., & Wang Y.H. Regulating Effects of Density and Top – dressing Time of Nitrogen on Characteristics of Radiation Transmission and Photosynthesis in Canopy of Massive-spike Winter Wheat Variety L906. Acta Agronomica Sinica, 2002. No. 02, pp. 270–277.
70. Tian J.C., Chen J.S., Wang Y.X., & Zhang Y.X. Effects of Delayed-nitrogen Application on Grain Yield and Photosynthetic Characteristics in Flag Leaves of Wheat Cultivars. Scientia Agricultura Sinica, 2001. No. 01, pp. 101–103.
71. Kong D.J., Liu N.N., G.H.Y., Feng Y.Z., & Ren G.X. Characteristic and Grain Yield in Winter Wheat of Semi-arid Area of China. Acta Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica, 2009. No. 18(01), pp. 117–122.
72. Lu L.Y., Luo A.H., Xie K.Z., & Wang Y.H. Effect of Biogas Slurry on Photosynthetic Parameters and Storage Quality of Longshu No. 5 Potato. China Biogas, 2011. No. 29(03), pp. 28–30, 28.
73. Cao Y., Wang J., Wu H., Yan S., Guo D., Wang G., & Ma Y. Soil chemical and microbial responses to biogas slurry amendment and its effect on Fusarium wilt suppression. Applied Soil Ecology, 2016. No. 107. DOI: 10.1016/j.apsoil.2016.05.010.
74. Garg R.N., Pathak H., Das D.K., & Tomar R.K. Use of Flyash and Biogas Slurry for Improving Wheat Yield and Physical Properties of Soil. Environmental Monitoring and Assessment, 2005. No. 107(1-3), pp. 1–9. DOI: 10.1007/s10661-005-2021-x.
75. Huang J.Y., Wu Z.W., Gao L.F., X I.F.T., Ma Y.H., & Zheng B. Effects of biogas slurry on soil quality and yield quality of Chinese cabbage Journal of Anhui Agricultural University, 2013. No. 40(05), pp. 849–854.
76. Kharchenko O., Zakharchenko E., Kovalenko I., Prasol V., Pshychenko O., Mishchenko Y. On problem of establishing the intensity level of crop variety and its yield value subject to the environmental conditions and constraints. AgroLife Scientific Journal, 2019. No. 8(1), pp. 113–119.
77. Zhang X., Zhao J., Yuan G., Tang Y. F., & Han J.G. Effects of repeated biogas slurry application on soil quality and bacterial community composition under wheat-rice rotation on a coastal reclaimed farmland. Fresenius Environmental Bulletin, 2021. No. 30 (6B), pp. 7767–7779.
78. Koszel M., & Lorencowicz E. (2015). Agricultural Use of Biogas Digestate as a Replacement Fertilizers. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2015. No. 7, pp. 119–124. DOI: 10.1016/j.aaspro.2015.12.004.
79. Dong J.J., Ying X.C., Xu J., Shen X.P., Fei Y.Y., Shi H.L., Ma Y.T., Shen T., Huang J., & Jiang D. Effect of chemical fertilizers substitution by biogas slurry on the growth of rice. An-hui Agricultural Science Bulletin, 2017. No. 23(04), pp. 39–41, 44.
80. Huang H.Y., Cao J.L., Chang Z.Z., & Cao Y. Effects of digested pig slurry application on yields, nitrogen and phosphorous up takes by rice and wheat. Soils, 2013. No. 45(03), pp. 412–418.
81. Wei B.M., Han J.C., Wang H.Y., Zhang Y., Sun Y.-Y., Ll Z.H., & Sun X.B. Effect of biogas slurry irrigation concentration on the calcareous soil properties and pepper growth. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2017. No. 02), pp. 42–47.
82. Meng Q.B., Zhang J.W., Ma W.C., Feng Q., & Li Q. Effects of Biogas Slurry Fertilizer on Growth and Development Fruit Quality and Yield of Chili. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2020. No. 48(23), pp. 190–193.
83. Zheng X.B., Fan J.B., Zhou J., & He Y.Q. Effects of Combined Application of Biogas Slurry and Chemical Fertilizer on Soil Nutrients and Peanut Yield in Upland Red Soil. Acta Pedologica Sinica, 2016. No. 53(03), pp. 675–684.
84. Zhang F.M., Hu S.B., Kang K., Huang H.B., Yang H., Li C., & Li T.S. Effect of highly efficient biogas slurry fertilizer on greenhouse tomatoes. Journal of Northwest A&F University (Natural Sciences Edition), 2013. No. 41(06), pp. 75–78, 84.
85. Liu Y.G., Wang X.Y., Shi Q., & Liu D.J. The Effect of Biogas Slurry on Biological Property and Yield of Processing Tomato. China Biogas, 2013. No. 31(03), pp. 58–60.
86. Jia L.L., Zhao J.Q., Yang C.L., Liu L.Q., Chen J.W., Yang G.H., & Ren G.X. Effect of Topdressing Biogas Fertilizer on Growth, Yield and Quality of Tomato. Acta Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica, 2017. No. 26(06), pp. 897–905.
87. Song Y.L., Yu J., Chen S.G., Xiao C.Z., Li Y.H., Su X.R., & Ding F.J. Effects of Reduced Chemical Fertilizer with Application of Bio-organic Fertilizer on Rape Growth, Microorganism and Enzymes Activities in Soil. Journal of Soil and Water Conservation, 2018. No. 32(01), pp. 352–360.
88. Cui Y.X., Azeem M., Sun J.C., Zhang Z.L., & Yang S.J. Effects of Biogas Slurry Combined with Chemical Fertilizer on Soil Chemical Properties and Corn Yield and Quality. Shandong Agricultural Sciences, 2020. No. 52(05), pp. 77–81.
89. Wang G.L., Zhang J.H., Wang S.H., Kou X.M., Xu R., Han G.M., Tang H.J., Zhu L.Y., Bi J.H., & Wu L.M. Effects of chemical fertilizer nitrogen substitution by biogas slurry on yield, quality and growth characteristics of winter wheat. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2018. No. 35(05), pp. 467–475.
90. Li Y.Q., Sheng K., Peng S.J., Meng Z.W., & Dong Z.R. Effects of Biogas Slurry on Wheat Yield and the Physical and Chemical Properties of Soil. Chinese Agricultural Science Bulletin. 2014. No. 30(12), pp. 181–186.
91. Feng W., Hou C.C., Liu D.Y., Xie Y.X., Wang C.Y., & Guo T.C. Effects of Combined Application of Biogas Slurry and Chemical Fertilizer on Grain Quality Characters and Yield of Winter Wheat. Journal of Triticeae Crops, 2013. No. 33(03), pp. 520–525.
92. Kharchenko O., Petrenko S., Sobko M., Medvid S., Zakharchenko E., Pschychenko O. Models of quantitative estimation of sowing density effect on maize yield and its dependence on weather conditions. Scientific papers. Series A. Agronomy. 2021. V. LXIV, No. 2. Pp. 224–231.
93. Wang G.L., Kou X.M., Zhang J.H., Wang S.H., Xu R., Han G.M., Tang H.J., Zhu L.Y., Bi J.H., & Wu L.M. Effect of chemical fertilizer nitrogen substitution by biogas slurry on the growth and quality of rice. Chinese Journal of Ecology, 2018. No. 37(09), pp. 2672–2679.
94. Chen N.L., Mao H.H., Chen S.J., Wei Y.Z., & Fang S.Y. Effect of biogas slurry foliar spraying on leaf photosynthesis characteristics, fruit yield and quality of pepino in greenhouse. China Cucurbits and Vegetables, 2021. No. 34(04), pp. 88–93.
95. Tang W., Wu J., Sun B.Y., Yang G., & Yang Q. Effects of Application Amounts of Biogas Slurry on Yield and Quality of Rice. Journal of Agro-Environment Science, 2010. No. 29(12), pp. 2268–2273.
96. Mao X.Y., Wu J., Meng X.X., Wei K., Zhang Z.H., Lai X., & Xiao H. Effects of Biogas Slurry on Yield, Quality and Control on the Disease and Pest of Leaf Mustard. Acta Agriculturae Boreali-Sinica, 2017. No. 32(S1), pp. 283–289.
97. Dong J.G., Zhang B., & Su D. (2018). Effects of combined application of biogas manure and chemical fertilizer on the yield and quality of strawberry. Chinese Horticulture Abstract, 2018. No. 34(05), pp. 9–11.
98. Xu P.Z., Huang J.C., Peng Z.P., Yu J.H., Lin Z.J., Yang L.X., & Wu X.N. Effects of biogas slurry application on yield, quality and nutrient absorption of Chinese cabbage. Journal of Guangdong Agricultural Sciences, 2014. No. 41(07), pp. 71–73.
99. Yang Y.Q., Chen L.H., Zhou S.J., Liu C.L., Zhang J.H., Wang Q., Zhang W.D., Zhao X.L., Yi F., Wang C.M., Liu J., Yang H., & Liu S.Q. Experimental Study on Bioslurry and Chemical Fertilizer on Planting Cabbage. Journal of Yunnan Normal University (Natural Sciences Edition), 2016. No. 36(03), pp. 17–22.
100. Wang J.Q., Gu D.Y., Yu X.D., Cui X.M., Lou Y.H., Chu Y., Wang C.L., & Zhuge Y.P. Application effects of biogas slurry partly substituting for chemical fertilizer on autumn tomato production in winter-solar greenhouse. Chinese Journal of Applied Ecology, 2019. No. 30(01), pp. 243–250.
101. Li Y., & Zhang Z. Effect of Biogas slurry on Tomato Quality. China Biogas. 2001. No. 01, pp. 37–39, 45.
102. Xie J.H., Chen G., Yuan Q.X., Lin G.Y., Wang Z.S., Guo C.Y., & Zhong H. Effects of combined application of biogas residues and chemical fertilizers on greenhouse tomato's growth and its fruit yield and quality. Chinese Journal of Applied Ecology, 2010. No. 21(09), pp. 2353–2357.
103. Gao W., Tao X.T., Wang Y.L., Quan X., Xu X., Lu J.F., & Zhuang H.Y. Effects of combined applications of pig farm slurry and chemical fertilizer on mediumand micro-element contents and quality of wheat. Chinese Journal of Applied Ecology, 2014. No. 25(02), pp. 433–440.
104. Li Y.Q., Lin Z.A., Wen Y.C., Che S.G., Sun W.Y., & Zhao B.Q. Effects of combined application of chemical fertilizers with different sources of organic manure on the grain quality of winter wheat. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2016. No. 22(06), pp. 1513–1522.
105. Zang Y.F., Hao M.D., Zhang L.Q., & Zhang H.Q. Effects of wheat cultivation and fertilization on soil microbial biomass carbon, soil microbial biomass nitrogen and soil basal respiration in 26 years. Acta Ecologica Sinica, 2015. No. 35(05), pp. 1445–1451.
106. Wu X.J., Tian J., Sun C., Lu P., & Li F. Effects of Microbial Fertilizer on Yield and Quality of Apple in Old Orchards of Luochuan. Shandong Agricultural Sciences, 2018. No. 50(07), pp. 121–125.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО