Сортовий склад ефіроолійних культур, придатних для вирощування на Півдні України

Ключові слова: ефіроолійні культури, сорт, селекційна робота, інтродукція, економічна ефективність

Анотація

Мета. Здійснення оцінки сортового сортименту ефіроолійних культур, придатних для вирощування в умовах Півдня України (зона Степу) та визначення головних напрямків селекційної роботи, а також роботи з інтродукції закордонних селекційних здобутків задля забезпечення сталого розвитку галузі ефіроолійного рослинництва у регіоні. Методи. Аналітичний підхід до структурування сортового складу ефіроолійних культур за зонами вирощування, оригінатором і роком введення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2021 році із виділенням найперспективніших культур для вирощування на Півдні України. Результати. Установлено недостатню забезпеченість сортами ефіроолійних культур в Україні. Низка культур (кмин, аніс, троянда ефіроолійна) не представлені жодним сортом. Найбільшу кількість сортів, дозволених для вирощування і розмноження в Україні, має коріандр, а саме чотири сорти (два вітчизняні та два іноземного походження). Деякі сорти іноземного походження досі не районовані. Найперспективнішими культурами для Півдня України і Херсонщини ми вважаємо лаванду вузьколисту та фенхель звичайний. Робота із селекції та інтродукції закордонних сортів ефіроолійних культур в Україні, незважаючи на високу перспективність та економічну привабливість галузі, триває у недостатньому обсязі. Висновки. Селекційна робота, а також робота із інтродукції сортів ефіроолійних культур іноземного походження із їхнім екологічним сортовипробуванням і районуванням є конче необхідною для забезпечення розвитку галузі ефіроолійного рослинництва в Україні. Найперспективнішими культурами для півдня України є лаванда вузьколиста і фенхель звичайний, що підтверджується широким сортовим сортиментом для зони Степу та результатами пілотних досліджень вітчизняних науковців щодо економічної ефективності їх виробництва у Херсонській області.

Посилання

1. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. Київ : Аграрна освіта, 2001. 591 с.
2. Мірзоєва Т.В. Щодо економічної доцільності виробництва лікарських ефіроолійних культур. Актуальні питання економіки в забезпеченні цілей сталого розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка (м. Київ, 4 жовтня 2019 року). Київ, 2019. С. 101–102.
3. Мірзоєва Т. В. Тенденції розвитку виробництва лікарських, пряних і ефіроолійних рослин в Україні. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 8-9 квіт. 2020 р.) : збірник тез доп. Чернігів, 2020. С. 393–396.
4. Куценко Н. І. Перспективи селекційних досліджень лікарських та ефіроолійних рослин в Україні. Агроекологічний журнал. 2016. Вип. 2. С. 85–92.
5. Свиденко Л., Єжов В. Перспективи вирощування деяких ефіроолійних культур у Степу Південному. Вісник аграрної науки. 2015. Том 93, № 6. С. 20–24.
6. Манушкіна Т.М. Перспективи вирощування ефіроолійних рослин в умовах зміни клімату у зоні Південного Степу України. Виклики для аграрної науки та освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 13-14 березня 2018 р. Київ, 2018. С. 378–380.
7. Зінов’єв В.С., Манушкіна Т.М. Особливості вирощування сортів лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) в умовах Півдня України. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 13-14 березня 2018 р. Київ, 2018. С. 376–377.
8. Makukha O.V. Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) yield prediction using a regression model. Таврійський наковий вісник. 2020. Вип. 113. С. 75–84.
9. Макуха О.В. Особливості формування сухої речовини фенхелю звичайного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. 2018. Вип. 99. С. 76–83.
10. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік. Київ : Мінагрополітики, 2021. 528 с.
Опубліковано
2021-12-14
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО