Оцінка ефективності короткострокового зберігання спаржі зеленої

Ключові слова: збереженість, маса, спис, пакування, фізіологічні розлади, прибуток

Анотація

Мета досліджень – дослідити ефективності короткострокового зберігання спаржі зеленої у холодильнійкамері залежно від виду пакування, та визначити економічну ефективність розробленого способу.Методи досліджень: візуальний – для веденняфенологічних досліджень; вимірювально-ваговий –для визначення зміни кількісних показників продукції;хімічний – для визначення якісних показників продукції; статистичний – для оцінки даних; розрахунковий – для встановлення ефективних пакувальних матеріалів. Результати. Молодий спис Asparagus officinalis L.є активно зростаючою частиною рослини який продовжує свій рост і розвиток навіть після збору врожаю, томучерез високу інтенсивність дихання має дуже короткийтермін зберігання за стандартних температур. Для уповільнення цього процесу досліджували вплив 13 варіантів пакування спаржі зеленої на природні втрати маси,збереженість і динаміку зміни біохімічних компонентів(сухої речовини, загальних і моноцукрів, аскорбіновоїкислоти) при короткостроковому зберігання в холодильній камері за температури від 2 до 4 ºС і відносній вологість повітря > 95%. За рахунок зниження швидкостідихання та протікання метаболічних процесів у запакованій продукції збільшено тривалість зберігання спаржізеленої з 5 діб (контроль, зберігання без пакування) до28 діб. Застосування пакування сприяло покращеннюгазообміну продукції, контролюванню рівня СО2 сприяло зниженню фізіологічних розладів – тіпроту, щоМета досліджень – дослідити ефективності короткострокового зберігання спаржі зеленої у холодильнійкамері залежно від виду пакування, та визначити економічну ефективність розробленого способу.Методи досліджень: візуальний – для веденняфенологічних досліджень; вимірювально-ваговий –для визначення зміни кількісних показників продукції;хімічний – для визначення якісних показників продукції; статистичний – для оцінки даних; розрахунковий – для встановлення ефективних пакувальних матеріалів. Результати. Молодий спис Asparagus officinalis L.є активно зростаючою частиною рослини який продовжує свій рост і розвиток навіть після збору врожаю, томучерез високу інтенсивність дихання має дуже короткийтермін зберігання за стандартних температур. Для уповільнення цього процесу досліджували вплив 13 варіантів пакування спаржі зеленої на природні втрати маси,збереженість і динаміку зміни біохімічних компонентів(сухої речовини, загальних і моноцукрів, аскорбіновоїкислоти) при короткостроковому зберігання в холодильній камері за температури від 2 до 4 ºС і відносній вологість повітря > 95%. За рахунок зниження швидкостідихання та протікання метаболічних процесів у запакованій продукції збільшено тривалість зберігання спаржізеленої з 5 діб (контроль, зберігання без пакування) до28 діб. Застосування пакування сприяло покращеннюгазообміну продукції, контролюванню рівня СО2 сприяло зниженню фізіологічних розладів – тіпроту, що позитивно вплинуло на якість і збереженість продукції.Висновки. Максимальну тривалість зберігання продукції високої якості (перший ґатунок), забезпечило використання ізраїльських пакетів 885-В1. Виявлені тісні кореляційні зв’язки між збереженістю маси списів і вмістомзагальних і моноцукрів (r = 1,00), та між збереженістюмаси списів та вмістом аскорбінової кислоти (r = 0,99)дозволяють прогнозувати максимальну тривалість зберігання продукції високої якості.

Посилання

1. Chin C.K., Garrison S.A. Functional elements from asparagus for human health. Acta Horticulturae. 2008. Vol. 776. P. 233–237. doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.776.27
2. Oberbeil K. & Lentz C. Gamtos dovanoti vaistai. Kaunas. 2004. 263 p.
3. Kmitienė L., Kmitas A., Žebrauskienė A. Evaluation of biological characteristics and productivity of introduced varieties of asparagus (Asparagus officinalis L.). Žemės ūkio mokslai. 2007. Vol. 14. № 3. Р. 33–40.
4. Weihua L., Meijun H., Yongsong C. Determination of 20 Free Amino Acids in Asparagus Tin by High-Performance Liquid Chromatographic Method after Pre-Column Derivatization. Food Analytical Methods. 2012. Vol. 5. Р. 62–68. DOI: https:// doi.org/10.1007/s12161-011-9197-1
5. Bhowmik P.K., Matsui T. Postharvest physiology, storage and keeping quality of green asparagus: a review. Asian J Plant Sci.. 2003. Vol. 2. Р. 941–943. doi: 10.3923/ajps.2003.941.943 [in English].
6. Kader A.A. Postharvest biology and technology. Postharvest Technology of Horticultural Products. 1992. Vol. 2. Р. 15–20.
7. Kadau R., Huyskens-Keil S., Großmann M. Postharvest quality dynamic of fresh-cut asparagus (Аsparagus officinalis L.) in different film packaging. ISHS Acta Horticulturae. 2003. Vol. 599. Р. 12. DOI: https:// doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.599.12
8. Sam J.D., Mattinson S. Еffect of edible coatings on postharvest quality of fresh green asparagus. Journal of Food Processing and Preservation. 2008. Vol. 32.
№ 6. Р. 951–971. DOI: https:// doi.org/10.1111/j.1745-4549. 2008.00226.x
9. Waldron К. Effect of maturation and storage on asparagus (Asparagus officinalis L) cell wall composition. Physiologia Plantarum. 2006. Vol. 80. № 4. Р. 576–583. DOI: https:// doi:10.1111/j.1399-3054.1990.tb05681.x
10. Anon М. Handling and storage practices for Fresh Produce. Pоstharvest Handling of Fruit and Vegetables. A Training Manual, FAO, Training series. 1989. Vol. 17. № 2. Р. 3–19 .
11. Varoquaux Р., Wiley С. Biological and Biochemical Changes in Minimally Processed Refrigerated. Fruits and Vegetables. 2017. Vol. 47. Р. 153–186. DOI: https:// doi: 10.1007/978-1-4939-7018-6_5
12. Hardenburg R.E., Watada A.E., Wang C.Y. The Commercial storage of fruits, vegetables, and florist and nursery stocks. United States Department of Agriculture. 1986. 66 р.
13. Chiu K.Y.. Sung J.M. Quality of low temperature heat-shocked green asparagus spears during short-term storage. Afr J Agric Res. 2013. Vol. 8. Р. 3849–3856. DOI: https:// doi:10.5897/AJAR2012.6697
14. Lipton W.J. Postharvest biology of fresh asparagus. Horticultural Reviews. 1990. Vol. 12. Р. 69–155.
15. Lee J.S. Quality characteristics, carbon dioxide, and ethylene production of asparagus (Asparagus officinalis L.) treated with 1-methylcyclopropene and 2-chloroethylphosphonic acid during storage. Korean J Hortic Sci Technol. 2015. Vol. 33. Р. 675–686. DOI: https:// doi:10.7235/ hort.2015.14145.
16. Lallu N., Yearsley C.W., Elgar H.J. Effects of cooling treatments and physical damage on tiprot and postharvest quality of asparagus spears. New Zeal. J. Crop Hort. 2000. Vol. 28. Р. 27–36.
17. Lee J.W., Heo B.G., Bae J.H. Comparison of plant growth, dormancy breaking, yield, and biological activities of extracts in four asparagus cultivars. Korean J Hortic Sci Techno. 2015. Vol. 33. Р. 796-804. DOI: https:// doi:10.7235/hort.2015.15080
18. Lill R.E., Borst W.M., Irving D.E. Tiprot in asparagus: Effect of temperature during spear growth. Postharvest Biol. Technol. 1996. Vol. 8. Р. 37–43.
19. Lill W., Borst M. Spear height at harvest influences postharvest quality of asparagus (Asparagus officinalis). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 2001. Vol. 29. Р. 187–194. DOI: https://doi: 10.1080/01140671.2001.9514177
20. Liu Z.Y., Jiang W.B. Lignin deposition and effect of postharvest treatment on lignification of green asparagus (Asparagus officinalis L.). Plant Growth Regul. 2006. Vol. 48. Р. 187–193. DOI: https:// doi:10.1007/s10725-005-6112-z
21. Yoon H.S., Choi I.L., Baek J.P. Effects of 1-MCP and MA storage treatments for long-term storage of asparagus spears. Protected Hortic Plant Fac. 2016. Vol. 25. Р. 118–122. DOI: https:// doi:10.127 91/KSBEC.2016.25.2.118
22. Yang-Gyu K. Temperature effects on dormancy, bud break and spear growth Asparagus (Asparagus officinalis L.). Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 2007. Vol. 82. № 3. Р. 446–450. DOI: https:// doi:10.1080/14620316.2007.11512257
23. Huyskens-Keil S., Herppich W.B. High CO2 effects on postharvest biochemical and textural properties of white asparagus (Asparagus officinalis L.) spears. Postharvest Biol. Technol. 2016. Vol. 75. Р. 45–53. DOI: https:// doi:10.17660/ActaHortic.2005.682.55
24. Hurst P.L., Cheer V., Sinclair B.K. Biochemical responses of asparagus to controlled atmosphere storage at 20 C. J. Food Biochem. 1997. Vol. 20. Р. 463–472.
25. Villanueva M.J., Tenorio M.D., Sagardoy M. Physical, chemical, histological and microbiological changes in fresh green asparagus ( Asparagus officinalis L.) stored in modified atmosphere packaging. Food Chem. 2005. Vol. 91. Р. 609–619 [in English].
26. Дженеева С.Ю. Методические рекомендации по хранению плодов, овощей и винограда. Организация и проведение исследований / С.Ю. Дженеева, В.И. Иванченко. Ялта : Институт винограда и вина Магарач, 1988. 152 с.
27. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. Харків : Основа, 2001. 369 с.
28. Armstrong, R. A. When to use the Bonferroni correction. Ophthalmic Physiol. 2014. Vol. 34. № 5. Р. 502–508.
29. Bhowmik P.K., Matsui, T., Keuchi T. Changes in storage quality and shelf life of green asparagus over an extended harvest season. Postharvest Biology and Technology. 2002. Vol. 26. Р. 323–328.
30. Пузік Л.М., Гайова Л.О. Сохраняемость позднеспелых гибридов капусты цветной в зависимости от способа упаковки. Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. БГСХА. Горки. 2018. № 3. С. 125–128.
Опубліковано
2022-05-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО