Сумарне водоспоживання і випаровування насіннєвих посівів люцерни і року життя

Ключові слова: люцерна, вегетаційний період, вологість ґрунту, середньодобове випаровування, дощування, краплинне зрошення, поливи по борознах.

Анотація

Мета: визначення показників сумарного водоспоживання зважаючи на природну вологозабезпеченість років досліджень при вирощуванні культури за різними способами поливу. Методи: польовий, лабораторний, статистичний. Результати. При застосуванні краплинного зрошення у всі фази росту люцерни 1-го року життя загальні запаси вологи у 0-100 см шарі ґрунту становили 1974-2256 м3/га (66-75 % НВ). При тому, що при краплинному зрошенні зволожується лише 0-50 см шар ґрунту, його вологість у % від НВ у всіх шарах ґрунту до 0-100 см була майже однаковою. При вивченні сумарного водоспоживання встановлено, що цей показник у варіанті із застосуванням поливу по борознах перевищував: контроль на 147,9% у шарі ґрунту 0-100 см, на 141,5% у шарі ґрунту 0-150 см та на 140,5% у шарі ґрунту 0-200 см; варіант із застосуванням краплинного зрошення на 35,3, 29,5 та 26,5%; мікродощування на 8,3, 4,4 та 4,0% відповідно. У підсумку, сумарне водоспоживання є наростаючим, встановлено, що у всі міжфазні періоди розвитку люцерни (за виключенням періоду сходи – стеблування) воно було найвищим у варіанті досліду із використанням поливу по борознах, а найнижчим при використанні краплинного зрошення, що підтверджує данні отримані стосовно середньодобового випаровування. Висновок. Застосування краплинного зрошення на посіві люцерни першого року використання зменшує зрошувальну норму на 56,4-73,1%, а минулих років – на 53,7-54,7%, порівняно з мікродощуванням та поливом по борознах. Встановлено, що при вирощуванні люцерни першого року використання незалежно від способу поливу, найвищим показник середньодобового випаровування був при застосуванні поливу по борознах, а найнижчим при краплинному зрошенні. У всіх варіантах досліду від початку сходів культури середньодобове випаровування зростало, досягнувши максимуму в період цвітіння – початок наливу бобів, а потім поступово зменшувалося досягнувши мінімуму при закінченні вегетації.

Посилання

Голобородько С. П., Снеговой В. С., Сахно Г. В. Люцерна : Научно-методическое издание. Херсон : Айлант, 2007. 328 с.

Писаренко В. А., Мішукова Л. С. Новий метод визначення випаровування і управління режимом зрошення сільськогосподарських культур. Экологические основы онтогенеза природных и культурных сообществ Евразии : матер. Х1V межд. науч. конф. Херсон, 2002. С. 123-126.

Нікішенко В. Л., Гусєв М. Г., Малярчук М. П., Коковіхін С. В. та ін. Природні кормові угіддя Херсонської області та способи підвищення їх продуктивності : наук.-метод. реком. Херсон : ХМД, 2009. 20 с.

Olena Tyshchenko, Andrii Tyshchenko, Olena Piliarska, Iryna Biliaieva, Halyna Kuts, Pavlo Lykhovyd. Morphological Features of Roots and Their Variation in Alfalfa Genotypes. Technology Reports of Kansai University. Volume 62, Issue 06, July, 2020. Р. 2957-2964. https://www.kansaiuniversityreports. com/article/morphological-features-of-roots-and-theirvariation- in-alfalfa-genotypes

Писаренко П. В. Продуктивність зрошуваних земель. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон : Олді-плюс, 2010. Вип. 54. 396 с.

Vozhehova R., Tyshchenko A., Tyshchenko O., Dymov O., Piliarska O., Lykhovyd P. Evaluation of breeding indices for drought tolerance in alfalfa (Medicago) genotypes. Scientific Papers Series A. Agronomy. 2021. Vol. LXIV. No. 2. P. 435-444. http://agronomyjournal.usamv.ro/ index.php/scientific-papers/current

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования). 5 изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях. за ред. Р. А. Вожегової. Херсон : Грінь Д.С., 2014. 286 с.

Опубліковано
2022-05-23
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО