Циклічність сприятливих і несприятливих років для пшениці озимої в Україні

Ключові слова: пшениця озима, збір зерна, цикли, високосні роки, погодні умови, прогнозування

Анотація

Мета – дослідити вплив 4-річних циклів високоснихроків на продуктивність і валовий збір пшениці озимоїв Україні в контексті можливості прогнозування неврожайних та врожайних років. Методи: польовий, статистичний, аналітичний, розрахунково-порівняльний татеоретичного узагальнення. Результати. Дослідженняпоказали, що у високосні роки обсяги виробництвазерна пшениці в Україні помітно знижуються, а вищийзбір зерна і врожайність пшениця озима забезпечуєв перший рік після високосного. Так, у середньому за1960–2021 роки збір зерна пшениці в Україні становив 19,0 млн тонн, у високосні роки – 16,82 млн тонн,а в рік після високосного він сягав 21,61 млн тонн, щона 5,03 млн тонн, або на 30,3%, більше, ніж у високосні роки і на 2,52 млн тонн, або на 13,2%, більшепорівняно із середнім за роки досліджень збором їїзерна. Зменшення виробництва зерна у високосні рокивикликане переважно тим, що осінь перед високоснимироками зазвичай була посушливою, тому восени формувалися слабкі та зріджені посіви, значну частину якихвесною господарства пересівали, що й призводило донедобору зерна. Крім цього, врожайність у високосніроки була нижчою порівняно із середньою за роки досліджень. Вищий збір зерна в роки після високосних пояснюється сприятливішими погодними умовами в осіннійперіод вегетації та більшою кількістю опадів за весьперіод вегетації, що забезпечувало вищий, ніж у високосні роки збір зерна. Виявлена закономірність дає можливість прогнозувати сприятливі та несприятливі дляформування врожаю пшениці озимої роки і розроблятигосподарські й технологічні рішення, що спрямовані намаксимальну реалізацію потенціалу продуктивностіагроценозів у ці роки. Вірогідність прогнозування сприятливих і несприятливих років цим способом становить81%. Висновки. Виявлена 4-річна циклічність сприятливих і несприятливих років для вирощування пшениціозимої в Україні. У високосні роки обсяги виробництвазерна пшениці озимої знижуються порівняно із середнімзбором, що зумовлюється посушливою осінню та меншою за норму кількістю опадів у весняно-літній період їївегетації. Високий збір зерна пшениця озима забезпечуєв наступний після високосного рік, що зумовлено сприятливими умовами осені високосного року для розвиткупосівів, більшою кількістю опадів за період вегетації танижчою температурою повітря у весняно-літній період.Виявлена закономірність дає можливість прогнозуватисприятливі та несприятливі роки для формування врожаю пшениці озимої і розробляти господарські й технологічні рішення, що спрямовані на максимальну реалізацію потенціалу продуктивності агроценозів у ці роки.Вірогідність прогнозування сприятливих та несприятливих для пшениці років за 4-річними циклами високоснихроків становить 81%.

Посилання

1. Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем. Киев : Госиздат с.-х. литературы, 1963. 308 с.
2. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. 350 с.
3. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. Москва : Мысль, 1976. 349 с.
4. Вуколов М.П., Мельничук С.И. Цикличность в выпадении осадков на юге Украины. Орошаемое земледелие. 1985. Вып. 30. С. 3–6.
5. Пасов Е.М. Перспективное планирование производства зерна в СССР. Земледелие. 1990. Вып. 5. С. 62–66.
6. Белецкий Е.Н. Цикличность – фундаментальное свойство развития и функционирования природных систем. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія біологічна. 2007. Вип. 3 (12). С. 100–116.
7. Кривенко В.Г. Природная циклика нашей планеты. Вестник РАЕН. 2010. Т. 10. № 3. С. 25–29.
8. Нетіс І.Т. Характер осені й весни та посіви озимої пшениці : монографія. Херсон : Айлант, 2004. 152 с.
9. Вожегова Р.А., Нетіс І.Т., Онуфран Л.І., Нетіс В.І., Сахацький Г.І. Зміна клімату та проблема аридізації Південного Степу України. Аграрні iнновації. Херсон : ВД Гельветика, 2021. Вип. 7. С. 16–20.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО